Tagarchief: de gave van het licht

Boeken over Mani en geschriften over het manicheïsme

Mani’s lichtschat
Mani | hardback | 225 x 147 mm | 220 blz.| € 15,00  9789067321907
Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in Lees verder