Marcilio Ficino – tijdelijk flinke korting op drie boeken van deze grote inspirator van de renaissance

Voor Marsilio Ficino (1433-1499), grote inspirator van de Italiaanse renaissance, was de onsterfelijkheid en goddelijkheid van de ziel de basis van de ‘waardigheid van de mens’, wiens vervulling ligt in de terugkeer tot zijn bron. Ficino gaf het spirituele en intellectuele denken een sterke impuls. In zijn brieven ontmoeten we de liefde en de aandacht die hij naar iedereen uitstraalde. Meer dan aan enig ander mens hebben wij het aan Ficino te danken dat de werken van Plato en andere door auteurs die inspiratie vonden in Plato’s geschriften bekend werden onder een grote lezerskring, ook in latere eeuwen. 

De problemen waarmee de mensen in Italië gedurende de renaissance te kampen hadden, waren talrijk. Vergelijk het met de problemen die wij vandaag de dag kennen. Grote delen van Europa werden vermalen tussen nieuwe politieke en sociale stromingen en het totale maatschappelijke en sociale leven dreigde in deze chaos ten onder te gaan. Velen die diep over dit alles nadachten, zochten in hun verwarring en onrust raad en ondersteuning bij Marsilio Ficino. En in zijn brieven gaf hij hun die raad, sprak hen moed in en vermaande ze, als hij het nodig vond.

Door de grote wijsheid die zijn brieven uitstralen heeft Ficino niet alleen in zijn tijd, maar ook nu nog, vele grote geesten in het westen beïnvloed. Hieronder volgen korte beschrijvingen van titels van of over Ficino die worden uitgegeven door Rozekruis Pers.

1. De brieven van Marsilio Ficino deel 1
Ficino schreef vele brieven. Hij correspondeerde met allerlei mensen in allerlei landen over allerlei onderwerpen. Hij dacht na over de onsterfelijkheid en de goddelijkheid van de ziel. Hij gaf advies als iemand die hij onderweg tegenkwam, vragen had. Ook stuurde hij brieven aan Lorenzo de Medici, die hem ook weer antwoordde. Een van de brieven aan De Medici heeft als onderwerp ‘God, niet de mens, is de schepper van wonderen’.

LEES MEER OVER DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 1

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, TIJDELIJK VAN € 15,00 VOOR € 7,50

2. Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is – De brieven van Marsilio Ficino deel 2
Deel II van de brieven, die Ficino (1433-1499) schreef aan zijn vrienden. Iedere brief is aan een individu gericht, maar tegelijk voor de mensheid geschreven. Het doel is steeds de liefde voor de waarheid in de mens te doen ontsteken en de menselijke geest te openen voor het zoeken naar de waarheid. In deze uitgave zijn brieven te vinden aan vrienden en ook aan onbekenden, over onderwerpen als ‘Men moet goed doen aan een vriend, zelfs als hij dat niet wenst.’

LEES MEER OVER DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 2

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 2, TIJDELIJK VAN € 12,00 VOOR € 5,00

3. Ficino, 500 jaar later
In deze jubileum-uitgave staat een selectie uit twee werken van Marsilio Ficino, namelijk het Brievenboek en de Essays. Het boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de 500e sterfdag van Ficino in 1999. Deze geheel gekalligrafeerde uitgave werd verzorgd door leden van de Academie Marsilio Ficino in Amsterdam. In een van de brieven schrijft Ficino ‘breng de eenheid in de verscheidenheid, dan zult u nader tot mij komen’.

MARSILIO FICINO 500 JAAR LATER IS UITVERKOCHT EN WORDT NIET HERDRUKT

LEES MEER OVER FICINO 500 JAAR LATER

4. Het leven van Plato en andere brieven – De brieven van Marsilio Ficino deel 3
Deel III van de brieven van Marsilio Ficino geeft andermaal blijk van Ficino’s liefde voor Plato. In een lange brief beschrijft de begenadigde auteur uit de Italiaanse Renaissance het leven van zijn grote voorbeeld uit de Griekse oudheid. Deze en andere brieven geven opnieuw een impressie van de heldere geest en warme menselijkheid die de oprichter van de Platoonse Academie te Careggi (Florence) kenmerkten.

LEES MEER OVER HET LEVEN VAN PLATO EN ANDERE BRIEVEN

BESTEL HET LEVEN VAN PLATO EN ANDERE BRIEVEN, TIJDEK VAN € 15,00 VOOR € 7,50

5. Ficino, brug naar de hermetische gnosis – symposionreeks 3
Ficino vergeleek de filosofie an Plato met de leer en heilsboodschap van Christus en vertaalde Hermes, waarmee hij een cruciale impuls gaf aan de synthese van het christendom en het klassiek-hermetische gedachtengoed. Een synthese die culmineert in een hogere werkzaamheid van het hart – de Liefde: ‘In onze pogingen God te leren kennen, beperken wij Hem tot de omvang en het begrip van onze geest, maar door Hem lief te hebben, breiden we onze geest uit tot de oneindigheid van zijn goddelijke Goedheid’.

LEES MEER OVER FICINO, BRUG NAAR DE HERMETISCHE GNOSIS

BESTEL FICINO, BRUG NAAR DE HERMETISCHE GNOSIS