Boeken aanbevolen bij de 12-delige cursus ‘Gnosis, universeel bewustzijn’ in 2023-2024 in Zutphen

LEES OVER DE CURSUS GNOSIS, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN IN ZUTPHEN 2023-2024

Bij de 12-delige cursus ‘Gnosis, universeel bewustzijn’ die in 2034 -2024 wordt gehouden in Zutphen is een cursusmap verkrijgbaar. Wie zich verder wil verdiepen in de onderwerpen kan gebruik maken van de bovenstaande boeken die hieronder kort worden beschreven.

1 Hermetische geschriften
Deze uitgave biedt een Nederlandse vertaling van vrijwel alle geschriften die in de Grieks-Romeinse wereld werden toegeschreven aan Hermes Trismegistus, een mythische leraar die in het Oude Egypte geleefd zou hebben. Deze werken, die in de eerste eeuwen van onze jaartelling zijn ontstaan, bieden een religieus-filosofische interpretatie van de werkelijkheid, waarin God, kosmos en mens in een onverbrekelijke samenhang op elkaar betrokken zijn.
Niet alleen reeds lang bekende hermetische werken als het Corpus Hermeticum en de Asclepius zijn opgenomen, maar ook teksten als Inwijding in de achtste en de negende sfeer en de Definities van Hermes Trismegistus, die pas in de tweede helft van de twintigste eeuw bekend zijn geworden en onze kennis van het hermetisme in belangrijke mate verrijkt hebben.

LEES MEER OVER HERMETISCHE GESCHRIFTEN

BESTEL HERMETISCHE GESCHRIFTEN

2 De Nag-Hammadi geschriften
De ontdekking van de gnostische bibliotheek van Nag Hammadi in 1945 in Egypte vormt een keerpunt in de geschiedenis van het het onderzoek naar de gnosis. Voordien waren onderzoekers voor kennis over gnosische levensvisies grotendeels aangewezen op berichten van tegenstanders, christelijke theologen en Griekse filosofen.  Nag Hammadi bracht voor het eerst een groot aantal authentieke gnostische geschriften. Die werpen een heel ander licht op het oorspronkelijke christendom. Op veel vragen kwam eindelijk antwoord, maar tegelijk kwam er een groot aantal nieuwe vragen bij. Iedereen kan nu kennis nemen van de inhoud van de 51 teksten die gevonden zijn in Nag Hammadi. Deze integrale Nederlandse vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex is verzorgd door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans. Bij iedere tekst in deze dundruk-uitgave met harde kaft wordt ook uitgebreide achtergrondinformatie gegeven.

LEES MEER OVER DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

BESTEL DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

3 Mysteriën lofzangen van God, kosmos, mens
Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis. Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend staat als de weg der sterren. 

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

4 Valentinus en zijn Evangelie der waarheid
De leer van Valentinus, haar oorsprongen en haar overeenkomsten met de hermetische leringen komen uitgebreid aan bod. Het boek biedt tevens twee integrale vertalingen van de hand van Gilles Quispel van Valentiniaanse gnostische teksten, met uitleg: de eerste het aan Valentinus toegeschreven Evangelie der Waarheid, vertaald uit het koptisch, de tweede de Brief aan Flora, door een leerling van Valentinus, Ptolemaeus. Het gnostische systeem van Ptolemaeus, dat geïnspireerd was op dat van Valentinus, is uitgewerkt in een fraaie zestiende-eeuwse houtsnede: deze illustratie is opgenomen in het boek en door Quispel voorzien van commentaar. Twee andere illustraties hebben achtereenvolgens betrekking op de egyptische wortels van Valentinus en de mogelijke aanwezigheid van een Valentiniaanse gemeenschap in Rome nog een eeuw na de dood van Valentinus.

LEES MEER OVER VALENTINUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

BESTEL VALENTINUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

5 Plaatsen waar de geest waait
‘Plaatsen waar de geest waait’ vertelt en toont het verhaal van een mens met een kathaarse ziel die een exemplarisch leven leidde in Zuid-Frankrijk: Antoine Jules Gadal (1877-1962). Gadal zocht in het esoterische veld van weten en verborgen kennis. Hij zocht het vrije denken in het onderwijs en in de verborgen genootschappen die uit de gilden voortkwamen. Hij zocht als speleoloog in de grotten en cavernes van zijn geboortestreek – de Sabarthez – en raakte bevlogen over de eenvoudigste en puurste vorm van christendom, die bestaat in het helpen van de naaste en het gericht zijn op de Allerhoogste.

LEES MEER OVER PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

LEES OVER DE CURSUS GNOSIS, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN IN ZUTPHEN 2023-2024