Vijf boeken over het geestelijke licht

De bovenstaande boeken gaan over het geestelijke licht, iets waarin vooral in de donkere decembermaand behoefte aan bestaat. Amsterdammers treffen deze winter wél lichtkunst aan in hun  stad, maar het geplande Amsterdam Light Festival mag niet doorgaan in verband met de coronacampagne. De lichtkunstwerken komen voort uit bijzondere samenwerkingen met meerdere partners. De lichtkunstwerken zullen vooral gezien worden door omwonenden en passanten, maar de verhalen van Lucas De Man en de lichtkunst verlichten online een veel breder publiek. Hieronder volgen korte beschrijvingen van die vijf geselecteerde uitgaven. 

BESTEL BOEK

‘Via Lucis – De weg van het licht’ is de Nederlandse vertaling van ‘Via Lucis’, dat Comenius (fakkeldrager van het Rozenkruis 9) schreef in het Latijn in de jaren 1641-1642 tijdens een verblijf in England. Het werk werd pas gedrukt in 1668. Comenius droeg het werk op aan de nog jonge Royal Society in Londen. Hij hield dit genootschap respectvol voor dat al hun wetenschappelijke resultaten samen nog maar het allereerste begin vormden, nog maar leidden tot op de drempel van de tempel van de Alwijsheid. In Via Lucis is de pansofie van Comenius het meest uitgewerkt. Het bevat een programma voor de hervorming van de maatschappij, religie, kunsten en wetenschappen.

BESTEL BOEK

Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische “Lichtkerk”, die zich verspreidde over de gehele toenmalig bekende wereld. De lichtboodschap van Mani gaat uit van de christelijke gnosis. De schitterende ‘lichtparels’ die de manichese teksten vormen, zijn in de vorige eeuw teruggevonden in Egypte en China. Het zijn troostrijke verzen, een weldaad voor de ziel. Vertaling: G. Sweron-Andries. Toen in de jaren dertig van de vorige eeuw in Egypte in een modderige kelder een pak verweerde papyrusbladen met koptisch schrift gevonden werd, vermoedde niemand dat het ging om een wezenlijk deel van de ‘lichtschat’ van de manicheeën, ook wel Mani’s parelliederen genoemd. 

LEES HET LIED VAN DE PAREL

BESTEL SPOOR VAN LICHT

Al kijkend en wandelend kan men iets ervaren van een diepere laag in de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, de ruimhartige, de stad die al zo lang een grote verscheidenheid aan individuen en groeperingen heeft aangetrokken, verwelkomd, gedragen en voortgestuwd. Een stad ook waar eeuwenlang meer kon worden gedacht, gezegd en gedrukt dan in andere Europese steden. Een stad die rijk is geworden door te geven: ruimte voor de vrijheid van geest.
Van dit Amsterdam willen we u een deel laten zien, klein en gekoesterd – een Spoor van Licht. Neem kennis van wetenswaardige verhalen over bevlogen Amsterdammers die een spoor van licht hebben nagelaten, soms zichtbaar maar meestal onzichtbaar.

LEES MEER OVER SPOOR VAN LICHT

GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPABESTEL BOEK 

In dit boek vestigt de auteur de aandacht op de zogenoemde derde component van de Europese cultuurtraditie. Naast religie en wetenschap is voor wie zoekt de gnosis als deze derde component van de geschiedenis te onderscheiden: de wijsheidskracht die als een stroom van licht soms onderaards, soms aan de oppervlakte werkzaam is. In onze samenleving is een enorme hunkering naar wezenlijke kennis, naar gnosis. De schrijver doet verslag van zijn zoektocht naar groeperingen en denkers die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar gnosis, waarheid en licht.

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF)

BESTEL BOEK

Men zegt wel dat God liefde is en dat liefde de bouwstof is van ons heelal. Liefde komt voort uit inzicht, het gevolg van levenservaring en waarheid. Voordat een mens de liefde kan gebruiken, zal zijn ware essentie inzicht hebben voortgebracht, en verwerkelijkt hij dit inzicht in zijn dagelijkse praktijk. Zo wordt een mens waar. Liefde houdt door haar essentie twee aspecten in zich besloten: harmonie en verantwoordelijkheid. Zonder deze bestaat ze niet, en wie deze aspecten van de liefde wil bestuderen en toepassen moet dat niet op theoretische wijze doen.’Volmaakt Licht’ gaat beeldend in op de achtergronden van een groot aantal individuele menselijke kenmerken, die door de geschiedenis heen belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van het denken.