Boeken over Mani en geschriften over het manicheïsme

Mani, de gave van het LichtSymposionreeks 13
Diverse auteurs | softback | 214 x 137 mm | 77 blz. | € 12,50 bestelnr. 1168 | 9789067323130
Mani, kunstenaar zonder weerga, schilder, ongeëvenaard dichter, getalenteerd musicus en opmerkelijk medicus, toonde de eenheid aan die de verschillende religies verbond. Hij onderwees de christenen het universele christendom, ontsluierde aan de magiërs van Iran de betekenis van Zoroaster, en verklaarde de boeddhisten Boeddha en diens weg van de beëindiging van alle oorzaken van het lijden. Gedurende meer dan duizend jaar verlichtte Mani’s kerk der rechtvaardigen miljoenen zielen.
LEES EEN GEDEELTE UIT MANI, DE GAVE VAN HET LICHT

BESTEL MANI – DE GAVE VAN HET LICHT

De Keulse Mani-Codex
Oort, J. van & Quispel, G. | hardback | 265 x 204 mm | 247 blz. | € 10,00 bestelnr. 1163 | 9789071608162
De Mani-Codex, in 1969 ontdekt in Egypte, is een rond 400 na Chr. op minuscule perkamenten blaadjes geschreven Griekse tekst. Het manicheïsme, een gnostisch-christelijk geïnspireerde wereldkerk die eeuwenlang bestaan heeft, kende miljoenen aanhangers en heeft een beslissende invloed gehad op de Westerse geestesgeschiedenis. De Mani-Codex is uniek omdat hiermee de afkomst van Mani is komen vast te staan. Daarnaast werpt de literaire structuur van de Codex ontdekkend nieuw licht op het ontstaan van de vorm en de inhoud van de kerkelijke evangeliën.
LEES HET VOORWOORD EN DE INHOUDSOPGAVE UIT DE KEULSE MANI-INDEX

BESTEL DE KEULSE MANI-CODEX

Mani’s lichtschat
Mani | hardback | 225 x 147 mm | 220 blz.| € 26,50 bestelnr. 1119 | 9789067321907
Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in een modderige kelder in Egypte. Het zijn lyrische hymnen en gebeden, gericht tot Jezus Christus, de goddelijke ziel, en de alvader zelf, de ‘zon aller zonnen’.
LEES EEN KORTE LEVENSBESCHRIJVING VAN MANI UIT MANI’S LICHTSCHAT
BELUISTER OF LEES HET LIED VAN DE PAREL UIT MANI’S LICHTSCHAT
BELUISTER OF LEES GETUIGENISSEN VAN MANI UI MANI’S LICHTSCHAT

BESTEL MANI’S LICHTSCHAT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *