Vijf lezingenseries over mystiek van Daniël van Egmond op audio-CD’s

De godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond (1947-2018) heeft gedurende vijf opeenvolgende jaren lezingenseries verzorgd in de Geertekerk in Utrecht die nu nog beschikbaar zijn in de vorm van vijf audio-CD’s. Elk jaar besprak hij een thema gedurende acht of negen maandelijkse voordrachten. De CD’s met mp3-bestanden worden op de markt gebracht door uitgeverij Nachtwind. Elke CD bevat bevat toespraken, tezamen ruim 14 uur per CD. Hieronder volgen de titels en beschrijvingen van de CD’s.

MYSTIEK VAN HET ROZENKRUIS, Daniël van Egmond | CD-Audio | € 25,-
In de tijd dat de geschriften van de eerste rozenkruisers verschenen, was er net als nu veel verwarring, strijd tussen godsdiensten onderling. Centraal stond de dualiteit tussen hart (geloof, religie) en hoofd (verstand, wetenschap). De rozenkruisers van de 17e en 18e eeuw toonden aan dat denken en waarnemen hun oorsprong vinden in een symbolisch bewustzijn waarin de eenheid van mens, God en wereld zich weerspiegelt als een eenheid van macrokosmos en microkosmos.

DE TEMPEL VAN DE MENS, Daniël van Egmond | CD-Audio | € 25,-
In bijna alle culturen en religies komen tempels voor, gewijde plaatsen waarin de hemel en de aarde samenkomen. Gaandeweg ontstaat een scheiding tussen het hemelse en het aardse. Dankzij de riten die in de tempel worden gevierd, kan de mens worden getransformeerd tot een wezen waarin hemel en aarde weer verenigd zijn. Zo wordt de mens een afbeelding van de tempel en wordt zij of hij zélf tot een tempel gemaakt.

GRIEKSE WIJSHEID EN CHRISTELIJKE MYSTIEK, Daniël van Egmond | CD-Audio | € 25,-
De ziel dient volledig in de kosmos incarneren om zo een structuur te ontwikkelen die haar in staat stelt om uiteindelijk terug te keren naar haar oorsprong. Maar dan keert zij niet zozeer terug naar precies dezelfde toestand als van waaruit zij vertrok. Nee, het leven op aarde heeft haar uiteindelijk in positieve zin veranderd, mits zij daar geleerd heeft om ‘goddelijk werk’ (theürgie) te verrichten. Tijdens haar leven op aarde moet zij leren om ontvankelijk te worden voor de goden door middel van meditatie, gebed, ceremoniën en rituelen, zodat via de mens de goden hun invloed op aarde kunnen uitoefenen.

DE MYSTIEKE WEG VAN PLATO, Daniël van Egmond | CD-Audio | € 25,-
Plato was geen filosoof in onze hedendaagse academische betekenis van dat woord. Toch onderwees hij talloze leerlingen aan zijn eigen Academie. Wat is dan het onderscheid tussen zijn school en de hedendaagse universiteit? Hij baseerde zich op mystieke en visionaire ervaringen. Op basis van die ervaringen trachtte hij ook de zintuiglijke wereld te begrijpen. In de negen lezingen worden ook fragmenten uit een aantal belangrijke dialogen van Plato besproken.

ADAM, DE MYTHE VAN HET GODDELIJK PAAR, Daniël van Egmond| CD-Audio | € 25,-
Wie ben ik? Wat betekent het om een persoon te zijn? Ben ik niet meer dan het product van een biologische evolutie? Wat is het doel van het menselijk leven? Dit zijn geen louter theoretische vragen, want zij raken ons diepste wezen. Al eeuwenlang zijn er antwoorden op deze vragen geformuleerd die niet berusten op speculatieve en theoretische bespiegelingen, maar op ervaringen van andere niveaus van de werkelijkheid. Ervaringen die hun weerslag vonden in mythen en andere religieuze uitdrukkingsvormen. En in bijna alle culturen vinden we verhalen over de eerste mens, die een volmaakt wezen was, maar een proces van degeneratie doormaakte.

Eén gedachte op “Vijf lezingenseries over mystiek van Daniël van Egmond op audio-CD’s

  1. Johan loch

    De oorspronkelijke kabala was van Chaldeeën afkomst, later verscheen de joodse en de christelijke kabala . In het Chaldeeën werd het, het boek der getallen genoemd !

Reacties zijn gesloten.