Boeken over wetenschap en spiritualiteit – Rupert Sheldrake, Lynne McTaggart en Johan Germonpré

1 Wetenschap en de spirituele praktijk – Rupert Sheldrake
De effecten van spirituele praktijken worden op dit moment als nooit tevoren wetenschappelijk onderzocht. Veel studies hebben intussen overtuigend aangetoond dat religieuze en spirituele praktijken mensen over het algemeen veel gelukkiger en gezonder maken. Sheldrake laat zien hoe de wetenschap bevestigt dat de volgende zeven spirituele praktijken, die aan de basis liggen van alle grote wereldreligies, daarbij helpen: meditatie, dankbaarheid, verbinding met de natuur, onze relatie met planten, rituelen, zingen en chanten, en tot slot bedevaarten en heilige plaatsen. Sheldrake geeft ons in dit boek een samenvatting van het meest recente onderzoek naar wat er gebeurt als we aan spirituele praktijken deelnemen en geeft aan hoe de lezer dit op eenvoudige wijze voor zichzelf kan ontdekken. Voor degene die religieus is, zal Wetenschap en de Spirituele Praktijk de evolutionaire oorsprong van zijn of haar eigen tradities belichten en een herwaardering van hun formidabele kracht geven. Voor de niet-religieuze lezer zal dit boek laten zien hoe de kernpraktijken van spiritualiteit voor iedereen toegankelijk zijn, zonder de noodzaak om een religieus geloofssysteem te onderschrijven.

BESTEL WETENSCHAP EN DE SPIRITUELE PRAKTIJK

2 Het veld, de zoektocht naar de geheime kracht van het universum – Lynne McTaggart
Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Zero Point Field (nulpuntveld) ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het Veld is het buitengewoon leesbare verslag van een speurtocht van verschillende wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma te formuleren, dat een revolutie in ons wereldbeeld teweeg zal brengen. Een baanbrekende en inspirerende wetenschappelijke visie op mens en kosmos.

LEES MEER OVER HET VELD

BESTEL HET VELD

3 Wetenschap en spiritualiteit, een verbond vanaf de oerknal – Johan Germonpré
Hoe is leven ontstaan? Wat is de toekomst van de mensheid en de planeet? Is er een doel? Heeft ons leven zin? Is er leven na de dood? In dit ophefmakende boek wordt antwoord gezocht via de meest recente wetenschappen: kwantummechanica, evolutie- en relativiteitsleer. Het sublieme verhaal van het heelal en het leven ontvouwt voor ons zes evolutiewetten, die ook de toekomst van de mensheid sturen: een revolutionaire, hoopvolle benadering van de klimaatcrisis! Kwantummechanisch denken en vele recente experimenten tonen aan dat biologische evolutie niet uit te leggen is zonder naar de evolutie van de ‘binnenkant’ te kijken: een opstijgen van bewustzijnhttps://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-bewustzijn-quotes-oneliners-en-aforismen/ tot zelfbewustzijn. Vanaf de oerknal, tot nu. Moderne spiritualiteit en de grote wereldreligies worden hier wetenschappelijk onderbouwd. Dit boek is een verhaal van verbinding. Tussen culturen, wetenschappen, humanisme en de grote wereldreligies. Wetenschappelijke voorkennis is geen vereiste om dit boek te lezen.

BESTEL WETENSCHAP EN SPIRITUALITEIT

4 De verbinding, word je bewust van het veld waarin je leeft – Lynne McTaggart
Wetenschapsjournalist Lynne McTaggart neemt ons mee naar een volgende, revolutionaire stap in de moderne wetenschap. De verbinding ontsluit de radicaal nieuwe wetenschappelijke visie op de essentie van alle leven en de menselijke ervaringswereld en verandert onze kijk op onszelf. We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruimte tussen ons en anderen, om de samenhang van alle dingen en levensvormen. Onze onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid. Sterker nog; we zijn op het meest elementaire niveau van het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zonder ons daarvan bewust te zijn. Ons verlangen anderen te helpen is daarom even essentieel voor ons levensgeluk als onze behoefte aan voldoende voedsel en slaap. McTaggart maakt glashelder dat we groeien door ons in de ruimte tussen ons en anderen te begeven; hierdoor kunnen we conflicten oplossen of, nog beter: voorkomen.

BESTEL DE VERBINDING

5 Waanbeelden van de wetenschap, de bevrijding van de onderzoekende geest – Rupert Sheldrake
Waanbeelden van de Wetenschap (The Science Delusion) is het geloof dat de wetenschap de aard van de werkelijkheid al lang begrijpt. Dat alle fundamentele vragen al zijn beantwoord en dat alleen de details nog moeten worden ingevuld. In dit boek laat Rupert Sheldrake, een van ‘s werelds meest innovatieve wetenschappers, echter zien dat de wetenschap wordt beperkt door zijn eigen aannames die zich intussen hebben verhard tot ware dogma’s. De wetenschap is volgens Sheldrake een geloofssysteem geworden waarin het credo is dat alle werkelijkheid materieel is; de wereld een machine, opgebouwd uit dode materie; de natuur doelloos en bewustzijn niets anders dan fysieke activiteit van de hersenen. Ook vrije wil is daarom een illusie en God bestaat alleen als een idee in de menselijke geest, gevangen in onze schedel…

LEES MEER OVER WAANBEELDEN VAN DE WETENSCHAP

BESTEL WAANBEELDEN VAN DE WETENSCHAP

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER WETENSCHAP EN. RELIGIE