Boeken van Catharose de Petri: Rozenserie, Brieven en Het levende woord

1 Het Levende Woord, C.de Petri | hardback | 215 x 144 mm | 313 blz.| € 19,50 bestelnr. 1095 | 9789067320412
Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) stelde haar gehele leven in dienst van de Gnosis en biedt hier een waarlijk Levend Woord, een nimmer opdrogende bron van kracht, waar iedere zoeker naar zielenverlossing steeds weer dankbaar uit zal putten. Door het transformeren van het astrale of begeertelichaam en door het zich bewust worden van zijn mentale activiteiten, kan de kandidaat zich openen voor de zuivere krachten van het oorspronkelijke leven. Zo komt de eenheid tot stand van lichaam, ziel en geest en het opwaken in de gebieden van de onsterfelijkheid.

LEES MEER OVER HET LEVENDE WOORD

BESTEL HET LEVENDE WOORD

2 Brieven, C.de Petri | hardback | 227 x 148 mm | 151 blz.| € 10,00 bestelnr. 1092 | 9789067320245
Velen stelden een vraag over de leer en het leerlingschap van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Zij kregen een persoonlijk antwoord van Catharose de Petri. Vijfenveertig antwoorden zijn hier gebundeld. Allerlei aspecten van de dagelijkse praktijk komen aan de orde. Telkens besluit de lezer een hoofdstuk met de verzuchting, ja, nu is het mij duidelijk. Zo zou men met de vraag kunnen rondlopen: Transfiguratie kan toch niet tot doel hebben de wereld zo snel mogelijk te verlaten? En dan is het antwoord een weldaad voor de ziel.

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

3 Transfiguratie, C.de Petri | softback | 194 x 124 mm | 44 blz.| € 2,50,
bestelnr. 1022 | 9789067321600, rozenserie 1
Waarlijke bevrijding vereist wedergeboorte van de volkomen bewuste, onsterfelijke ziel, verbonden met de geest. Alleen een wedergeboren ziel kan de oorspronkelijke goddelijke wereld van eeuwige vrede binnengaan. Die fundamentele wedergeboorte is te bereiken door middel van een proces, waarvan de sporen in de oerwijsheid van alle tijden te vinden zijn, van Hermes tot Christus, van de Upanishads tot Tao: dank zij een totaal nieuwe levenshouding wordt de ziel gewekt, verstand en bewustzijn worden getransformeerd door zelfkennis en ‘niet-zijn’. De volmaakte Adem des Levens, transfigureert het gehele wezen.

LEES MEER OVER TRANSFIGURATIE

BESTEL TRANSFIGURATIE

4 Het zegel der vernieuwing, C.de Petri | hardback | 185 x 124 mm | 104 blz.| € 7,50 bestelnr. 1023 | 9789070053260, rozenserie 2
De schrijfster kan met weinig woorden werelden doen opengaan, waarbij zij de evangelische teksten in een verrassend nieuw licht weet te plaatsen; zó dat men de gnostieke boodschap die in de heilige taal besloten ligt, duidelijk verstaat.

LEES MEER OVER HET ZEGEL DER VERNIEUWING

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

5 Zeven stemmen spreken, C.de Petri | hardback | 185 x 124 mm | 128 blz.| € 7,50 bestelnr. 1024 | 9789070053277, rozenserie 3
Zeven stemmen – zeven stralingen der gnostieke volheid. Iedere mens zal moeten leren er op de juiste wijze op te reageren, wil hij het pad der bevrijding kunnen gaan. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken.

LEES MEER OVER ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

6 Het Gouden Rozenkruis, C.de Petri | hardback | 185 x 124 mm | 139 blz.| € 7,50 bestelnr. 1025 | 9789067320177, rozenserie 4
De schrijfster wil duidelijk maken hoe de mens weer een levende bouwsteen kan worden in de Universele Tempel. In de fysieke tempels van de School van het Gouden Rozenkruis vindt daartoe een afstemming plaats van hart, oog, stem, hypofyse, medulla en de twaalf paar hersenzenuwen. Andere magnetische stromingen worden zo in de menselijke tempel aangetrokken. Nieuwe lichten worden ontstoken in het aurische wezen van de mens die daar bewust aan meewerkt door zelfovergave.

LEES MEER OVER HET GOUDEN ROZENKRUIS

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS

BESTEL DE VIER UITGAVEN VAN DE ROZENSERIE VOOR € 15,-