Antroposofie, rozenkruis en theosofie – kennismaken met geestelijke stromingen gebaseerd op wijsheidstradities

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022

Antroposofie, rozenkruis en theosofie behoren zij tot de oudste esoterische bewegingen in Nederland en werken soms samen. De drie bovenstaande boeken zijn geschikt voor een eerste kennismaking met hun gedachtegoed. Antroposofen, rozenkruisers en theosofen vinden elkaar in een spiritueel, positief mensbeeld en een hoopvol perspectief op de huidige tijd en zijn grote uitdagingen. Zij laten zich daarbij inspireren door de grote, universele wijsheidstradities die de mensheid in haar ontwikkelingsgang begeleiden. Op zaterdag 3 september 2022 organiseren zij in Driebergen het evenement Het nieuwe goud, wegen naar de werkelijkheid.

1 Antroposofie, een kennismaking – H. van Oort
In dit inleidende boek maakt de lezer op een originele wijze kennis met de antroposofie van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16). De basis voor dit boek wordt gevormd door de vele inleidingscursussen in de antroposofie die de auteur al jarenlang geeft. Er wordt in elk hoofdstuk een duidelijk verband gelegd met alledaagse zaken waardoor de tekst makkelijk leesbaar is en een ieder zal aanspreken die iets meer wil weten over het antroposofische mens- en wereldbeeld. Bovendien verhogen de illustraties de toegankelijkheid en het leesplezier. Degene die op zoek is naar achtergronden van het verschijnsel mens en naar de plaats van de mens in de schepping als geheel, vindt in dit boek boeiende verbanden en vergezichten. In begrijpelijke taal worden begrippen als etherlichaam en astraal lichaam besproken, de relatie ‘mens – dier‘ komt aan bod en uitgebreid wordt stilgestaan bij de onderlinge verbanden tussen ‘lichaam – ziel – geest’. Tot slot worden de gezichtspunten onder de aandacht gebracht die de antroposofie weet te geven met betrekking tot de grote cultuurperioden van de mensheid. De mens draagt, de lezer zal dat ontdekken, als een wonder de mensheidsontwikkeling in zichzelf.

BESTEL ANTROPOSOFIE, EEN KENNISMAKING

2 Rozenkruisers toen en nu – Konrad Dietzfelbinger

In dit boek wordt onder andere verklaard waar het begrip Rozenkruis voor staat. De 17de eeuwse broederschap wordt in haar tijd gesitueerd en rozenkruisersbegrippen krijgen uitgebreid aandacht. Tevens komen sleutelfiguren binnen zowel de klassieke (Johann Valentin Andreae, fakkeldrager van het Rozenkruis 8) als de actuele beweging (Jan van Rijckenborgh, fakkeldrager van het Rozenkruis 21) voor het voetlicht. Velen weten wel dat er in de 17e eeuw in Europa een broederschap van het Rozenkruis geweest moet zijn. Maar enkelen weten, dat er ook in onze tijd mensen zijn die de weg van de roos en het kruis gaan. Dit zesde deel in de crystalserie gaat over de verschillende aspecten van leer en praktijk van historische en huidige rozenkruisers.

LEES MEER OVER ROZENKRUISERS TOEN EN NU

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU, TIJDELIJK VAN € 10,50 VOOR € 7,00

3 Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd – Arend Heijbroek en Els Reyneker

Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Het behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema’s. Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap.

LEES MEER OVER THEOSOFIE, EEUWIGE WIJSHEID VOOR DEZE TIJD

THEOSOFIE, EEUWIGE WIJSHEID VOOR DEZE TIJD

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN, ONTSTAAN UIT SAMENWERKING