Toelichtingen bij de vier kleurenplaten in het boek ‘Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis’

In het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren zijn vele afbeeldingen opgenomen, waarvan er vier in kleur zijn weergegeven: een beeld van een adelaar, een deel van een gevelsteen waarop een stamroos wordt getoond, een foto van de bron in de rozentuin op het conferentiecentrum Noverosa en een beeld van een lopende fakkeldrager.In dit artikel worden
ze getoond en kort toegelicht. 

Het bronzen beeld van de adelaar (pagina’s 2 en 3) staat op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven en is gemaakt door Johfra (1919-1998). Deze kunstenaar staat vooral bekend als een schilder die gespecialiseerd was in het fantastisch realisme, maar maakte ook driedimensionale beelden. Hij was jarenlang leerling van de School van het het Rozenkruis en vervaardigde illustraties voor boeken van J. van Rijckenborgh, waaronder afbeeldingen voor De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis en platen voor de vier delen van De Egyptische Oergnosis. Hij verwierf grote bekendheid met zijn schilderijen van de zodiak-serie die op de markt zijn gebracht in de vorm van posters. 

De rode stamroos op pagina 6 is ontleend aan de gevelsteen ‘In liefde bloeiende’ op het adres Egelantiersgracht 50, Amsterdam. Het devies verwijst naar één van de bekendse en oudste rederijkerskamers die bekend staat als de Egelantier. Rederijkers waren mensen in verenigingsverband bij elkaar kwamen om uit te wisselen over gedichten en andere teksten, en soms ook spraken esoterische onderwerpen. De afbeelding op de gevelsteen is ontleend aan de diepzinnige gravure DAT ROSA MEL APIBUS van Matttheus Merian op het geschrift Summum Bonum (Het hoogste goed) van Robert Fludd.

De bron op de foto op pagina 29 van het boek bevindt zich in de rozentuin van het conferentiecentrum Noverosa in Doornspijk. Op die plek stond in de jaren dertig de tempeltent tijdens de zomerweken van het toenmalige Rozenkruisers Genootschap. In de bron is het symbool van de School van het Rozenkruis (middelpunt, gelijkzijdige driehoek, vierkant en cirkel) opgenomen in de vorm van een mozaïek.

Bladzijde 235 bevat een paginagrote foto van een beeld dat gemaakt is door Otto Schouten (1937- 2001): een fakkeldrager met op de achtergrond de tempel van het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Schouten werd geboren in Soest, was werkzaam als beeldhouwer en keramist in Soest en was tevens leerling van de School van het Rozenkruis. Het vak van kunstenaar leerde hij zichzelf aan. Vrouwelijke figuren, soms met kind staan centraal bij de werken uit de collectie van de gemeente Soest. Er staat ook werk van Otto Schouten in Zeist en Breukelen.

De laatste bladzijde van het boek, pagina 432, toont een goudkleurige vijfpuntige ster met in het midden een gouden kruis van zeven stralen en op het snijpunt een roos. Het is veertig jaar lang gebruikt op het omslag van het tijdschrift Pentagram. Het pentagram is door alle tijden heen het verheven symbool geweest van de wedergeboren mens, de nieuwe mens. Het is eveneens het symbool van het universum en zijn eeuwige wording, waarin het Godsplan tot openbaring komt.

Het pentagram is het machtige teken van de overwinning in Christus, van de onsterfelijkheid van de god-mens. Het is het symbool van de ster van Bethlehem, de christusgeboorte in het hart van de mens, het openbloeien van de roos, waaruit de volstrekte vernieuwing tot ontwikkeling komt en waardoor de ster boven de geboortegrot verschijnt.

Het pentagram is voorts het kenmerkende symbool van de hemelse mens, de volmaakte mens. De pentalpha, samengesteld uit vijf letters A, was bij de Grieken het embleem voor Hygieia, de godin van de gezondheid. De vijf samengestelde letters A vormen tevens het begin van het alfabet, de alpha, het begin van het volstrekte hogere leven.

Het pentagram was het teken van Pythagoras en zijn school. Pythagoras, een grote ingewijde in de mysteriën, symboliseerde met dit teken de gezondheid van lichaam en ziel. En er wordt gezegd in de mysteriën dat het kruis en het pentagram bij elkaar horen zoals lichaam en ziel. De pythagoreërs beelden het pentagram uit volgens de gulden snede, de volmaakte maat. In de tijd van Pythagoras toonden de wanden van de beroemde tempel van Delphi onder andere het beroemde houten beeld van de letter E, de vijfde letter, dat de wijzen hadden gewijd als zij eenmaal in de tempel tezamen gekomen waren.

Als wij de mens als een pentagram tekenen, dan zien wij voor ons het hoofd, de armen en de benen. Samen stellen zij de vijf ziele-aanzichten en kwaliteiten voor van de bovenmens, de zielemens, de tempelmens.

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS