Geloof, hoop en liefde – drie gedichten uit de bundel ‘Verwondering’ van Jaap van Splunter

BESTEL VERWONDERING, ONVERWACHTE OVERPEINZINGEN OP RIJM

In de nieuwe dichtbundel ‘Verwondering’ van Jaap van Splunter trekt een leven voorbij van een mens die niet ophoudt zijn ziele-tehuis keer op keer te zoeken, binnen te gaan, kwijt te raken en opnieuw te vinden. Met zijn ‘onverwachte overpeinzingen’ getuigt Van Splunter van een vervullend leven vol van ‘nederlagen’ en ‘overwinningen’, onverbiddelijke lessen en gelukkige groei. Een leven dat blijft verwonderen. Hieronder volgen de gedichten geloof, hoop en liefde (ontleend aan 1 Korinthe 13) en de inhoudsopgave.

GELOOF

Een miljoenen-veelvoud van jaren,
gaf de aarde zichzelf ruim de tijd
waardoor zij een mensdier kon baren
dat voor eeuwigheid toe was bereid.
Dat beeld verscheen mij ten tonele
en ik kreeg persoonlijk een taak
waarin zich mijn micros kon helen,
vrij van het aardse gekwaak.

Die opdracht bepaalt nu mijn keuzen
en hetgeen ik herken in mijn hart,
doet mij afzien van al het fameuze
en de schijn dezer wereld van smart.
Het Licht schiet weer toe in mijn wezen,
opnieuw groeit de Ziel van weleer.
Nu hoef ik geen Pad meer te vrezen:
mijn bewustzijn vervloeit met zijn Heer.

HOOP

Toestaan dat Licht ons wordt geboren
vaagt weg het wolkendek van mist.
Het doet de zon in ’t duister gloren,
veel lichtender dan d’ optimist.
Want als ons hoofd begint te stralen,
wat het als met een helm beschermt,
gaat dat zich in ons ‘zijn’ vertalen
voor wie nog in het duister kermt.
Zo telt de hoop meer dan geloven
omdat het Licht zich dóór ons toont
en zoekers, ook hún waan te boven,
zo mogelijk met inzicht kroont.

LIEFDE

Wat wij op aarde ‘liefde’ noemen
is eigenlijk dat woord niet waard.
Hier is ’t niet meer dan zelfzucht roemen,
geheel naar onz’ naturen aard.
Ware Liefde kan slechts geven,
waarbij zij niets terug verwacht,
kan slechts naar harmonieën streven,
is op zichzelve niet bedacht.
Die Liefde is slechts Gode waardig,
bepalend zo voor ’s mensen lot.
Zij dolen rond op deze aarde,
hun weg zoekend terug naar God.
Hij zal voor hen alles ontvangen
en geeft daarna weer alles prijs,
opdat vernieuwing aan kan vangen
ter ondersteuning van hun reis.

BESTEL VERWONDERING, ONVERWACHTE OVERPEINZINGEN OP RIJM

INHOUDSOPGAVE

Japekees
Zingeving
Kringloop
Winter
Lente
Zomer
Herfst
Zelfkennis
Volharding
Moed
Wetenschap
Stijlfiguur
Waarheidsstrijd
Nietigheid
Grootsheid
Eenzaamheid
Geloof
Hoop
Liefde
Natuurorden
Natuurreligie
Spiegelsfeer
Taal
Vriendschap
Lijfgesprek
Geleerdheid
Bewustzijnsuniversum
Seks
Schijn
Hoofd-Harteenheid
Zwart-wit denken
Intuïtie
Heiliging
Wijsheid
Boosheid
Gouden Kalf
Vervreemding
Aanmatiging
Afspraak
Zintuiglijkheid
Cultuurbloei
Dood
Liefdesrelatie
Hormoonstress
Angst
Schaamte
Schuld
Boete
Godsbemoeien
Het Leven
Geloofszekerheid
Levensmedaille
Kanker
Ontmenselijking
De stof
Dienstbaarheid
Ordening
Schuldinlossing
Geduld
Aandacht

BESTEL VERWONDERING, ONVERWACHTE OVERPEINZINGEN OP RIJM

LEES OVER DE BOVENSTAANDE SPIRITUELE GEDICHTENBUNDELS