Universele spiritualiteit – Willem Glaudemans over het leven van je goddelijkheid

BESTEL UNIVERSELE SPIRITUALITEIT

In zijn boek ‘Universele spiritualiteit. Alles is één’ geeft Willem Glaudemans antwoorden op de grote metafysische vragen over eenheid, waarheid, liefde en de goddelijke bron. Als je de moed hebt om opzij te zetten wat je denkt te weten, dan heeft dit boek antwoorden die misschien nieuw voor je zijn. Willem Glaudemans leeft en werkt in de voorhoede van spiritueel ontwaken. Hij beschrijft spiritualiteit voorbij religies. Het is vanuit de toekomst geschreven waarin de mensheid de universele waarheid van liefde heeft omarmd. De teksten geven rechtstreekse inzichten die het hart raken en de ziel doen trillen. Het lezen hiervan is niet ongevaarlijk: het bevat veel waarheidsbommetjes die in je geest kunnen ontploffen. Maar het herstelt je vertrouwen in je eigen innerlijke kompas.

Ingrijpend andere ideeën over God
zullen ingrijpend andere ideeën opleveren over
het leven en over de mensheid
Neal Donald Walsh

INLEIDING

Dit boek is geschreven vanuit een wereld waar er geen afzonderlijke religies meer bestaan, waarin de mensheid de universele spiritualiteit van de liefde heeft erkend en omarmd – terwijl ieder die dit wil de vormen van zijn oude religie enige tijd kan blijven gebruiken en als vertrouwd koesteren, tot ze als niet langer meer behulpzaam terzijde kunnen worden gelegd.

Het is de sprong in het diepe van een ander bewustzijn en het loslaten van het vertrouwde. Dit boek schrijft alsof dit al is geschied, zodat dit de waarheid in ons bewustzijn wordt en de manifestatie ervan dichterbij brengt. Terwijl het tegelijk – vanuit dit nu-punt – nog toekomst is. En tegelijk ook niet: het bestaat al in het bovenbewuste van de mensheid en wacht op manifestatie, op indaling.

Dit boek schrijft als het ware vanuit de toekomst die al heden is. Het is een holistisch boek, in elk onderdeel is alles aanwezig. Het is niet lineair of logisch. Het is een weefwerk dat als een totaliteit op je toekomt. Herhalingen zijn de punten waar de draden van het weefwerk elkaar kruisen. De schijnbare tegenstellingen en paradoxen nodigen slechts uit om die te overstijgen en tot een groter inzicht van een ander niveau te komen, waar alles één is.

Dit boek is geen verhandeling over universele spiritualiteit. Het biedt de rechtstreekse ervaring daarvan, voor wie dat wil. Je krijgt hier direct conclusies, geen betoog of redenering. Onze tijd is te kostbaar, ons bewustzijn ontwikkelt zich snel.

Aantekening

God is neutraal en heeft geen geslacht, is geen hij of zij, noch zelfs een het. God overstijgt al deze concepten en taalkundige conventies. In dit boek hanteren we hij/zijn/hem om naar God te verwijzen, maar zonder geslachtelijke connotaties en zonder hoofdletters, om geen afstand te scheppen.

1 DE MENSHEID IS ÉÉN

1

Er is geen afzonderlijke religie meer – een achterhaald idee – want waarheid is universeel en de mensheid is één.

2

Dit betekent dat een afzonderlijke of afgescheiden God eveneens een onmogelijkheid is. God is één voor alle mensen.

3

God is één voor alle mensen, gelovig, ongelovig, van welke vroegere religie dan ook, wetend, onwetend, onbewust en zelfs ontkennend.

4

Alle mensen, zonder uitzondering, zijn onderweg naar God, de eenheid, het Al, het licht van universele waarheid, of ze dit nu beseffen of niet.

5

Hun ziel trekt hen hiernaartoe, maar niet ieder is zich bewust van het verlangen van zijn ziel. Dit hindert de voortgang van de ziel allerminst. Zij kent haar doel, haar Thuis.

6

God wacht op de terugkeer van al zijn kinderen, met mededogen en geduld. Niemand is in zijn geest verloren ren, niemand is verdoemd. Er is alleen liefde en niets anders. Veroordeling bestaat niet in de geest van eeuwige liefde. Alle kinderen zijn al Thuis bij God.

7

Een universele God van liefde is niet een persoonlijke God. Het is het goddelijke in alle mensen, in heel de schepping, in God.

8

Een gepersonifieerde God is niet langer een behulpzaam concept. Het zorgde voor afscheiding en strijd. Het idee: ‘mijn god is de beste.’ Zo’n afzonderlijke, speciale God bestaat niet. God is één voor alle mensen. God is het goddelijke in God.

9

God is de Al-Ene,
het goddelijke in alles,
het enige wat werkelijk bestaat,
de ene waarheid waarbuiten niets is.
Daarom is God alles in allen
en alomvattend, zonder tegendeel.
God is liefde.
God is waarheid.
God is één.

10

De oude religie is voorbij, is dood, kan de trilling van de nieuwe tijd niet absorberen en zal mettertijd geheel verdwijnen. De vormen ervan zijn nog enige tijd op aarde aanwezig, maar leeg en zonder energie. Ze trekken geen nieuw leven, geen nieuwe creativiteit meer aan. Ze worden door de mensheid verlaten. Liefde zoekt zich een andere bedding.

11

Het bewustzijn van de mensheid gaat uit naar wat voor alle mensen waar is en ons allen verbindt, naar wat bij de energieën van de nieuwe tijd past, vanuit het groeiende besef dat de mensheid één is. God is één voor alle mensen, deze waarheid wordt overal omarmd en door het bewustzijn van de mensheid ondersteund.

12

God heeft ons, de mensheid, nodig om zijn plan op aarde uit te voeren en zo zijn liefde door ons heen gestalte te geven en te verankeren in het energieveld van de aarde.

13

Universele spiritualiteit is niet hetzelfde als één wereldgodsdienst creëren waarin alle overeenkomende geloofsartikelen van de voorbije godsdiensten zouden worden samengebracht tot één geheel. Eén wereldgodsdienst is een sympathiek maar achterhaald en onverwezenlijkbaar ideaal, voortgekomen uit de terechte wens de dwaze godsdienststrijd achter ons te laten. Geen enkele vroegere religie zal daarbij echter de eigen waarheidsclaims vrijwillig opgeven. Daarom wordt dat ook niet meer van ze gevraagd.

14

Nu gaat het niet meer om een in vormen vastgelegde godsdienst, maar om een universeel weten wat waar is voor de gehele mensheid met betrekking tot God, leven, dood en tot het menszijn zelf.

15

God is de alzijdige verbinder, omdat hij eeuwig in eenheid verblijft. Voor God is er daarom geen godsdienststrijd. Voor God is er maar één God: voor alle mensen.

16

Door de mens is God gebruikt als de grootste splijtzwam aller tijden. Dit had nooit iets met de ene ware God te maken, die louter liefde is. Maar uitsluitend met het ego van mensen, die zo macht en gelijk wilden hebben.

17

Het ego is alle voorbije godsdiensten binnengeslopen en precies dát maakt waarom die religies in de nieuwe tijd voorbij zijn. Ze kunnen in een tijd van eenheid in het bewustzijn van de mensheid niet meer bestaan. Uiteindelijk gaat het om een universele ervaring van liefde voor God en medemens. En dat kan binnen en buiten een religie worden beleefd. Wanneer deze levende ervaring wordt vastgelegd, dan stolt ze in de tijd en is daarmee direct verleden tijd. Ze verliest contact met het leven.

BESTEL UNIVERSELE SPIRITUALITEIT

INHOUDSOPGAVE

Inleiding
Aantekening

  1. De mensheid is één
  2. God is één
  3.  Je goddelijkheid leven
  4. Waarheid is één
  5. Liefde is één
  6. Genezen is één worden
  7. Spirituele vrijheid

Dankwoord
Waar vind ik…
Aanbevelingen

BESTEL UNIVERSELE SPIRITUALITEIT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN WILLEM GLAUDEMANS