Pelikaan – het laatste hoofdstuk van het boek ‘De Paradijsvogel en andere mythische dieren’ van Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

Jezus Christus, pelikaan van de mensheid.
Door de ether klinkt de roep:
Neemt en eet, neemt en drinkt, van mij,
mensen, die daartoe verlangend en geadeld zijn. 

Het centrum van alle grote en kleine bloedbanen in de mens is het hart;
daar, diep verborgen woont de innerlijke Christus.
Zijn bloed van edele waarde vloeit rijkelijk 
het bewust geopende, verlangende hart binnen.
In de mysterietaal brengt de pelikaan
drie, soms vijf, ook zeven jongen groot.
Zij verbeelden een volkomen persoonlijkheidsverwisseling,
een transfiguratie, van oude naar nieuwe mens. 

Het drievoud staat voor de heilige eenheid
van geest, ziel en lichaam,
van wil, wijsheid en werkzaamheid.
De vijf jongen verbeelden de vijfpuntige ster,
een nieuwe bezielende kracht in het levensstelsel, het heilig pentagram, het lichtkruis, 
opgericht in de mens en in de wereld.
De zeven jongen, de heiligende zevengeest,
licht dat zich splitst in zeven kleuren, zeven helende krachten,
voedende krachten tot nieuw godmenselijk leven. 

Ieder mens, leeft en werkt,
stort dagelijks zijn bloedskracht, voor zichzelf en voor anderen.
Ieder zelfoffer gebracht door de mens 
aan het lichtleven van het Christusveld, wordt tot een opstandingskracht,
een deel krijgen aan eeuwigheidsleven niet later, maar nu, dan zijn wij zoals Christus zegt:
‘de Vader en ik zijn één.’

En in de mens stroomt uit
de goddelijke geest, het liefdefeest, het offer, godsopenbaring. 

Bron: De Paradijsvogel en andere mythische dieren door Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN