Boeken van Rudolf Steiner: vrijheid, hogere werelden, christelijke inwijding, geheimen der ziel, kringloop van het jaar

1 De filosofie van de vrijheid – Rudolf Steiner
In 1891 kreeg de dertigjarige Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16), die later grondlegger werd van de antroposofie, een prachtige opdracht. Een bekende uitgeverij vroeg hem een boek over de kernvragen van de filosofie te schrijven. Ruim twee jaar later, in november 1893, verscheen De filosofie van de vrijheid, een omvangrijk werk waarin hij zijn visie op deze kernvragen uiteenzet. Het boek biedt een veelomvattende visie op de mens. Het verbindt de mens naar hoofd, hart en handen en vervalt niet in een antropologische eenzijdigheid. Het boek geeft aan hoe het individu zijn eigen desintegratie kan tegengaan en tot zelfverwerkelijking kan komen. Als de mens op eigen kracht de genoemde drie innerlijke vermogens weet te integreren, kan hij gaandeweg niet alleen zichzelf leren kennen maar ook de werkelijkheid waarin hij leeft.

BESTEL DE FILOSOFIE VAN DE VRIJHEID

2 De weg tot inzicht in hogere werelden
Dat je je van je spirituele ervaringen bewust kunt worden en op welke manier, beschrijft Rudolf Steiner in De weg tot inzicht in hogere werelden. Wereldwijd is dit zijn meest verkochte boek. Het gaat niet alleen over, maar zet ook aan tot spirituele ontwikkeling. Steiner beschrijft een groot aantal concrete oefeningen die ieder mens kan doen. Hij doet dat op een eigentijdse manier, zodanig dat ieder de route kan overzien en zijn stappen bewust en op eigen kracht kan zetten. Toch is dit boek meer dan alleen een heldere en methodische beschrijving van de ‘weg tot hoger inzicht’. Het biedt ook antwoorden op vragen als: hoe krijg ik greep op mijn leven? Wat moet ik ontwikkelen om beter overeind te blijven in moeilijke situaties? Hoe breng ik iets van rust in mijn innerlijk? Ook voor mensen met dergelijke vragen is het boek een aanrader: het bevat tal van adviezen voor de aanpak van het eigen leven.

BESTEL DE WEG TOT INZICHT IN HOGERE WERELDEN

3 De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid
In het boek De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid uit 1902 beschrijft Steiner voor het eerst hoe naar zijn mening leven, dood en opstanding van Christus te begrijpen zijn. Daarbij plaatst hij de historische gebeurtenissen in het toenmalige Palestina in het kader van de zogenoemde oude mysteriën. Hij gaat ver terug in voorchristelijke tijden en laat zien hoe de dood en opstanding van Christus aan de ene kant in de oude mysteriën werden voorbereid en aan de andere kant ten opzichte van de mysterietraditie een vernieuwing inhielden. In zekere zin is dit boek een spiritueel manifest. Geen ander werk van Steiner heeft zoveel stof doen opwaaien als dit, zowel in de tijd waarin hij leefde – hij stief in 1925 – als in de huidige tijd. Dat hij daarbij echter een standpunt innam dat radicaal afweek van dat van de christelijke kerken en ook van de theosofische visie op Christus, ontging de meeste van zijn tijdgenoten.

BESTEL DE CHRISTELIJKE INWIJDING EN DE MYSTERIËN VAN DE OUDHEID

4 De wetenschap van de geheimen der ziel
In tijden waarin (westerse) esoterie een wetenschappelijk studieobject is geworden en het New Age-karakter van zich heeft afgeschud, is het boek De wetenschap van de geheimen der ziel meer dan ooit op zijn plaats. Hoewel inmiddels honderd jaar geleden verschenen, doet het aan als enorm actueel en juist voor deze tijd geschreven. Het wetenschappelijk karakter ervan wordt door Steiner op alle mogelijke manieren benadrukt. Het biedt dan ook een systematisch overzicht van de belangrijkste esoterische thema’s. Alle spirituele sleutelbegrippen, zoals etherisch lichaam, astraal lichaam en ik, reïncarnatie en karma, verlichting en inwijding, worden stap voor stap toegelicht. Steiner beschrijft in uitvoerige hoofdstukken de werkelijkheid van de slaap en van de dood, het geestelijk verleden van mens en aarde, de weg van de inwijding en heden en toekomst van de menselijke ontwikkeling. Aan deze uitgave is een uitvoerig apparaat van noten en een gedetailleerde inhoudsopgave toegevoegd, waardoor het boek ook als naslagwerk kan worden gebruikt.

LEES EEN GEDEELTE UIT DE WETENSCHAP VAN DE GEHEIMEN DER ZIEL

BESTEL DE WETENSCHAP VAN DE GEHEIMEN DER ZIEL

5 De kringloop van het jaar
In tien voordrachten schildert Rudolf Steiner de kringloop van het jaar als een etherisch ademproces van de aarde. De aarde ademt in de winter in en in de zomer uit. Bewust of onbewust heeft de mens aan de grote beweging van de jaargetijden deel. Zo doet de aarde zich kennen als een levend organisme, waarachter geestelijke wezens schuilgaan – niet alleen de verschillende natuurgeesten, maar ook aartsengelwezens. Vier van deze aartsengelen zijn volgens Steiner verbonden met de vier grote jaarfeesten, respectievelijk Gabriël met Kerstmis, Rafaël met Pasen, Uriël met Sint-Jan en Michaël met het Michaëlsfeest zelf.

LEES MEER OVER HET MICHAELSFEEST

BESTEL DE KRINGLOOP VAN HET JAAR

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN VAN RUDOLF STEINER