Duif en adelaar – hoofd en hart – gedeelte uit het boek De Paradijsvogel en andere mythische dieren

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

Wees niet beperkt tot wat je ogen zien!
Niet alleen in de boom nestelt de duif,
niet alleen op eenzame hoogte de adelaar. 

In ’t ontvankelijke hart, Maria,
brengt de duif de diepe vrede van Bethlehem, glans van de ziel. 

In ’t hemelsblauw zweeft hoog de adelaar,
en daalt in het rein gemoed,
in ‘t toebereide hoofd: Jozef. 
Denk niet dat de adelaar
hoger vliegt dan de duif!
De duif geeft haar hart aan de adelaar. 
De adelaar schenkt haar zijn vleugels.

Als in één wiekslag vleugelen zij
van de aarde hoger en wijder, niets
staat tussen hen en de hoogste Godheid, die eeuwig is, heilig en verheven. 

Duif en adelaar verenigd, kosmisch beeld,
verbintenis van twee in één:

Geestziel waaruit geboren wordt een lichtend levend lichaam, nieuw veld van leven, 
het kindschap Gods waarin de hoogste Godheid
de geest van wijsheid en liefde geeft,
waar de geest gedeeld wordt
aan alles en allen
in schoonheid, licht en leven. 

Genoeg woorden nu.
Zet open het raam van je hart, maak het tot duiventil,
waar bezieling komt en gaat. Stijg op en kom
tot het adelaarsnest
maak ruimte in je hoofd
vlieg uit en lééf. 

Bron: De Paradijsvogel en andere mythische dieren van Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN