Selectie 2 van boeken van sprekers op ‘Het nieuwe goud’: Corina Zuiderduin, Ankie Hettema, Victor Pierau, Benita Kleiberg en Peter Huijs

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022

Hieronder volgen korte beschrijvingen van boeken van sprekers op Het nieuwe Goud – Wegen naar de werkelijkheid , een evenement op zaterdag 3 september 2022 in Antropia in Driebergen, georganiseerd door antroposofen, theosofen en rozenkruisers.

1 Het mooie westen  mythen en symbolen in Egypte – Corina Zuiderduin
Het westen is het mooie land achter de horizon. Het is de plaats van de zon. Hoe ziet dit land eruit? En hoe hangt dit land samen met deze wereld? Het boek Het Mooie Westen, Mythen en Symbolen  gaat over de kern van alle wezens, over samenwerking en harmonie die in de structuur van de kosmos verweven is. Farao’s, priesters en gewone Egyptenaren streefden ernaar te leven in harmonie met Maät, de godin van harmonie en evenwicht, goed bestuur en goed leven. De god Thot legt alles vast wat er op aarde gebeurt. Het symbool van Maät symbool was de veer, en als na de dood je hart wordt gewogen en net zo zwaar en net zo licht was als die veer, leefde je verder in het rijk van Osiris.

LEES MEER OVER HET MOOIE WESTEN – MYTHEN EN SYMBOLEN IN EGYPTE

BESTEL HET MOOIE WESTEN – MYTHEN EN SYMBOLEN IN EGYPTE

2 Hemel en aarde in de wereld van het kind, hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt – Ankie Hettema
Ankie Hettema-Pieterse beschrijft hoe ze haar levensvisie bewust integreert in haar omgang met de klas, en het leven van de kinderen tot een feest van leren maakt. Op basis van tientallen jaren ervaring weet zij de essentie van wat leven is over te dragen aan volgende generaties, het wonder dat het leven is met de kinderen te delen. Elk moment in de ligt die mogelijkheid open en kun je er gebruik van maken. Niet alleen onder onderwijspraktijk, maar ook in vrijwel alle andere situaties met kinderen. Deze prachtige, originele, diepzinnige en toegankelijke uitgave is heel geschikt voor leerkrachten, ouders, grootouders en andere opvoeders.

LEES MEER OVER HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

3 Leiderschap in luisteren, de 7 niveaus van luisteren voor professionals – Victor Pierau
Wat is het moeilijkste aan luisteren? Om echt stil te zijn. Om alle afleiding in de vorm van onder andere gedachten, emoties en energiegebrek – de ruis – uit te schakelen. En zo ongefilterd te ontvangen wat de ander zegt en bedoelt. Luisteren vergt veel meer van je dan je denkt en speelt zich voor een groot deel op onbewust niveau af. Maar wie de moed en verantwoordelijkheid aandurft om dit te onderzoeken, en om de ruis in zichzelf waar te nemen en op te lossen, kan leren luisteren op alle niveaus.  Victor Pierau verdiepte zich tien jaar lang in de wetenschap van het luisteren en ontdekte dat luisteren op 7 niveaus plaatsvindt. Hij zag dat op elk niveau er flink wat ruis op de lijn kan ontstaan. Als je doorziet welke ruis jou belemmert in je communicatie, kun je met simpele oefeningen aan de slag. Dit boek is voor professionals die in hun werk nog beter willen leren luisteren. Professionals die vanuit persoonlijk leiderschap kiezen voor open verbinding met hun gesprekspartners. Die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen aandeel in communicatie. Of je nu werkzaam bent in de zorg, in de politiek, in het onderwijs of bij een commerciële organisatie, beter luisteren kan je werk en je leven op alle fronten verbeteren. Het levert je vernieuwende creatiekracht op, je houdt meer energie over en je contacten verdiepen je zich. Zo geef je door beter te luisteren jouw persoonlijk leiderschap vorm. Victor Pierau is eigenaar van het bedrijf Connessence en is gespecialiseerd in het versterken van de luistercultuur in organisaties. 

BESTEL LEIDERSCHAP IN LUISTEREN (e-BOOK)

4 Het graalmysterie van Parzival – Benita Kleiberg
Een van de grootste culturele en geestelijke schatten van de Middeleeuwen is ongetwijfeld de graalvertelling van Wolram von Eschenbach. Wolfram schildert in machtige beelden de lotgevallen van het personage Parzival. Enerzijds worden wij op boeiende wijze geconfronteerd met een leven dat zich afspeelt in een ver verleden, anderzijds wordt ons een wereld gespiegeld, waarin wij onszelf kunnen herkennen. Het middeleeuwse werk van Von Eschenbach steekt boven alle meesterwerken van die tijd uit, omdat het blijk geeft van een realiteit die geheel in het nu te plaatsen is, aangezien zij ons een ziele-ontwikkeling toont waarmee de huidige zoekende mens zich nog steeds kan identificeren.

LEES MEER OVER HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL

BESTEL HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL

5 Gnosis – stromen van licht in Europa – Peter Huijs
De levenslopen in dit boek vormen het verhaal van het vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een dramatische geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten. Via de Katharen en de Bogomielen, Tauler, meester Eckehart, Comenius en anderen raakt de lezer vertrouwd met het westerse denken over de werking van geestelijk Licht en bevrijding. Het boek eindigt met de stichters van het Lectorium Rosicrucianum, J. van Rijckenborgh en C. de Petri.

LEES MEER OVER GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN ANDERE SPREKERS OP ‘HET NIEUWE GOUD’

LEES OVER ‘HET NIEUWE GOUD – WEGEN NAAR DE WERKELIJKHEID’ OP 3 SEPTEMBER 2022