Spirituele symboliek van de leeuw: liefde, waardigheid en kracht – De paradijsvogel en andere mythische dieren

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

‘De Paradijsvogel en andere mythische dieren’ is een prachtig geïllustreerd hardcover-boek waarin Ankie Hettema-Pieterse 22 mysteriedieren op een poëtische manier beschrijft. De abstracte aquarellen zijn van Theo Lamers en elk mysteriedier is voorzien van een kleine pentekening van Dick Letema. Hieronder volgen het hoofdstuk over de leeuw en de inhoudsopgave.

De leeuw brult zijn kreet van overwinning.
Welke juichkreet laat hij horen?
De leeuw wordt in samenhang gezien met de eenhoorn en de duif,
als vurige driehoek van wil, wijsheid en werkzaamheid.
De eenhoorn, de gezuiverde, reine wil.
De duif, licht van wijsheid in het hart.
Twee opstaande zijden van een driehoek,
gedragen door de basiskracht,
de verbindende schakel,
de liefde, zo sterk
als leeuwenkracht.

De leeuw wordt pas werkelijk koning
als hij zichzelf overwint,
als hij de hoogste waardigheid vindt.

‘Voor alle andere wezens ligt de natuur vast.
Maar jou, Adam heb ik midden in de wereld geplaatst.
Ik heb je niet hemels en niet aards,
niet sterfelijk en niet onsterfelijk gemaakt,
opdat je als een vrij en soeverein kunstenaar
je zelf boetseert en modelleert
in de vorm die je verkiest.
Het staat je vrij naar het lagere,
het dierenrijk te ontaarden;
maar je kunt je ook verheffen naar het hogere,
het goddelijke rijk door eigen wilsbeschikking.’

De god-menselijke waardigheid is de mens
als zaad geschonken, een koninklijke kracht
om koningen en koninginnen te zijn
over de dierlijke natuur, een koninklijke waardigheid,
de waardigheid van Christus, die zegt:

‘Laat mijn liefde in u ontkiemen, heb lief.
Gij, zonen en dochters van de mensheid,
gij komt om te dienen en uw leven te geven voor velen.
Heb God lief met geheel uw hart,
met geheel uw ziel, met geheel uw verstand
en met geheel uw kracht, en uw naaste als u zelf.’

Begrijp de goddelijke verhevenheid van het leeuwensymbool.

De brullende leeuw is hij die
de ontvangen goddelijke liefde
vrij van eigenbelang omzet
in mensenliefde, in liefdedaad,
een overwinningskreet waard.
De liefde is de sleutel tot de
eeuwige deuren, voorwaarde voor
het betreden van het innerlijk heiligdom.
Daarom staat de leeuw voor de poorten
van de inwijdingstempel.

Open je voor de goddelijke liefdekracht
in het hart, betreed het heiligdom.
Neem op de kracht van de leeuw.
Wees een dienaar, een dienares
van de Universele Broederschap.
Ga als een gevleugelde leeuw
bewust gericht met een hart vol
van licht en mensenliefde
vernieuwd de wereld in
en spreid de leeuwenkracht van de
universele liefde voor al wat leeft.
Want de liefde moet zich mededelen
het is de grond van haar en van alle bestaan.

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

Woord
Begenadigde dieren I – kosmische eenheid
Begenadigde dieren II – kosmische eenheid
Witte raaf – bewustzijn
Ibis – levende waarheid

Verbinding
Zwaan – reinheid en kracht van verbinding
Sfinx – gespletenheid
Minotaurus – de kracht van de liefde
Paradijsvogel – verlangen

Licht
Witte hinde – lichtheid
Scarabee – transformatie
Griffioen – innerlijke lichtkracht

Bewustzijn
Ouroboros – levende oneindigheid
Cerberus – begeren
Duif – heiligende geestkracht
Eenhoorn – gerichtheid

Leven
Leeuw – liefde, waardigheid en kracht
Vliegende slang – de kracht van moed
Chinese draak – bevrijdende daad
Duif en adelaar – hart en hoofd

Eeuwigheid
Feniks – onsterfelijk geestzieleleven
Vlinder – vriendschap en zielekracht
Adelaar I – inzicht en groepseenheid
Adelaar II – inzicht en groepseenheid
Pelikaan – offerende dienende liefde 133

Literatuurlijst

Noten

Bron: De Paradijsvogel en andere mythische dieren van Ankie Hettema-Pieterse

 

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN ANKIE HETTEMA