Vijf boeken van 5 euro per stuk – uitgaven van Rozenkruis pers blijvend of tijdelijk in prijs verlaagd

1 Jacob Boehme, een biografie – Gerhard Wehr – € 5,00
Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob Boehme’s leven en zijn gedachtengoed. Jacob Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.

LEES MEER OVER JACOB BOEHME, EEN BIOGRAFIE

BESTEL JACOB BOEHME, EEN BIOGRAFIE – TIJDELIJK VAN € 10,00 VOOR € 5,00

2 Het erfgoed der Katharen – A. Gadal – € 5,00
‘Het erfgoed der Katharen’ van Antoine Gadal is een getuigenis van het zuiverste christen zijn van de katharen, in het Zuid-Frankrijk van de 12e en 13e eeuw. Het geeft ook een beeld hoe ‘graal, kathaar en rozenkruis’ een driebond van het licht vormen, met name de broederschap van de katharen, de broederschap van de heilige graal en de broederschap van het Rozenkruis. Deze broederschappen hadden vertakkingen over heel Europa. Het boek beschrijft bovendien de spirituele en historische ontwikkeling van de katharen in Zuid-Frankrijk.

LEES MEER OVER HET ERFGOED DER KATHAREN

BESTEL HET ERFGOED DER KATHAREN

3 Het labyrint der wereld, Het paradijs des harten – Jan Amos Comenius – € 5,00
Comenius is vooral bekend om zijn filosofische werken. Dit is zijn enige literaire werk. Het bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over Pelgrim. Pelgrim zoekt een passend beroep in een stad bevolkt met mensen en hun slechte gewoontes. Uiteindelijk vindt hij niets. Maar God vindt Pelgrim. In de nieuwe wereld kan Pelgrim met zijn nieuwe inzichten een voorbeeld zijn voor de mensen die zich nog moeten ontwikkelen. Dit wordt beschreven in het tweede deel van het boek.

LEES MEER OVER HET LABYRINT DER WERED – HET PARADIJS DES HARTEN

BESTEL HET LABYRINT DER WERELD – HET PARADIJS DES HARTEN

4 Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel – A. Spoel-de Pril – € 5,00
In de bijzondere sfeer van het oude Nederlands-Indië leerde Ans de Pril (1887-1977) het boeddhisme kennen en daardoor raakte zij geïnteresseerd in de boeken van Helena Blavatsky en Max Heindel. In 1939 kwam zij in aanraking met de literatuur van het Rozenkruisers Genootschap uit Haarlem. Dit veranderde haar leven. Zij werd een toegewijd rozenkruiser en getuigt daarvan in deze mooie, posthuum uitgegeven bundel met 78 gedichten, allemaal lichtende draden voor een nieuw weefsel.

LEES MEER OVER GEDICHTEN EN GEDACHTEN

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN

5 Over het bovenzinnelijke leven – Jacob Boehme – € 5,00
Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in de vorm van een samenspraak van een leraar met zijn leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld ‘hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.’ Of de vraag ‘wat er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.’

LEES MEER OVER ‘OVER HET BOVENZINNELIJKE LEVEN’

BESTEL OVER HET BOVENZINNELIJKE LEVEN – TIJDELIJK VAN € 11,00 VOOR € 5,00