Hedendaagse spirituele gedichtenbundels – C. van de Berge, A. Esmeralda Klompstra, J. van Splunter en O. Luitwieler

1 De witte zon van de dood – Claude van de Berge
In De witte zon van de dood plaatst Claude van de Berge de vraag van bestaan en niet bestaan binnen de Einsteiniaanse wet van het behoud van energie: energie is eeuwig, de mens is energie, dus is de mens eeuwig. Verhalende gedichten wisselen met filosofische, bespiegelende of bezwerende teksten. Een taal die door de melodische spanningsbogen de woorden opent voor het onuitsprekelijke, het mysterie in het mysterie, dat verborgen blijft en onbereikbaar is, tot in het oneindige, maar de kern is van het bestaan… En van het gedicht.

LEES MEER OVER DE WITTE ZON VAN DE DOOD

BESTEL DE WITTE ZON VAN DE DOOD

2 Zwijgend goud – Astrid Esmeralda Klompstra
Het boek ‘Zwijgend goudinspiratie en gedichten over liefde, bewustzijn en zelf-herinnering’ van Astrid Esmeralda Klompstra wil een richtsnoer zijn voor een ieder die in deze steeds meer polariserende wereld het verlangen voelt dieper te verankeren in vrede en waarheid. De gedichten en teksten nemen je mee in dit veld. Hoewel je niet direct aan alle wereldse zaken iets kunt veranderen, kun je wel op je energiefrequentie verhogen. Door te ontwaken in het Licht dat jij werkelijk bent en tegelijkertijd aan te kijken wat nog in de schaduw lag!

LEES MEER OVER ZWIJGEND GOUD

BESTEL ZWIJGEND GOUD

3 Verwondering – onverwachte overpeinzingen op rijm – Jaap van Splunter
Eind oktober 2023 bracht Rozenkruis pers een nieuwe titel uit: Verwondering, onverwachte overpeinzingen op rijm. In dat boek maakt Jaap van Splunter zijn lezers in zestig gedichten deelgenoot van ‘nederlagen’ en ‘overwinningen’, van harde lessen en gelukkige groei. Zo komt een leven voorbij, een gang door de tijd van een mens die niet ophoudt, niet kan ophouden, zijn ziele-tehuis keer op keer te zoeken, binnen te gaan, kwijt te raken en opnieuw te vinden.

LEES MEER OVER VERWONDERING-ONVERWACHTE OVERPEINZINGEN OP RIJM

BESTEL VERWONDERING, ONVERWACHTE OVERPEINZINGEN OP RIJM

4 Stille kracht – Astrid Esmerald Klompstra
Via Mantel der Liefde, De hoogste stem, Het smalle pad, De rivier laten, Het juiste uur, Stilte draagt, Terugkeer naar waarheid en Zijn in God brengt dit boek de Liefde van de Godsbron dichtbij je hart. De schrijfster heeft al jong connectie met het bronveld. Na de ontmoeting met haar ziele-partner in 2013 en een intens ziekteproces van ruim zeven jaar, waarin zij uiteindelijk niets andes meer dan alleen zijn met zichzelf en God, landt zij dieper en vollediger in dit veld.

LEES MEER OVER STILLE KRACHT

BESTEL STILLE KRACHT

5 Zonder mij – Olette Luitwieler
‘Dit boek is niet door mij geschreven. Het is door mij heen gekomen, blijkbaar stond ik ervoor open. Ik heb er niet om gevraagd, ik heb het zomaar ontvangen. Ik dank de Gever dan ook.’ Zo begint Zonder mij. Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval, het valt niet anders te noemen. Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, die de lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken

LEES MEER OVER ZONDER MIJ

BESTEL ZONDER MIJ