De wijsheidsschool van het leven – van uiterlijke naar innerlijke mens – symposionreeks 26

BESTEL DE WIJSHEIDSSCHOOL VAN HET LEVEN

Aan de hand van Het boek van Mirdad van Mikhail Naimy wijdt dit Renova-symposion zich aan de zoektocht naar het antwoord op het raadsel dat in het boek van Mirdad wordt gesteld: ‘Hoe kan de mens van God verschillen? Is God niet verhuld in de mens? Is hij geen drie-eenheid van bewustzijn, woord en inzicht?’ De voordrachten werden ondersteund door fragmenten uit Het boek van Mirdad, maar ook door andere teksten van Kabir en Rumi.

Met recht kan men zeggen dat er een wijsheidsschool van het leven is, waarvan iedere mens student is. Want het leven schenkt overvloedig alle kennis die hij nodig heeft, vooropgesteld dat de mens aan bewustzijn wil winnen. In het uiterlijke ligt het teken, de hiëroglyph van het innerlijk besloten. In een rijkelijke uitwisseling met de ervaringen die het leven biedt, kan de mens de werkelijkheid van het innerlijke leven naderen. Daar, in het innerlijk, is de werkzaamheid die hem verder naar het binnenste voert. En in het binnenste ‘waait de geest’, en vindt hij van het leven de essentie: altijd voortgaande omzetting, transfiguratie.

WOORD VOORAF

De zoekende mens denkt vaak dat hij bijzondere kennis nodig heeft om weer in contact te komen met werkelijke wijsheid. Maar alle kennis die hij nodig heeft, wordt hem door het leven zelf overvloedig geschonken – opdat hij innerlijk kan groeien. Want in het uiterlijke ligt het teken, de hiëroglief van het innerlijk besloten. De Renova-symposia van het Lectorium Rosicrucianum hebben daarvan door de jaren heen steeds getuigenis afgelegd.

In een rijke uitwisseling met de ervaringen die het leven biedt, kan de mens de werkelijkheid van het innerlijke leven naderen. Daar, in het innerlijk, is de werkzaamheid die hem verder naar het binnenste voert: en in het binnenste ‘waait de geest’, is de kracht van leven!

Iedere wijsheidsschool zal altijd deze driedeling volgen. Het najaarssymposion 2010 op Renova toonde in woord, in beeld, in muziek en in de film de vele aspecten van de levensreis van de mens, op weg van uiterlijk naar innerlijk.

De Rozekruis Pers

LEES OVER HET BOEK VAN MIRDAD

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

INLEIDING OP DE CONFERENTIEDAG

De basisgedachte van deze dag, dit symposion vinden wij in de woorden:
De wijsheidsschool van het leven
Van uiterlijke naar innerlijke mens
En zo stond op de aankondigingskaart: De wijsheidsschool van het leven laat zich niet uitleggen, zij wil geleefd worden.

In het leven staan wij niet alleen. Beter nog, leven kunnen wij niet alleen. Ook al zouden wij willen, leven is iets wat ontstaat wat je samen deelt. Wij verbinden ons met de natuur die om en naast ons leeft, we verplaatsen ons tussen, in en met voorwerpen, vormen waar wij doel en betekenis aan geven, en aan de mensen, onze naasten en geliefden waar wij ons zelf mee delen. En daar wat nu is, voortkomt uit wat eerder was, delen we ook de dag van vandaag met die van gisteren. 

Omhoog kijkend naar de sterrenhemel kennen we dezelfde verwondering als die mens ergens in een verre prehistorie maar onder onze voeten weten wij een blauwe planeet, zwevend in dezelfde baan als de sterren. 

We spreken van ‘wijsheidsschool’ omdat wij aangespoord worden om het wezen van het leven zelf te ontdekken. Om dat mysterie dat ons van buiten naar binnen voert te vinden. Want juist wat wij niet kunnen benoemen zorgt ervoor dat wij mensen daarnaar blijven zoeken.  Zoals een wetenschapper zich afvraagt of een geluid dat klinkt zonder dat er iemand is die het gehoord heeft wel geluid is.

Of zoals iemand zich afvraagt of vogelzang misschien een verre echo van iets anders is, zoiets als gestold verlangen … Van uiterlijk naar innerlijk, van mens naar wezen of ziel. Van ziel of bron tot schepper, van goddelijke ziel tot God. Over het innerlijke leven is in alle tijden gesproken en geschreven, wij noemen het wijsheid. Het voor de mens ontsluieren van het goddelijke in de mens. Vele getuigenissen zijn er afgelegd, vele scholen gesticht, vroeger en vandaag.

Renova is het hart van een wijsheidsschool. De moderne rozenkruisers die hier bijeenkomen hebben de roos der onsterfelijkheid, of de oerbron in het hart, gevonden en trachten een geheel nieuwe ontwikkeling in zichzelf te ontketenen. Naar binnen, waar de ‘geest waait’, de kracht van het leven. Daarin vinden Mikhail Naimy en rozenkruisers elkaar. En herkennen allen die zoeken elkaar. 

Vandaag willen wij ons verdiepen en dompelen in de prachtige woorden van deze in Libanon geboren schrijver. Woorden die hij, zoals hijzelf eens zei, ‘ontvangen’ heeft en waarmee hij wijsheid te scholing van de mensen bracht. In zijn boek Het boek van Mirdad is een ding overduidelijk: de enorme liefde die eruit spreekt voor de mens, die zo wonderbaarlijk grootse mens die een ieder kan en zal zijn.

Hoe kan de mens van God verschillen? zegt hij. Is God niet verhuld in de mens? Als een drieëenheid is hij, een bewustzijn, een woord, een inzicht. Ook de mens is een schepper, gelijk zijn god. Zijn ‘ik’ is zijn schepping. Waarom is hij dan niet zo in evenwicht als zijn God? Als je het antwoord op dit raadsel wilt kennen, luister dan naar Mirdad.

Mikhail Naimy noemt de mens een God in windselen, zoveel windselen plaatst de mens in en om zichzelf tot de ineigen god verdwenen is achter een barrière en zo onbekend wordt. Laten wij ons meenemen in de onmetelijke ruimten die Mirdad in ons wil openen zoals hij de lezer toeroept, de grote leermeester in het boek:

‘Stelt uzelf geen grenzen. Breidt u uit tot er geen regionen zijn waar gij niet zijt.
Breidt u uit tot de gehele wereld is waar gij ook maar moogt zijn.
Breidt u uit tot ge God ontmoet waar ge ook uzelf ontmoet.
Breidt u uit! Breidt u uit!’

Wendelijn van den Brul

INHOUDSOPGAVE

 • Woord vooraf
 • Inleiding op de conferentiedag – Wendelijn van den Brul
 • De wijsheidsschool van het leven – José van Horen / Peter Huijs
 • Fragment I – Huang Po
 • Fragment II – Djelal-oed-din Roemi
 • Fragment III – Kabir
 • Het grote heimwee. Een inleiding op Het Boek van Mirdad – Bart Cornelissen
 • Fragment IV tot VII – Uit het boek van Mirdad
 • De afspraak – A. Roland Holst
 • Een nieuwe beschouwing van het zijn – A. Stokman
 • Fragment – De liefde

Bron: De wijsheidsschool van het leven – van uiterlijke naar innerlijke mens – Symposionreeks 26

BESTEL DE WIJSHEIDSSCHOOL VAN HET LEVEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER MIKHAIL NAIMY