Terug tot Tao: video en teksten van Tao-webinar van 10 juni 2020

DOWNLOAD HOOFDSTUK 5 VAN ‘TAO EN GNOSIS’ (PDF)

GA NAAR HET OVERZICHT VAN DE 5 TAO-WEBINARS

De bovenstaande video is een opname van het vijfde en laatste webinar  van de webinarserie Tao en Gnosis die de School van het Rozenkruis organiseerde in mei en juni 2020. Hieronder volgen teksten de werden getoond en voorgedragen in dit webinar met de titel Terug tot Tao.

Kon Tao uitgezegd worden,
dan zou het de eeuwige Tao niet zijn.
Kon de naam genoemd worden,
dan zou het de eeuwige Tao niet zijn.

Daodejing, strofe 1

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

De Eenheid, het een-en-ondeelbare,
de oorsprong en de wortel aller dingen,
is als zodanig in alle dingen aanwezig.
Er is niets zonder oorsprong.
De oorsprong echter,
als uitgangspunt van al het overige,
vindt zijn oorsprong slechts in zichzelf.

J. van Rijckenborgh, De Egyptische Oergnosis, deel 2, hoofdstuk XXIV

‘Lao Tse toont aan dat,
daar in deze wereld alles onderworpen is aande wet der tegengestelden
en dus aan de veranderlijkheid,
het zinloos is zich aan dit voorbijgaande vast te klemmen.
Toch tracht men in deze wereld van dit fundamenteel irreële,
tegen ale wetmatigheid in, iets werkelijks te maken,
hoewel men altijd weer ervaart dat alles tot zijn tegendeel verkeert.’

J. van Rijckenborgh, De Chinese Gnosis, hoofdstuk 2

Zie uzelf in uw oorspronkelijke eenvoud
En behoud uw oorspronkelijke puurheid
Heb weinig egoïsme en weinig begeerten

Daodejing, strofe 19

Zoek de hoogste leeste – Bewaar de diepste stilte,
dan verrijzen alle dingen tezamen
Stil zittend aanschouw ik hun terugkeer.
Ja, alle dingen hebben hun bloeitijd,
en gaan dan terug tot waar ze vandaan kwamen.

Daodejing, strofe 16

De zoeker naar Tao neemt als het ware de kortste weg.
Hij gaat ‘binnendoor’.
Dit is ‘de Weg van het Midden’, de koninklijke weg tot Tao
Hij gaat zich rechtstreeks met Tao verbinden.
Wie deze weg gaat, werkt bewust mee
om alles wat tussen hem en Tao in staat los te laten.
Over deze weg van de koning spreekt Lao Zi
voortdurend in zijn Daodejing,
op steeds verschillende manieren.
Ook in de School van het Rozenkruis
wordt deze ‘Weg van het midden’, bewandeld,
want het is de weg van de gnosis,
‘de wijsheid van het hart’.

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Tao is overal en bij ieder ‘in het midden’.
Dit is het grote wonder van Tao.
Deze grote, levende, goddelijke kracht
spreekt en is en straalt in het hart van alles en allen.
Dit is de wonderlijke natuur van Tao,
de eigenschap Gods.

 J. van Rijckenborgh, De Chinese Gnosis – hoofdstuk 2

Het endura houdt in het volkomen vervangen van de sterfelijke, afgescheiden, aardgebonden mens door de oorspronkelijke, onsterfelijke, goddelijke mens, de ware Geest-mens, volgens het goddelijke scheppingsplan.

Catharose de Petri, Transfiguratie

Wie in het wu wei / endura staat, geeft zich over aan de vonk van Tao in het hart
De kracht van Tao – de Teh – ‘doet’ dan datgene waartoe wij niet in staat zijn:
onszelf en ons eigenbelang loslaten.
Maar deze kracht schenkt ons de mogelijkheid om de tienduizend dingen waar te nemen,
maar ons niet mee te laten slepen door onze emoties, gedachten of wensen.
Hierdoor wordt ons hart leger aan eigenbelang
en voller aan de liefdekracht van de Teh.
En deze kracvht stralen we – zonder opzet – ook weer uit.
Dit doet anderen ‘deugd’
Het is voor een mens echter een hele kunst
om zich deze stralende liefdekracht niet toe te eigenen.

Hoofdstuk 5: Terug tot Tao (pdf)

Houd op met de waanzin van je wil.
Maak je los uit de snaren van het hart.
Verwijder wat de kracht van Tao (de Teh) belast.
Doorbreek wat de Tao verspert.
De illusies van onze wil zijn:
Aanzien, rijkdom, beroemdheid, gezag, een goede naam en profijt.
De zes snaren van het hart zijn:
Gestalte, gratie, schoonheid, aanzien, hartstocht en verliefdheid.
Zes zijn er die de kracht van Tao (de Teh) belasten:
afkeer, begeerte, vreugde, woede, verdriet en genot.
De zes versperringen van de Tao zijn:
aannemen en verwerpen, geven en nemen, kennis en kunnen.

Zhuang Zi

Wunengzi’s boezemvriend leed mentaal en verzocht hem om een remedie.
Wunengzi zei: ‘Wat voor ziekte heb je?’
‘Ik heb pijn.’
‘Waar bevindt zich de pijn?’
‘In mijn geest’
‘Waar bevindt zich de geest?’
Waarop zijn vriend meldde dat zijn aandoening al genezen was.
Wunengzi zei:‘Van deze mens mag men zeggen dat hij zijn natuurlijke waarachtigheid heeft bereikt en dat niets zijn spirituele aura nog zal verduisteren!’

Wunengzi Nietskunner – Het taoïsme en de bevrijding van de geest, Jan de Meyer

Als je de betekenis begrepen hebt, kun je de woorden vergeten.
Waar vind ik een mens die woorden vergeet, opdat ik met hem praten kan?

Zhuang Zi, hoofdstuk 26

BESTEL ZHUANG ZI DE VOLLEDIGE GESCHRIFTEN

Yan Hui vroeg:
‘Mag ik u vragen wat het vasten van het hart dan wel inhoudt?
Zhuang Zi: ‘Concentreer al je aandacht. 
Luister niet meer met je oren maar luister met je hart. 
Luister neit meer met je hart, maar luister met je Qi.
Wat hoorbaar is houdt op bij de oren
terwijl het hart nog toegankelijk is voor symbolen.
Maar de Qi is leeg; slechts dingen geven het gestalte.
Voorwaar!
In die leegte wordt de Tao vergaard.
Leeg zijn, dat is vasten van het hart’

Yan Hui reageerde met:
‘Zolang ik er niet in slaag om op die manier te vasten,
blijf ik de Yan Hui die ik feitelijk ben.
Slaag ik er wel in,
dan bestaat deze Yan Hui niet meer.
Kan dat dan ‘leegte’ genoemd worden?’

Zhuang Zi: ‘Absoluut!’

VERVOLGACTIVITEIT:

VIJF WEBINARS ROZENKRUIS EN GNOSIS – EEN INNERLIJKE VERKENNING