Tag archieven: Amorc

Rozekruisers utopie zoals geformuleerd door AMORC – symposionvoordracht van Klaas-Jan Bakker

BESTEL ‘GEROEPEN DOOR HET WERELDHART’ – TIJDELIJK VAN € 14,50 VOOR € 9,50

Hieronder staat de zogeheten rozenkruisers utopie zoals die in 2001 geformuleerd en gepubliceerd is door de Rozekruisersorde AMORC. De tekst komt uit het document ‘Manifesto Positio Fraternitatis Rosae Crucis’ en werd in 2009 voorgedragen door toenmalig AMORC-grootmeester Klaas-Jan Bakker aan het slot van zijn lezing over de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis op een symposion op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Na de Rozenkruisers utopie volgt Lees verder

Farao Ichnaton en de mysteriën van Egypte, symposionvoordracht van Klaas-Jan Bakker

BESTEL MYSTERIËN VAN EGYPTE

Egypte is de bakermat van heilige kennis, gnosis, mysteriescholen en ook de bakermat van het christendom. Egypte draagt in zich het geheim van het eeuwige begin, en deze kennis werd door inwijding overgedragen ‘aan hen die het waardig zijn’. De arts en alchemist Michael Maier (fakkeldrager van het Rozenkruis 5)  beschreef dat al in 1617.  Zo was het toen, en zo is het voor de mens van nu nog steeds, dwars over de grenzen van ruimte en tijd. Klaas-Jan Bakker (emiritus grootmeester van de rozekruisersorde AMORC) neemt je meer op een inwijdende reis langs plaatsen en ingewijden, onder wie Thoetmosis II en Amenhotep IV. De bovenstaande video is opgenomen tijdens het Egypte-symposion op 22 juni op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven, en de onderstaande tekst komt uit het bijbehorende symposionboek Mysteriën van Egypte, tempels, mens en magie (symposionreeks 46) Lees verder

De rozekruisers onthullen hun geheim – voordracht van Klaas-Jan Bakker en boek van AMORC

 

BESTEL ‘DE ROZENKRUISERS ONTHULLEN HUN GEHEIM’

Op 12 november 2009 werd het 75-jarig bestaan van de rozenkruisersorde AMORC gevierd met een symposium in het Kurhaus in Scheveningen. Het Rozenkruis als verbindend element kreeg daar inhoud via sprekers uit hermetische, soefi en antroposofische kringen, de vrijmetselarij en rozenkruisersbroederschappen. De bovenstaande podcast is een toespraak die op het genoemde symposium is gehouden Klaas-Jan Bakker, toenmalig grootmeester van de Nederlandse jurisdictie van AMORC. Daarin noemt hij ook het boek ‘De rozekruisers onthullen hun geheim’, waarvan hieronder een korte beschrijving, het voorwoord en de inhoudsopgave zijn weergegeven. Eerst volgt de tekst van het begin van de lezing zoals Klaas-Jan Bakker die heeft uitgesproken op het genoemde symposium. Lees verder

AMORC rozekruisers: ontstaan, groei en imperators van de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis

Dat het jaar 1909 een nieuwe fase van naar buiten tredende activiteit van de Broederschap van het Rozenkruis markeert, kunnen we ook zien aan een opmerkelijke ‘gebeurtenis’ die zich in dat jaar in Europa afspeelt. De 24-jarige Harvey Spencer Lewis (fakkeldrager van het Rozenkruis 17) onderging in 1908 (naar eigen zeggen) een mystieke ervaring, waarbij hij ervoer dat hij op zoek moest naar de rozekruisers, dit keer evenwel in het zuiden van Frankrijk. Omdat hij niet precies wist waar hij moest beginnen, schreef hij een Parijse boekhandelaar aan, die hem voorstelde om naar de lichtstad te komen.  Lees verder

Hoe Harvey Spencer Lewis volgens eigen zeggen werd geïnspireerd tot het oprichten van de rozekruisersorde AMORC

Dankzij de vele advertenties van de rozenkruisers orde AMORC in de pers gedurende vele decennia is deze rozenkruisersorde goed bekend onder het grote publiek. De Anticus Mysticusque Ordo Rosae Crucis werd gesticht door H. Spencer Lewis (fakkeldrager van het Rozenkruis 17) in San José Californië. Volgens hem ging het om een ‘wederverschijning’ van de orde, want de kringloop begint om de 108 jaar opnieuw. Het is echter niet helemaal duidelijk hoe men op het jaar 1909 uitkomt als men uitgaat van de legende van Christian Rosenkreutz. Deze wordt door AMORC dan ook niet beschouwd als de stichter van de orde, maar als één van de grootmeesters die de herverschijning van de organisatie in een nieuwe actieve cyclus mogelijk moest maken.  Lees verder