Spirituele symboliek van de leeuw: liefde, waardigheid en kracht – De paradijsvogel en andere mythische dieren

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

De leeuw brult zijn kreet van overwinning.

Welke juichkreet laat hij horen?
De leeuw wordt in samenhang gezien met de eenhoorn en de duif,
als vurige driehoek van wil, wijsheid en werkzaamheid.
De eenhoorn, de gezuiverde, reine wil.
De duif, licht van wijsheid in het hart.
Twee opstaande zijden van een driehoek,
gedragen door de basiskracht,
de verbindende schakel,
de liefde, zo sterk
als leeuwenkracht.

De leeuw wordt pas werkelijk koning
als hij zichzelf overwint,
als hij de hoogste waardigheid vindt.

‘Voor alle andere wezens ligt de natuur vast.
Maar jou, Adam heb ik midden in de wereld geplaatst.
Ik heb je niet hemels en niet aards,
niet sterfelijk en niet onsterfelijk gemaakt,
opdat je als een vrij en soeverein kunstenaar
je zelf boetseert en modelleert
in de vorm die je verkiest.
Het staat je vrij naar het lagere,
het dierenrijk te ontaarden;
maar je kunt je ook verheffen naar het hogere,
het goddelijke rijk door eigen wilsbeschikking.’

De god-menselijke waardigheid is de mens
als zaad geschonken, een koninklijke kracht
om koningen en koninginnen te zijn
over de dierlijke natuur, een koninklijke waardigheid,
de waardigheid van Christus, die zegt:

‘Laat mijn liefde in u ontkiemen, heb lief.
Gij, zonen en dochters van de mensheid,
gij komt om te dienen en uw leven te geven voor velen.
Heb God lief met geheel uw hart,
met geheel uw ziel, met geheel uw verstand
en met geheel uw kracht, en uw naaste als u zelf.’

Begrijp de goddelijke verhevenheid van het leeuwensymbool.

De brullende leeuw is hij die
de ontvangen goddelijke liefde
vrij van eigenbelang omzet
in mensenliefde, in liefdedaad,
een overwinningskreet waard.
De liefde is de sleutel tot de
eeuwige deuren, voorwaarde voor
het betreden van het innerlijk heiligdom.
Daarom staat de leeuw voor de poorten
van de inwijdingstempel.

Open je voor de goddelijke liefdekracht
in het hart, betreed het heiligdom.
Neem op de kracht van de leeuw.
Wees een dienaar, een dienares
van de Universele Broederschap.
Ga als een gevleugelde leeuw
bewust gericht met een hart vol
van licht en mensenliefde
vernieuwd de wereld in
en spreid de leeuwenkracht van de
universele liefde voor al wat leeft.
Want de liefde moet zich mededelen
het is de grond van haar en van alle bestaan.

Bron: De Paradijsvogel en andere mythische dieren van Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN