Twee of drie boekcadeautjes bij aanschaf van katharenboek(en) van uitgeverij Rozekruis Pers

Wie één of meer van de zeven boeken van Rozekruis Pers over de katharen aanschaft, ontvangt daarbij gratis twee interessante boekjes van Antoine Gadal: Het druïdisme (los verkrijgbaar voor € 6,50) en Montréalp de Sos – de graalburcht (los verkrijgbaar voor € 6,50) . Dit aanbod geldt zolang de voorraaad strekt. Indien de bestelling € 25,- of meer bedraagt (ongeacht er katharenboeken bij zijn of niet), wordt ook het nieuwe boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid – wijze woorden uit vele eeuwen (los verkrijgbaar voor € 10,-) gratis meegestuurd, mits de bestelling geplaatst wordt in december 2021 en de voorraad strekt. Hieronder volgen de afbeedingen en beschrijvingen van de zeven katharenboeken waarbij de genoemde twee boekjes van Gadal worden verstrekt. 

1. Op weg naar de heilige graal, A. Gadal, € 15,50
hardback | 136 blz. | 9789067320634
Op innige en indringende wijze wordt de weg van inwijding (de weg der sterren, de transformatie van de ziel) beschreven zoals die door de noviet van de oude kathaarse broederschap werd gegaan, waarbij hij vier jaar lang verbleef in de heiligdommen van Ussat-Ornolac, de nog steeds geheimzinnige grotten in het dal van de Ariège in Zuid-Frankrijk. Deemoedig bewandelt Matheüs het pad dat voert tot de diepte van zijn eigen wezen, om daar zijn ware lot te grijpen en deze draad te volgen.

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

2. Het erfgoed der katharen, A. Gadal, blijvend in prijs verlaagd van € 17,00 naar € 5,00
softback | 230 blz. | 9789071608148
‘Het erfgoed der Katharen’ van Antoine Gadal  is een getuigenis van het zuiverste christen zijn van de katharen, in het Zuid-Frankrijk van de 12e en 13e eeuw. Het geeft ook een beeld hoe ‘graal, kathaar en rozenkruis” een driebond van het licht vormen, met name de broederschap van de katharen, de broederschap van de heilige graal en de broederschap van het Rozenkruis. Deze broederschappen hadden vertakkingen over heel Europa. Het boek beschrijft bovendien de spirituele en historische ontwikkeling van de katharen in Zuid-Frankrijk.

BESTEL HET ERFGOED DER KATHAREN

3. 24 december 1980 Catharode de Petri, van € 8,00 voor € 3,00, 
softback | 80 blz
Met de uitgave van het boekje 24 december 1980 werd herdacht dat Catharose de Petri (1902 – 1990, fakkeldrager van het Rozenkruis 22) zich op de genoemde datum vijftig jaar had ingezet voor het werk van het Gouden Rozenkruis. De tezamen met Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) gevoerde arbeid mocht leiden tot de geestelijke overdracht van de schat van de katharen, waarvan in de eerste drie toespraken in het boekje wordt gesproken. De daarop volgende vier toespraken plaatsen de lezer voor het pad van bevrijding, voor de opgave die ieder mensenkind zal dienen te vervullen.

BESTEL 24 DECEMBER 1980

4. De Triomf van de Universele Gnosis, A. Gadal, van € 29,50 voor € 15,00
hardback | 230 blz. | 9789071608148
Dit boek bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de patriarch van de kathaarse broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijke leiders van het moderne Rozenkruis. Deel II bevat niet eerder gepubliceerde teksten van Antonoine Gadal over de bronnen van de Gnosis en zijn verwerking daarvan in een diepe innerlijke waarneming van de gang van de mens op zijn weg naar de Volmaaktheid, symbolisch uitgedrukt als de weg van de heilige Graal.

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS 

5. Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen, Rachel Ritman, € 12,50
softback | 88 blz. | 9789067324113
De leer van de katharen is geïnspireerd op het gnostieke christendom. Hun voorgangers en bondgenoten worden bijvoorbeeld gevonden in de kerk van Mani en Nicetas, een vertrouweling van de patriarch van Constantinopel. De kathaarse gemeenschap zelf wordt door de broederschap van het Rozenkruis wel aangeduid als ‘de voorgaande broederschap’. Op die manier loopt er een ononderbroken keten, zowel historisch als spiritueel, van eenlingen en gemeenschappen door de hele wereldgeschiedenis. Rachel Ritman licht dit alles toe in dit boek.

BESTEL GNOSTIEK CHRISTELIJKE INWIJDING BIJ DE KATHAREN

6. Plaatsen waar de geest waait – De Sabartez als spiegel van de mensheid, Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, € 35,00
softback | 316 blz. | 9789067324915
‘Plaatsen waar de geest waait’ vertelt en toont het verhaal van een mens met een kathaarse ziel die een exemplarisch leven leidde in Zuid-Frankrijk: Antoine Jules Gadal (1877-1962). Gadal zocht in het esoterische veld van weten en verborgen kennis. Hij zocht het vrije denken in het onderwijs en in de verborgen genootschappen die uit de gilden voortkwamen. Hij zocht als speleoloog in de grotten en cavernes van zijn geboortestreek – de Sabarthez – en raakte bevlogen over de eenvoudigste en puurste vorm van christendom, die bestaat in het helpen van de naaste en het gericht zijn op de Allerhoogste.

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

7. De gouden draad van de vrije geest, Symposium, € 10,00
softback | 88 blz. 
De bundel ‘De gouden draad van de vrije geest’ bevat de Nederlandse vertaling van de voordrachten die negen sprekers verzorgen op het internationale symposium in Tarascon, dat Rozekruis Pers op 10, 11 en 12 september 2021 organiseerde naar aanleiding van de uitgave van de Franse editie van ‘Plaatsen waar de geest waait – de Sabarthez als spiegel van de mensheid’. De symposiumbundel telt 92 pagina’s.  De negen bijdragen schetsen een modern beeld vande interessegebieden waarin Antoine Gadal (1877-1962), zoon van de Sabarthez (een gebied in het departement Ariège), zich in zijn dagen verdiepte.

BESTEL DE GOUDEN DRAAD VAN DE VRIJE GEEST

LEES MEER OVER GADAL SYMPOSIUM TARASCON 2021 EN BEKIJK TRAILER

VERKRIJG TOEGANG TOT DE SYMPOSIUMFILM VAN RUIM 7 UREN VOOR € 10,-