Modules van de cursusreeks ‘De Innerlijke Bron’ van de School van het Gouden Rozenkruis

Ieder mens is geroepen in contact te treden met zijn of haar innerlijke bron zodat deze, om het gnostiek te zeggen, weer kan gaan stromen. De reeks ‘De Innerlijke Bron’ is ontwikkeld binnen de School van het Gouden Rozenkruis om mensen dichter te brengen bij hun diepste wezen. Dat wordt gedaan aan de hand van authentieke bronnen: gnostieke geschriften over het pad van ware menswording. Tijdloze leringen worden geplaatst in het levende heden. 

De Innerlijke Bron bestaat uit modules die waardevol zijn voor iedereen die belangstelling heeft voor theoretische en praktische aspecten van de universele wijsheidsleer. Er is geen speciale voorkennis vereist. De meeste modules zijn gebaseerd op één van de boeken geschreven door J. van Rijckenborgh en/of Catharose de Petri.

De Innerlijke Bron-modules bestaan uit vijf lessen die meestal gegeven worden op de tweede en de vierde dinsdagavond van de maand in centrumgebouwen van de School van het Rozenkruis of op andere locaties. In sommige centra worden ook ochtendcursussen gehouden. Elke les duurt maximaal twee uur. De bijeenkomsten bestaan uit korte inleidingen en gedachtewisselingen daarover. Aan het einde van elke les krijgt de deelnemer de tekst van de inleiding mee. 

OVERZICHT VAN DE MODULES DIE TOT NU TOE ZIJN VERZORGD

 1. Hermetische wijsbegeerte, 2001
 2. De Chinese Gnosis, 2002
 3. Manifesten der rozenkruisers, 2002
 4. Mysteriën van de Pistis Sophia, 2002
 5. De twaalfvoudige inwijdingsweg van Apollonius van Tyana, 2003
 6. Het christelijke inwijdingsmysterie, 2003
 7. Hermetische levenskunst, 2003
 8. De alchemie van de rozenkruisers, 2004
 9. Het pad van de katharen, 2004
 10. De wereldvisie van de rozenkruisers, 2004
 11. De tijdloze wijsheid van Lao Zi, 2005
 12. De christelijke mysteriën, 2005
 13. Het Egyptische inwijdingsmysterie, 2005
 14. De bergrede als innerlijk kompas, 2006
 15. De mens als lichtdrager, 2006
 16. De Chinese Gnosis, 2006
 17. De formule van het ware goud, 2007
 18. De sterrengang van de katharen, 2007
 19. De christelijke mysteriën, 2008
 20. De Egyptische Oergnosis, 2008
 21. Het levende woord, 2008
 22. De Chinese Gnosis, 2009
 23. De mens als lichtdrager, 2009
 24. Het lichaam: tempel van de geest, 2009
 25. De bergrede als innerlijk kompas, 2010
 26. Dialogen, 2010
 27. Diverse modules van De Innerlijke Bron, 2011
 28. Zen en Gnosis, bewaarzijn en bewustzijn, 2011
 29. Diverse modules van De Innerlijke Bron, 2012
 30. Het hart, de ziel en waarheid, 2012
 31. Aquarius, eenheid in verscheidenheid, 2013
 32. 400 jaar Rozenkruis, 2014
 33. Tao en Gnosis, 2015
 34. Het ontwaken van de ziel, 2016
 35. Het ontvouwen van het leven – van natuurmens naar geestmens, 2017
 36. Mysteriën van God, kosmos, mens, 2018
 37. Leven in eenheid, vrijheid, liefde, in de vorm van vijf webinars, 2021
 38. Katharen en gnosis, april, mei en juni 2022