Zonder masker – masterclass van Don Miguel Ruiz en Barbara Emrys over authentiek leven

BESTEL ZONDER MASKER

Acteren is de eerste vaardigheid die je leert, nog voordat je kunt lopen of praten. Je kijkt, je luistert en je doet anderen na. Je zit vanaf dag één in een rol en bent een groot deel van je leven bezig om dat acteertalent te perfectioneren. En niet alleen jij: iedereen is de hoofdpersoon in zijn of haar eigen leven. Steeds meer mensen hebben het verlangen om uit dit keurslijf te stappen. Daar is durf voor nodig: de moed om het masker van veiligheid, waarachter je je lang hebt kunnen verschuilen, af te zetten. Wanneer je niet langer een rol speelt, leer je je echte verhaalkennen. Don Miguel Ruiz geeft je in deze masterclass inzicht in de rollen die je speelt in verschillende situaties en voor verschillende mensen, hoe je uit deze rollen kunt stappen en je authenticiteit kunt terugwinnen.

ORIËNTATIE

Welkom bij onze serie Masterclass! Deze week beginnen we aan een serie levenslessen
vanuit het gezichtspunt van een kunstenaar. Vanaf het moment dat je begon te praten heb je talloze verhalen verteld over wat je allemaal hebt meegemaakt. Heb je decennialang je gevoelens geuit en verteld wat je allemaal deed. Toch ben je in veel opzichten nog steeds een mysterie voor jezelf. We zijn hier nu bij elkaar om het spannendste mysterie dat er bestaat te onderzoeken: jou.

Terwijl deze serie zich uitbreidt zal ook jouw bewustzijn groter worden. Je zult meer te weten komen over jouw wereld, hoe ze is ontstaan en hoe je haar kunt veranderen, zodat je gelukkig wordt. Jouw wereld is de werkelijkheid die jij ervaart. Je denkt misschien dat anderen de dingen precies zo zien als jij en daarbij uitgaan van dezelfde vooronderstellingen, maar ieders wereld is uniek. Jouw werkelijkheid is een kunstwerk op zich, gecreëerd door je eigen verbeelding en manier van denken.

Deze lessen zijn bedoeld om je te helpen zien welke creatieve keuzes jouw werkelijkheid hebben gemaakt tot wat ze nu is en de keuzes die je nog meer hebt.

Je loopt natuurlijk al een aardig tijdje rond op deze campus. Je hebt inmiddels veel van dit soort cursussen gevolgd en zolang je je kunt herinneren allerlei mysteries onderzocht. Je hebt deelgenomen aan oriëntatiedagen als deze en veel diploma’s in ontvangst genomen. Je hebt zelf veel geleerd in je leven, maar ook anderen geholpen door onderweg je wijsheid met hen te delen.

Net als ieder ander mens arriveerde je zonder kennis op aarde. Je kon zien en voelen, maar geestelijk gezien was je blind. En net als de meeste nieuwgeborenen zette je een knop om waardoor je nieuwsgierigheid werd gewekt en liep je de duisternis in. Je hunkerde ernaar om het licht te zien en alles wat het zou onthullen.

Terwijl je het ene na het andere mysterie van het leven oploste, ontstonden er steeds weer nieuwe. Naarmate je bewustzijn groeide, volgden de ontdekkingen elkaar steeds sneller op. Je vragen gingen steeds dieper en het werd steeds moeilijker om de antwoorden te begrijpen. Dat is al zo vanaf het moment dat je leven begon.

In de verbeelding van de mens bestaat een oud verhaal, dat gaat over een bijeenkomst van wijze entiteiten in het hemelgewelf. Ze besloten een mysterieschool op te richten, die ze ‘de aarde’ zouden noemen. Er bestaan veel versies van dit verhaal, maar de meeste vertellen dat de voorbereidingen hiervoor heel veel tijd kostten. De wetenschap leert ons dat het miljarden jaren duurde om op deze planeet een omgeving te creëren waarin leven mogelijk was. Vervolgens duurde het nog eens miljarden jaren om een campus te bouwen waar kunstenaars en artiesten naartoe konden om de mysteries van het leven te ontdekken. Anders gezegd: er was een extreem lang evolutieproces voor nodig om dit specifieke moment te bereiken, waarop we samen een nieuwe manier kunnen ontdekken om jou te begrijpen.

Elk beetje kennis, elk onderwerp, is een nieuw onderzoeksveld. Veel mensen bestudeerden wetenschap en werden een expert op hun terrein, net als jij. Sommigen studeerden filosofie of sociale wetenschappen. Anderen werden chemicus, natuurkundige of ingenieur. Weer anderen wijdden zich aan religie of de wet. Sommigen werden heel goed in sport, anderen in de kunsten. Een aantal briljante studenten blijft de mensheid inspireren. Misschien ben jij een van hen en er zullen anderen zoals jij volgen.

Door de nieuwsgierigheid van de mens worden tegenwoordig meer mysteries opgelost dan ooit. Je maakt inmiddels al jaren deel uit van deze mondiale academie waar mysteries worden onderzocht en geheimen worden onthuld. Nog voordat je naar een traditionele school ging, begon je al met leren. Onderhand heb je de wereld laten zien wat je allemaal kunt en ben je in staat om je nog verder te ontwikkelen, om elke dag de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Je leert jezelf beter te begrijpen, ook nu. Door je aandacht te gebruiken kun je steeds meer zien, te weten komen en controle krijgen over je bewustzijn. Je hebt inmiddels vast gemerkt dat zelfs meesters nooit stoppen met leren. Je hebt veel vaardigheden aangeleerd, maar nog een heel eind te gaan voordat het avontuur voorbij is.

Studeren aan de school van het leven is als een doolhof binnengaan dat bestaat uit talloze paden, die steeds nieuwe keuzes bieden. Terwijl jij je weg zoekt binnen dit labyrint, is het onmogelijk om te zien wat er achter elke bocht ligt. Je leven ontwikkelt zich langs de paden die jij volgt en je beslissingen worden beïnvloed door iedereen die je tijdens je reis ontmoet. Andere studenten hebben invloed gehad op hoe jij jezelf ziet. Hun opmerkingen en kritiek hadden effect op jouw levenspad en zullen in zekere zin jouw toekomst vormgeven.

Een leermeester verschaft inzicht, maar een student is pas in staat om te zien als hij er klaar voor is. Jouw samenwerking met mij is ook een artistieke uitwisseling. Als ik iets zeg, probeer ik zo duidelijk mogelijk te zijn: dat is mijn artistieke bijdrage. Jij luistert aandachtig, op je eigen begripsniveau: dat is jouw bijdrage. Welke woorden ik kies, is mijn verantwoordelijkheid en hoe jij ze interpreteert, is die van jou. Samen creëren we bewustzijn uit het mysterie.

In onze tijd samen zul je je bekende geheimen herinneren en ook veel verrassende nieuwe ontdekken. Je zult duidelijk zien waarom je gedesoriënteerd of verward was. De ontdekkingen die je hier doet, zullen je vertrouwen geven in het hier en nu en je helpen vrede te sluiten met het verleden. Ik wil je aanraden om iedere onthulling, hoe klein ook, te zien als een bliksemschicht vol energie voor wat nog komen gaat.

In deze serie masterclasses gaat het over de problemen en uitdagingen die je tegenkomt terwijl je jouw wereld vormgeeft. Tijdens de komende lessen gaan we het hebben over jouw fabels en de macht die ze uitoefenen op alle aspecten van je leven. Over romantische relaties en de vele manieren waarop we ons als mensen met elkaar verbinden. Er zijn heel veel manieren om iets te leren, maar we beginnen deze week met een behandeling van de toneelkunst.

Waarom? Omdat toneelspelen het eerste is wat we leren, nog voordat we leren praten, zelfs nog voordat we leren staan en lopen. Performancekunst is een manier van leven voor iedereen en het heeft invloed op onze gezamenlijke droom. Jij bijvoorbeeld bent de hoofdpersoon in alle verhalen die je over jezelf vertelt, en je loyaliteit aan dat personage weerhoudt je er vaak van om je bewust te worden van wie je werkelijk bent.

Deze week heb je de kans om inzicht te krijgen in het menselijk toneelspel als geheel en in jouw rol daarin. Misschien zie je dingen die je eerst niet zag en besluit je als gevolg daarvan je gedrag te veranderen. Nieuwe ontdekkingen helpen ons te zien dat we bepaalde keuzes hebben in het leven. Welke keuzes wij maken, is aan ons.

De wereld is interessant en jij bent een interessant iemand. Nogmaals, welkom! Zet de knop om en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop. Ga enthousiast op zoek naar het avontuur, maar vergeet niet je geest open te stellen voor de waarheid.

INHOUDSOPGAVE

Oriëntatie

Dag 1 – De kunstenaar of artiest

Dag 2 – De taal

Dag 3 – Toneelspelen

Dag 4 – Het toneel

Dag 5 – Het laatste doek

BESTEL ZONDER MASKER

LEES OVER DE BOVENSTAANDE MASTERCLASSES