Vier kwatrijnen van C. van Dijk geïnspireerd op de Daodejing van Lao Zi: eenheid, vrijheid, liefde, waarheid

BESTEL TAO EN TEH

Hieronder volgen vier kwatrijnen uit de parafrasen van C. van Dijk op de Daodejing van Lao Zi zoals die zijn gepubliceerd in het boek Tao – universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording. Ze passen bij module 37 van de cursusreeks De Innerlijke Bron van de School van het Rozenkruis met de titel Leven in eenheid, vrijheid, liefde.

EENHEID – 471

Zoo leert ge putten uit de bron van Geest’lijk leven,
Ge leert de eenheid zien in de verscheidenheid.
Aldus wordt alles tot ‘t oorspronk’lijke herleid
En lost ge ieder vraagstuk op naar één gegeven.

(geïnspireerd op Daodejing strofe 52)

VRIJHEID – 162

Plichten, zóó hoog aangeslagen,
Zijn mooi uitgedoste slaven,
Die, als wij ze vrijheid gaven,
Lam onze voeten lagen.

(geïnspireerd op Daodejing strofe 19)

LIEFDE – 601

Het Eéne houdt in stand, al wat is, werd en zal groeien,
Heel ‘t machtig Universum – ‘t oneindig voortbestaan,
In eeuw’ge wisselwerking blijft ons het schouwspel boeien,
Wijl wij ‘t mysterie Liefde in alles ondergaan.

(geïnspireerd op Daodejing strofe 67)

WAARHEID – 228

Maar wie geworteld is in ‘t eigen wezen,
Met alle poriën naar het licht gewend,
Kan in ‘t verborgen boek der Schepping lezen,
Zoodat hij schijn – van waarheid onderkent.

(geïnspireerd op Daodejing strofe 24)

BESTEL TAO EN TEH