4 van 5 – De heilige mens – gedeelten uit hoofdstuk 20 van ‘De Poortwachter – toegang tot Tao’ van Elly Nooyen

 

DEEL 1DEEL 2DEEL 3DEEL 4DEEL 5

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

Op 4 juni 2023 bracht uitgeverij Rozenkruis Pers het vierde boek van Elly Nooyen uit: De Poortwachter – toegang tot Tao. Deze schitterende, kleurrijke en diepzinnige hardback-uitgave over het taoïsme is gebaseerd op uitspraken van de Chinese wijze Yin Xi die voor het eerst in het Nederlands worden gepubliceerd. De auteur slaagt er steeds weer in om cryptische teksten uit de Chinese oudheid toegankelijk en praktisch toepasbaar te maken voor mensen van nu. In het boek zijn fraaie en intrigerende taoïstische kunstwerken van Elly Nooyen opgenomen, waarvan er acht in de vorm van kunstkaarten beschikbaar zijn. ‘De Poortwachter’ is van 24 februari tot en met 31 maart 2024 aan te schaffen met korting: tijdelijk van € 24,50 voor € 19,50 . Hieronder volgt een gedeelte uit hoofdstuk 9..

De Heilige Mens
leeft naar zijn hemels mandaat
dat in Tao ligt.

Deze uitspraak van Yin Xi de Poortwachter is deel van een tekst waarin hij de kenmerken van zowel de heilige mens als de niet-heilige mens naast elkaar zet. Uiterlijk gezien heeft het woord ‘heilig’ in onze cultuur een negatieve bijsmaak. Maar innerlijk gezien wordt er een mens mee bedoeld met een geheeld hart en dat hart is ‘leeg’.

In het oude China werd met ‘hart’ bedoeld: het evenwichtig samengaan van denken en emotie. Onder ‘een leeg hart’ wordt in de taoïstische wijsheid verstaan dat denken en emotie niet op het eigenbelang zijn gericht, maar op het onnoembare.

In de oerchaos die binnen het Ene is, bevindt zich van ieder mens een energieconcentratie, ook wel een microkosmos genoemd. Daarin ligt het ‘oerbeeld’ van de Mens zoals wij uiteindelijk bedoeld zijn. In onze aardse natuur is dit oerbeeld als een zaadje dat nog maar net is ontkiemd, en wij zijn de hoveniers die ervoor mogen zorgen. Dit is het hemels mandaat dat ieder mens heeft gekregen.

Toch zullen we onszelf niet snel een ‘heilig mens’ noemen, en misschien denken we zelfs dat we dit ook nooit zullen worden; want ons hart is immers nog lang niet ‘leeg’. Yin Xi de Poortwachter bemoedigt zijn lezers wanneer hij zegt:

De niet-heilige mens
beschikt over het vermogen
om tot zijn oorsprong te komen:
Tao.

Binnen het taoïsme wordt al het bestaande gezien als deel van een proces van voortdurende transformatie. Alles komt uit Tao, verandert voortdurend en keert uiteindelijk tot in Tao terug. De ontwikkelingen binnen onze tijdelijke wereld maken daar deel van uit.

De microkosmos wordt gevoed door de kracht die van Tao uitgaat, de Teh. Deze kracht is het vermogen om tot onze oorsprong te komen: tot Tao. Wie dit beseft én ernaar gaat leven, staat in het proces om een ‘heilig mens’ te worden. Yin Xi de Poortwachter zegt dan ook:

Door de Teh
wordt gedurende lange perioden
de Heilige Mens ontwikkeld.

In een zaadkorrel ligt informatie besloten waardoor het kan uitgroeien zoals het bedoeld is. Maar dit kan alleen wanneer het voldoende licht, warmte en water krijgt. Deze metafoor staat voor de kracht die van Tao uitgaat: de Teh. Wellicht denken we: dat is mooi, maar het ligt niet binnen mijn bereik een heilig Mens te worden.

Hier ligt de valkuil van het duale denken: we maken onderscheid door het één ‘hoger’ te achten dan het ander. Maar tussen de heilige mens en de nog-niet-heilige mens bestaat geen wezenlijk verschil, want de Teh werkt zonder onderscheid in alles en iedereen. De Teh schenkt ieder dat wat hij nodig heeft, niets méér, maar ook niets minder. Daarom zegt Yin Xi de Poortwachter over ons gewone mensen het volgende:

De niet-heilige mens beschikt
over het vermogen om
naar zijn oorsprong te streven.

We zijn misschien nog niet in staat in naar onze oorsprong te leven, maar we kunnen er wel naar streven. Dit is mogelijk doordat in ieder mens het hemels mandaat ligt om tot Tao te komen. In een mens die zijn hart voor Tao opent, wordt door de Teh zijn hart gezuiverd. Alle persoonlijke ideeën, concepten en verlangens – van welke aard dan ook – worden dan geleidelijk aan uitgewist. Wat rest, is volkomen leegte. De mens wordt een ‘heilige’. Over zo’n mens zegt Yin Xi de Poortwachter:

De Heilige Mens heeft geen Tao.
De Heilige Mens heeft geen Teh.
De Heilige Mens streeft niets na.

Uit: De Poortwachter – toegang tot Tao
Hoofdstuk 20: De heilige mens

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

BESTEL DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

INHOUDSOPGAVE VAN DE POORTWACHTER

Inleiding

 1. Lao Zi en de Poortwachter
 2. De Daodejing ontstaat
 3. Vertrek naar Chengdu
 4. Het werk van Yin Xi
 5. Leegte
 6. Ziekte en dood
 7. Leven en dood
 8. Macrokosmos kosmos microkosmos
 9. Onze Tao natuur
 10. Onze aardse natuur
 11. De brug
 12. Tao en wij
 13. Yin Xi en wij
 14. De verborgen sleutel
 15. Twee naturen; één kracht
 16. Twee mogelijkheden
 17. De eeuwige essentie
 18. De dubbele koers
 19. Het menselijk vermogen
 20. De heilige mens
 21. Van kennis tot wijsheid
 22. Tao in het midden
 23. Verlichting
 24. Spoken en geesten
 25. Vasten van het hart
 26. De gouden Weg
 27. Oude patronen
 28. Het ‘niet’ in ons

Nawoord

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO