Twee boeken voor belijdeniscatechese gebaseerd op de Bijbel: universeel-gnostiek en protestants-christelijk

BESTEL MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – BOEK VOOR BELIJDENISCATECHESE

Ga je naar belijdeniscatechese of overweeg je naar belijdeniscatechesatie te gaan? Misschien heb je dan behoefte aan een bredere oriëntatie op het christendom en het christelijke geloof dan je aantreft in de kerkelijke gemeente waarin je bent opgegroeid of waarvan je nu deel uitmaakt.

Verlang jij naar een universeel christendom of een innerlijk christendom dat niets en niemand uitsluit, dat grootste perspectieven biedt, en dat vreugde schenkt? Wil jij gaan leven vanuit je diepste kern die altijd verbonden is met God? Sta jij open voor nieuwe inzichten waarvan je het bestaan nooit hebt vermoed, die niet in tegenspraak zijn met wetenschap, en die de basis kunnen zijn voor een formidabele vernieuwing van je gehele wezen? 

Is je antwoord op deze vragen ‘ja’, overweeg dan eens de gratis online-programma’s Mysteriën van geboorte, leven en dood en Uitdagingen van geboorte, leven en dood te gaan volgen. Die bestaan uit in totaal 27 nauwkeurig op elkaar afgestemd podcasts die je in een bepaalde volgorde kunt beluisteren: 9 bijbelteksten, 9 beschouwingen en 9 essays. Als je liever leest dan luistert, kan dat natuurlijk ook. Hieronder volgt een overzicht van de gekozen gedeelten uit de Bijbel:

 1. Johannes 1: 1-34
 2. Exodus 1 en 2:1-10
 3. Prediker 1 en 2:1-10
 4. Job 1
 5. Johannes 2:1-11 en 4:3-19
 6. Mattheüs 25:1-30
 7. Lukas 16: 10-31
 8. 1 Korinthe 15: 35-58
 9. Openbaring 21 en 22:1-17

Uiteraard ben je vrij om dit online-programma te doorlopen op een manier die past bij jouw persoon en de omstandigheden waarin je je bevindt. De ervaring leert wel dat het aan te raden is om een vast ritme in te bouwen. Als je snel wilt gaan kun je het programma in negen dagen volgen in maximaal één uur per dag: beluister dan iedere avond, bij voorkeur voor het slapen gaan, de bijbeltekst, en de volgende dag na het opstaan de beschouwing. Die werkwijze is bevorderlijk voor je nachtrust en kleurt je dag. De titels van de beschouwingen luiden:

 1. het woord aannemen
 2. incarneren op aarde
 3. kringlopen doorzien
 4. verliezen verwerken
 5. de twee tot één maken
 6. talenten gebruiken
 7. vrij komen van begoocheling
 8. het opstandingslichaam verwerven
 9. het eeuwige nu ervaren

Bij deze beschouwingen zijn ook bijpassende psalmen of psalmgedeelten geselecteerd en online beschikbaar gemaakt. Besef dat het tijd vraagt om de inzichten die worden overgedragen te integreren in je persoon. Wellicht is een wekelijks ritme daarom meer geschikt. Dan kun je gedurende negen weken bijvoorbeeld de bijbeltekst beluisteren op zaterdagavond, en de bijbehorende beschouwing op de daarop volgende zondagochtend. Een maandelijks ritme met een bijbehorende doorlooptijd van – heel symbolisch – negen maanden is natuurlijk ook mogelijk, maar dat raden we af omdat de dynamiek en de spankracht gemakkelijker kan verdwijnen. 

De teksten zijn niet gebaseerd op een specifieke geloofsbelijdenis. De waarheid is nooit volledig in woorden uit te drukken. Geloofsbelijdenissen dienen we dan ook niet te zien als leerregels, zoals bijvoorbeeld de Dordtse Leerregels, maar meer als (goddelijk) geïnspireerde poëtische getuigenissen. Geloofsbelijdenissen die goed aansluiten bij wat in het online-programma wordt overgedragen zijn bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis uit het Evangelie van de Heilige Twaalven en de universele geloofsbelijdenis van Karl von Eckartshausen.

Als je deel uitmaakt van een catechesegroep of belijdenisgroep, kun je voorstellen om iedere op iedere bijeenkomst één hoofdstuk met elkaar te bespreken. Ben je er echter wel van bewust dat je predikant bezwaren kan hebben tegen die werkwijze omdat de inzichten die in het het online-programma worden ontvouwd niet in overeenstemming zijn met de zwaar verouderde en veelal onjuiste theologische dogmatiek waarin hij of zij is opgeleid. Daarom kan het online-programma niet alleen het begin zijn van een transformatie van jezelf, maar ook van je predikant (als hij of zij er tenminste voor open staat, want in hun opleiding leren ze niets over het pad van inwijding , dat centraal staat in de christelijke mysteriën). Als je het programma hebt doorlopen zul je ontdekken dat er een grote onwetendheid heerst over innerlijke aspecten bij vertegenwoordigers van uiterlijke religies. Niet zelden hebben zij dan ook een grote afkeer van mysteriescholen.

Het 9-delige online-programma ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ is gebaseerd op gnosis, dat is de levende ervaring die voortvloeit uit de synthese van religie, filosofie en spiritualiteit op basis van verbinding met het goddelijke, dat ook wel wordt aangeduid als lichtkracht vanuit de bron van alles of God.

Ben je enthousiast over het online-programma ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ en wil je je verder verdiepen in essentiële levensvragen? Volg dan ook het 9-delige vervolgprogramma Uitdagingen van geboorte, leven en dood:

 1. het leven respecteren
 2. geboorten verwelkomen
 3. veroudering accepteren
 4. het bewustzijn verruimen
 5. de liefdewet uitdragen
 6. geluk bevorderen
 7. misleiding voorkomen
 8. het stervensproces begrijpen
 9. de innerlijke tempel bouwen

Alle teksten van de twee genoemde gratis online-programma’s ‘Mysteriën van geboorte leven en dood’ en ‘Uitdagingen van geboorte, leven en dood’ zijn opgenomen in het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

BESTEL MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – BOEK VOOR BELIJDENISCATECHESE

Als je voorkeur uitgaat naar een conservatieve, kerkelijke en orthodoxe benadering, kun je misschien beter kiezen voor het boek ‘In goed vertrouwen – ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van dominee Evert van der Veen. Die geloofscursus is geschreven door een predikant van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is bedoeld als leidraad voor belijdeniscatechese, gespreksgroepen en geloofsgesprekken. In zeventien hoofdstukken bespreekt de auteur op heldere wijze de kernpunten van wat volgens de kerkelijke traditie en bijbehorende dogmatiek de kern is van het christen zijn. Daarvoor gebruikt hij de Apostolische Geloofsbelijdenis als kapstok.

BESTEL IN GOED VERTROUWEN – BOEK VOOR BELIJDENISCATECHESE