Aquarius – Spirituele revolutie? – video 20

LEES MEER OVER DE BUNDEL MET 5 AQUARIUS CONFERENTIES

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–

Peter Huijs: Hallo, mijn naam is Peter Huijs, ik ben een lid van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, en samen met Doride Zelle heb ik een kleine video voorbereid, meer een gesprek, over enkele aspecten van het Aquariustijdperk, het komende tijdperk in de volgorde van tekens van de zodiak waar de aarde doorheen gaat. We kijken daar vooral naar vanuit het gezichtspunt van de bevrijding van de hogere ziel in de mens.

In het vorige tijdperk, de Pisces-era, zien we dat één van de speerpunten ligt op religieuze instituten, instituten die ons vertelden hoe we moesten leven, hoe te handelen, hoe de kerken te dienen. Kerk en staat gingen samen. Zij hadden een machtige prositie in vrijwel elk land in Europa. 

Het aanstaande tijdperk, het Aquariustijdperk, zal een heel andere focus tonen. Daar zal de focus liggen op de individuele mens. Kwaliteiten waarover we spraken in het voorgaande tijdperk ontwikkelen zich in elke persoon. Zo zal er bijvoorbeeld gelijkwaardigheid ontstaan tussen mannen en vrouwen, en zelfs een belangrijkere positie voor vrouwen. Er zal ook aandacht zijn voor gelijkheid, vrijheid en broederschap, hoge aspecten die geïntroduceerd zijn tijdens de Franse Revolutie, maar nooit vaste grond hebben gekregen in de samenleving. 

We zullen ook aandacht schenken aan de periode tussen beide tijdperken: het verdwijnende Vissentijdperk en het komende Watermantijdperk. Want tussen beide tijdperken zal een soort vacuüm zijn, een soort openheid waarin zeer hoge, ondubbelzinnige spirituele krachten in onze aardse admosfeer stromen. Ieder mens kan daarmee zijn voordeel doen: nieuwe mogelijkenheden ontstaan. Iedereen kan stappen in een hoger niveau van bewustzijn, zelfs in een hogere dimensie, als ik dat zo mag zeggen. 

Doride Zelle: De Aquariusmens is een werkelijk etherisch mens. 

Peter: Ja, hij heeft zijn bewustzijn vooral in het etherisch lichaam, of misschien kunnen we beter zeggen: in zijn levende ziel. 

Doride: Wat we om ons heen zien is meer en meer etherisch. Voor mij is dat een bevestiging dat meer en meer dingen zich afspelen in het etherische deel van de wereld. Internet bijvoorbeeld. 

Peter: Aquarius is ook de het tijdperk waarin dingen ontward worden. Het zal zeer moeilijk worden om dingen verborgen te houden. Er zullen werkelijke ontmaskeringen plaatsvinden. 

Doride: Je kunt ook meer gedachten en gevoelens van mensen zien. 

Peter: Dat zal wat langer duren dan alleen het Aquariustijdperk. In de esoterische wijsheid is altijd gezegtd dat dergelijke eingenschappen worden ontwikkeld in een veel latere periode. 

Doride: In Het boek van Midad zegt Midrad dat je zo dient te leven alsof iedereen je gedachten en gevoelens kan lezen, zodat zij open zijn voor iedereen en niet beschaamd hoeft te zijn over wat je denkt of voelt. 

Peter: In Aquarius gaat het erom dat we gaan leven vanuit ons potentieel. Er komt een tijd dat de gestrengheid van het Piscestijdperk verdwijnt en kenmerken van aquariusmensen zich openbaren:  broederschap, gelijkheid en vrijheid. Het zijn de kenmerken die als voorloper gestart zijn tijdens de Franse Revolutie. 

Er is nog een het opvallend iets. In de periode van de verandering van tijdperk, waar we nu in leven, is er een soort wrijving. En in die wrijving heeft het primordiale licht van de schepping een veel betere toegang tot de dichte atmosfeer waarin we nu leven. Dat is iets buitengewoons. Mensen die zoekers zijn kunnen veel helderder zien waar het allemaal om gaat en wat de werkelijk belangrijke dingen zijn die ze in hun leven willen bereiken. We zijn allemaal bewust en we kunnen ons potentieel op die manier ontwikkelen. Het bewustzijn kan veel helderder worden.

Doride Zelle: In de laatste eeuwen zijn we ontwikkeld als werkelijke individuen. Aan de andere kant is het nodig om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Niet geleid door andere mensen, maar geleid door jezelf. 

Peter Huijs: Dat wordt ook wel rijpheid genoemd. Je moet een volwassen persoon zijn die in staat is lief te hebben en verantwoordleijkheid te nemen. Niet alleen voor zijn eigen handelingen, dat in de eerste plaats natuurlijk, maar voor zijn gehele omgeving. Dat zien we ook, al die interventies die worden gedaan om onze planeet te verbeteren en zorg te dragen voor ons klimaat.  

DEEL 2

Doride Zelle: Dit symbool van Aquarius dat staat op de boeken van De apocalyps van de nieuwe tijd, het symbool dat ook gebruikt is voor de Aquarius-conferenties in de jaren zestig van de vorige eeuw. Voor mijn gevoel hebben we hier de zon als aurora. Wat zegt dit symbool ons?

Peter Huijs: We zien hier het symbool voor Aquarius. Dit is het symbool voor de planeet Uranus, de heer van Aquarius, de planeet die het belangrijkste is in het Watermantijdperk. Uranus is het hogere octaaf van Venus. Venus is de aardse liefde, de liefde die we allemaal en ook de dieren kennen. Uranus is de altruïstische liefde, de liefde voor allen, voor de hele schepping. De liefde die alles en iedereen met elkaar verbonden wil houden.

Doride Zelle: Waarom is water zo belangrijk? Je ziet de golven van water. Is water een belangrijk element in het Aquariustijdperk?

Peter: Dit watersymbool wordt geasocieerd met de waterdrager. De aquariusmens is de waterdrager, hoewel waterman een luchtteken is, geen waterteken. Het voorgaande tijdperk, dat van Vissen en dat nu min of meer eindigt, was een waterteken. 

Doride Zelle: Apart dat er dan hier dan toch een watersymbool staat.

Peter Huijs: Dat is niet zo vreemd wan in de esoterische wijsheid is altijd gezegd dat de waterdrager zijn kruik met levend water uitgiet over de mensheid of over de aarde, onze planeet. In het sybool zien we ook het zwaard, het tweenijdende zwaard van Christus. Het is dus niet alleen het symbool van uranus, maar het is verder uitgebreid.

LEES MEER OVER DE BUNDEL MET 5 AQUARIUS CONFERENTIES

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–

 

Eén gedachte op “Aquarius – Spirituele revolutie? – video 20

Reacties zijn gesloten.