Sjon Groen over zijn zoektocht naar wijsheid – spreker op het symposion over tijd en eeuwigheid op 17 oktober

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

Sjon Groen was één van de sprekers op het symposion De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid dat op zondag 17 oktober 2021 op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven werd gehouden. In een vraaggespek met Hello Radio Spirituality ging hij in op zijn persoonlijke zoektocht en op de actualiteit van het Evangelie van de heilige twaalven, met name op het gebied van gelijkheid van man en vrouw, vegetarisch leven en geen schade doen. Op dat boek zijn de beschouwingen van het online-programma’s Spirituele Pasen, en Spirituele Pinksteren gebaseerd. De geluidsopname van de radio-uitzending is helaas niet meer online beschikbaar. Het eerste gedeelte van de transcriptie wel: zie onderstaande tekst. 

Vandaag bespreken we weer een mooi item met onze gastspreker en leerling van het Gouden Rozenkruis: Sjon Groen. We gaan met hem in gesprek over het boek het Evangelie van de heilige twaalven. Een interessante beschouwing op de Bijbel van auteur Gideon Jasper Richard Ouseley.

Jij bent leerling van het Gouden Rozenkruis, en vandaar is dat boek ook onder onze aandacht gebracht. Hoe lang ben jij al lid van het Gouden Rozenkruis en hoe ben je leerling geworden? Hoe is dat gegaan?

Ik ben nu zeventig jaar, dus ik moet dat eventjes in een sneltreinvaart vertellen. Ik ben opgevoed in een groot gezin met elf kinderen, met vader en moeder in een katholiek nest. Rondom mijn twaalfde jaar had ik in de kerk – ik ging vaak met mijn ouders mee naar de kerk – het gevoel, en je weet dan niet waar dat vandaan komt: er klopt iets niet van wat er verteld wordt. Ik kom uit een klein boerendorpje en dan heb je geen enkel refentiekader waarvanuit je zou kunnen beredeneren: waar komt dat nou vandaan? Pas later, rondom mijn twintigste, werd dat gevoel steeds sterker in mij: het gevoel dat er iets ontbrak in mijn opleiding en in wat ik tegenkwam. Daar miste ik iets in, maar ik wist niet wat.

Toen ben ik gaan zoeken. Ik werd me steeds meer bewust van de hele wereld, ook door de kranten, de radio en de televisie die op kwam. Daardoor ben ik op zoek gegaan en kwam via boeken van de Maya’s en boeken van de indische wijsheid, van Vivekananda, werd me steeds meer duidelijk dat er een universeel bewustzijn moest zijn. Toen dacht ik: als er een universeel bewustzijn is, dan moet dat ook in mijn eigen traditie, de christelijke traditie, te vinden zijn.

En zo ben ik uiteindelijk theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aan de Keizersgracht. Daar heb ik zes jaar gestudeerd. Toentertijd was ik al tegen de dertig. Aan het einde van de studie kwam ik er eigenlijk achter dat de Bijbel, waar het natuurlijk om ging, op een bepaalde manier werd geïnterpreteerd, maar dat ik het ook op andere wijzen kon interpreteren. Toen kreeg ik weer datzelfde gevoel: men weet het eigenlijk niet. Dat is natuurlijk een bijzondere ervaring.

Ik heb wel een onvoorstelbaar grote dank voor wat ik meegekregen heb, want je kreeg psychologie, filosofie en sociologie. Mijn bewustzijn werd echt opengebroken aan alle kanten. Dan zie je hoe belangrijk het is dat dat gebeurt. Van binnenuit wil er iets aan jou bekend worden wat je nog niet snapt, waar je ook niet weet waar je het zoeken moet.

Maar je bent dus nu eigenlijk dus theoloog als ik het goed begrijp?

Nee, het laatste dat ik voor mijn studie had moeten doen, mijn scriptie schrijven, heb ik niet gedaan. Precies op het einde kwam ik door mijn zoektocht een boekje van Jan van Rijckenborgh tegen in een tweedehands boekwinkel in Amsterdam, bij Kok. Daar stond op het omslag: Het mysterie der zaligsprekingen. Ik sloeg dat open en de eerste regels sloegen in als een bom. Dat kun je niet vertellen wat dat voor een effect heeft in je bewustzijn. Dit was een onvoorstelbare bom in mijn bewustzijn. Ik wist: die mens, die man weet waarover hij spreekt.

LEES MEER OVER HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

DOWNLOAD THE MYSTERY OF THE BEATITUDES (FREE PDF)

Ben je toen ook meteen op zoek gegaan naar die geestesschool van het Gouden Rozenkruis?

Ja, want dat was zo’n innerlijke behoefte, om mensen tegen te komen die vanuit hun innerlijk wisten en konden vertellen waarover het ging vanuit – je zou kunnen zeggen – die dode letter die voor ons lag. In die taal kwam zo’n innerlijke beleving vanuit de realiteit mee waar ik op zoek naar was. Toen dacht ik: zou deze mens nog bestaan? Zou hij nog leven? Je had toen natuurlijk nog geen internet en dat soort zaken. Toen kwam ik erachter: hé, dat zit in Haarlem. Ik woonde zelf in Leiden en reed elke dag naar Amsterdam toe, eraan voorbij eigenlijk.

Ik ben toen gaan bellen en ze zeiden: kom eerst maar eens een keer op een lezing en ga kijken of je dat wat vindt. Ik ben naar de eerste lezing gegaan toentertijd – dat is veertig jaar geleden – en nooit meer weggegaan.

Sjon, heb je zelf ook lezingen verzorgd?

Ja, binnen het Lectorium Rosicrucianum tot op de dag van vandaag geef ik ook lezingen, cursussen, diensten en van alles en nog wat.

En dan nu het boek: Het Evangelie van de heilige twaalven. Het is een bijzonder boek uit de negentiende eeuw met ook een prachtig Christusmonogram op de voorzijde. Hoe ben je met dit boek in aanraking gekomen en wat sprak je zo aan in dit boek?

Ja, omdat je natuurlijk met die evangeliën bezig bent – zo heb ik bijvoorbeeld ook een gnostieke inleiding geschreven en gehouden over het Lukas evangelie – ben je natuurlijk altijd aan het zoeken in de evangeliën, de Dode Zeerollen en de apocriefen die er zijn. Toen kwam dit boek voorbij en ook binnen onze diensten wordt een tekst over de waarheid gebruikt. Je komt dus met het boek in aanraking, en dan ga je kijken en ontdek je: het is bijzonder dat er zoveel aspecten in naar voren komen die vandaag de dag zo actueel zijn. Eén van zijn grote thema’s is de gelijkheid van man en vrouw en ook het vegetarisch leven, het niet doden van de dieren. Dat vond ik zo naar voren springend en van deze tijd, dat ik daarom ook heel enthousiast ben over het evangelie van de heilige twaalven.

Sjon je haalt dat aan van man en vrouw. In het boek wordt ook gesproken over het gegeven dat man en vrouw één zijn. In welke context kun je dat bezien?

Vandaag de dag, overal in de wereld, zijn het de vrouwen die op dit moment als het ware de mannen aanklagen, of de wereld aanklaagt. Zij willen op een gelijkwaardige wijze behandeld worden. Het mooie daarvan is dat …

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN