Symboliek van de paradijsvogel – verlangen – tekst uit ‘De Paradijsvogel en andere mythische dieren’

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

De paradijsvogel, wie is zij?
Zie haar nu vliegen, een zwarte vlek op het goud van de zon,
die vogel, iedere dag opnieuw wiekt zij in verlangen op,
voorbij de horizon, om dáár bij de avondzon haar nest te bouwen.
Dag na dag, avond na avond, vliegt zij in het schitterende licht,
hoger en hoger, de zon zo dicht naderend,
dat zij in de gouden gloed van de zon
haar vleugels brandt en schroeit en daarna toch weer
terugkeert naar de aarde.

Welke vogel wil dan ook haar nest bouwen op de zon?

Zeg niet dat haar verlangen nutteloos is,
Zeg niet dat deze vogel te dom is, om het onmogelijke te verlangen.
Zeg niet dat deze vogel te trots is,
om de beperktheid van haar pogen toe te geven.
Zeg niet dat deze vogel hoogmoedig is, om het hoogste na te streven.
Haar reis-in-verlangen voert wellicht tot haar nest – nabij het paradijs.
Het heilig, diep verlangen is immers de ene wet ten waren leven.

Eén veer slechts,
één veer van dit heilig, diep verlangen,
één veer van heilbegeren is nodig,
toch zal die ene veer tezamen met anderen
de vleugelkracht vrijmaken om de hoogste bestemming,
– het nest nabij het paradijs – te bereiken.

In onze vlucht omhoog
worden wij gelouterd, met elkaar verenigd,
zijn wij die paradijsvogel.
Wij bouwen ons huis op grote hoogte,
– nabij de geestelijke zon – de geest,
ons geestelijk huis van de heiligende geest.

De glans van het gouden licht op de veer,
ons geschonken in het hart –
richt u op haar, droom van haar,
verbind u in gedachten met haar,
en vlieg – met haar –
voorbij alle beperktheid.

Streef naar het hoogste – en de ziel –
zij zal vanuit het nest nabij de zon,
zich kunnen verheffen,
en vervulling vinden in de geestelijke zon
en deze geest van liefde, eenheid en vrijheid
in u en mij spreiden.

Bron: De Paradijsvogel en andere mythische dieren door Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN