Het samengestelde en complexe symbool van het hermetische rozenkruis symboliek

Er zijn vele manieren waarop het rozenkruis als symbool wordt uitgebeeld. Het bovenstaande intrigerende, samengestelde en complexe symbool staat bekend als het hermetische rozenkruis. Dit kruis, dat vol staat vol met symbolen uit de alchemie, de astrologie en de kabbalah, is ontwikkeld in Engeland in het laatste decennium van de negentiende eeuw binnen de zogeheten Hermetic Order of the Golden Dawn.

Het hermetische rozenkruis is samengesteld uit een groot rozenkruis dat dat macrokosmos symboliseert en een klein rozenkruis in het midden dat de microkosmos – de mens – symboliseert. De kleine roos die zich bevindt in het centrum van het kleine rozenkruis bevindt zich ook in het midden van het grote rozenkruis en kan worden gezien als de goddelijke vonk of geestvonk die zich bevindt in het hart van de mens. 

Aan de uiteinden van de vier armen van het grote kruis zijn de symbolen weergegeven van drie alchemische principes: kwik, zwavel en zout. Aan de bovenkant is kwik in het midden geplaatst, zwavel links en zout rechts. Op de andere armen van het kruis is de volgorde van de symbolen anders, in overeenstemming met de esoterische traditie. 

Op elke arm van het grote kruis is een pentagram afgebeeld. Zo’n vijfpuntige ster is ook een symbolische representatie van het rozenkruis omdat het de overwinning weergeeft van het vijfde element (de quitessence) op de vier alchemische elementen. 

Het wiel boven elk pentagram symboliseert de quintessence. De overige vier symbolen bij de punten van de ster staan smbool voor de vier elementen: de cirkel met het liggende maantje (Taurus) staat voor aarde, de golfjes voor water (Aquarius), de adelaarskop (Scorpio) voor lucht en de cirkel met een staart (Leo) voor vuur.

Onder de grote roos op de onderste arm van de figuur staat een zespuntige ster of hexagram afgebeeld. In het midden daarvan staat het symbool voor de Zon. Onderaan staat het symbool van de Maan en daarna volgen, in de richting van de wijzers van klok, achtereenvolgens de symbolen voor Mercurius, Mars, Saturnus, Jupiter en Venus. Deze zeven klassieke ‘planeten’ corresponderen met onder andere de zeven stralen, de zeven menstypen en de zeven inwijdingen binnen een zevenkring. 

De vier maal drie stralen die uitgaan van het midden van het kruis symboliseren het goddelijke licht. De letters in de vier grote stralen vormen de Latijnse lettercombinatie INRI, dat boven het kruis van Jezus zou zijn aangebracht. Volgens de exoterische traditie staan de letters voor Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus de Nazarener Koning der Joden). Een esosterische interpretatie is Igne Natura Renovatur Integra (de Natuur wordt Volledig Vernieuwd door het Vuur) en verwijst naar transfiguratie. De letters in de kleinere acht stralen verwijzen naar evocatieve namen van Egyptische, Griekse en Romeinse oorsprong. 

De grote bloem in het midden bestaat uit 22 bloemblaadjes waarin de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet staan vermeld, en die corresponderen met de 22 verbindingen tussen de sephiroth van de boom des levens van de kabbalah en de 22 grote arcana van de tarot. De twaalf buitenste bloemblaadjes representeren de 12 enkele letters van het Hebreeuwse alfabet, de zeven volgende ring van zeven bloemblaadjes de zeven dubbele letters (die corresponderen met de zeven planeten) en de drie binnneste bloemblaadjes staan voor de drie ‘moederletters’: alef (lucht), mem (water) en shin (vuur).

Het microkosmische rozenkruis in het midden heeft de vorm van een opengevouwen kubus, waarbij de vier armen verwijzen naar onder andere de vier windrichtingen, de vier lichamen van de persoonlijkheid (stoffelijk, etherisch, astraal en mentaal) en de vier dimensies van de microkosmos (lichaam, persoonlijkheid, ziel en geest). 

Het complete symbool van het hermetische rozenkruis verwijst naar de majesteit, kracht, schoonheid en bescherming van de orde van het rozenkruis. 

Bron: Roscrucian Handbook van AMORC