Boeken over Mani en geschriften over het manicheïsme

Mani’s lichtschat
Mani | hardback | 225 x 147 mm | 220 blz.| € 15,00  9789067321907
Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in een modderige kelder in Egypte. Het zijn lyrische hymnen en gebeden, gericht tot Jezus Christus, de goddelijke ziel, en de alvader zelf, de ‘zon aller zonnen’. In deze uitgave met 209 teksten van het manicheïsme is ook het bekende Lied van de parel opgenomen.

BESTEL MANI’S LICHTSCHAT (HARDBACK)

Mani, de gave van het LichtSymposionreeks 13
Diverse auteurs | softback | 214 x 137 mm | 77 blz. | softback € 12,50, e-book € 12,50 |  9789067323130
Mani, kunstenaar zonder weerga, schilder, ongeëvenaard dichter, getalenteerd musicus en opmerkelijk medicus, toonde de eenheid aan die de verschillende religies verbond. Hij onderwees de christenen het universele christendom, ontsluierde aan de magiërs van Iran de betekenis van Zoroaster, en verklaarde de boeddhisten Boeddha en diens weg van de beëindiging van alle oorzaken van het lijden. Gedurende meer dan duizend jaar verlichtte Mani’s kerk der rechtvaardigen miljoenen zielen.

BESTEL MANI – DE GAVE VAN HET LICHT (SOFTBACK)

BESTEL EBOOK

De Keulse Mani-Codex
Oort, J. van & Quispel, G. | hardback | 265 x 204 mm | 247 blz. | € 10,00 | 9789071608162
De Mani-Codex, in 1969 ontdekt in Egypte, is een rond 400 na Chr. op minuscule perkamenten blaadjes geschreven Griekse tekst. Het manicheïsme, een gnostisch-christelijk geïnspireerde wereldkerk die eeuwenlang bestaan heeft, kende miljoenen aanhangers en heeft een beslissende invloed gehad op de Westerse geestesgeschiedenis. De Mani-Codex is uniek omdat hiermee de afkomst van Mani is komen vast te staan. Daarnaast werpt de literaire structuur van de Codex ontdekkend nieuw licht op het ontstaan van de vorm en de inhoud van de kerkelijke evangeliën.

BESTEL DE KEULSE MANI-CODEX (HARDBACK)