1 – Muziek ECHOS DE LOMBRIVES – Teksfragment ‘Visioen voor de nieuwe tijd’

 

BESTEL ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

LEES MEER OVER ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

In dit deel willen we laten zien hoe de gnosis, de graal en de impuls van de kathaarse broederschap in de moderne tijd tot een werkelijke synthese, tot een lang verwachte eenheid is gesmeed, die ongeacht tijd en plaats doorwerkt. Wat een wonder eigenlijk! ‘Probeer tot vernieuwing te komen’, lijkt ze te zeggen. ‘Ga over tot een zuivering van je motieven, richt je op de gnosis – die onbekende, aan de wereld vreemde innerlijke kracht. Realiseer, bouw jezelf zo een ziel, ontwikkel zo een zekere wijsheid en zelfkennis. Niet door anderen, maar zelf, vanuit je hart.’ 

Aan het begin van de vorige eeuw wilde een groep mensen in Zuid-Frankrijk, in het Ariègedal, eenzelfde visioen of ideaal uitdragen. Een van hen was Antonin Gadal, een onderwijzer en speleoloog uit Ussat-les-Bains. Dit visioen werd werkelijkheid toen deze historicus in contact kwam met de School van het moderne Rozenkruis, in de personen van Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. 

Antonin Gadal kende de waarde van de geschiedenis. Hij zag uit naar het moment dat de gnosis van de katharen opnieuw zijn weg zou vinden tot in de harten van de mensen. In het begin van de jaren vijftig kwam het contact tot stand met het moderne Rozenkruis en de vreugde van Gadal, toen 78 jaar, kende geen grenzen. Op het persoonlijke vlak was het een wederzijds herkennen. J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri zagen in hem de oudere broeder, die met een gefundeerde en innerlijke kennis hun arbeid bevestigen kon. En Gadal herkende in zijn Nederlandse vrienden de leiders van een groep, die niet alleen de herinnering hadden bewaard, maar tegelijk volop bezig waren de gnostieke idee tot leven en werkzaamheid te stuwen: niet alleen als een herinnering aan het verleden, maar als een toepasbare kracht in de nieuwe tijd, die voor de deur stond. 

Uit: ‘Gnosis, stromen van licht’ door Peter Huijs
Hoofdstuk: Antonin Gadal

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL ‘GNOSIS – STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (FREE PDF)