Drie lezingenseries over mystiek van Daniël van Egmond op audio-CD’s

De godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond (1947-2018) heeft gedurende opeenvolgende jaren lezingenseries verzorgd in de Geertekerk in Utrecht die nu nog deels beschikbaar zijn in de vorm van drie audio-CD’s. Elk jaar besprak hij een thema gedurende acht of negen maandelijkse voordrachten. De CD’s met mp3-bestanden worden op de markt gebracht door uitgeverij Nachtwind. Elke CD bevat bevat toespraken, tezamen ruim 14 uur per CD. Hieronder volgen de titels en beschrijvingen van de CD’s.

1 Mystiek van het Rozenkruis, Daniël van Egmond, CD-Audio
In de tijd dat de geschriften van de eerste rozenkruisers verschenen, was er net als nu veel verwarring, strijd tussen godsdiensten onderling. Centraal stond de dualiteit tussen hart (geloof, religie) en hoofd (verstand, wetenschap). De rozenkruisers van de 17e en 18e eeuw toonden aan dat denken en waarnemen hun oorsprong vinden in een symbolisch bewustzijn waarin de eenheid van mens, God en wereld zich weerspiegelt als een eenheid van macrokosmos en microkosmos.

BESTEL MYSTIEK VAN HET ROZENKRUIS

2 De tempel van de mens, Daniël van Egmond, CD-Audio 
In bijna alle culturen en religies komen tempels voor, gewijde plaatsen waarin de hemel en de aarde samenkomen. Gaandeweg ontstaat een scheiding tussen het hemelse en het aardse. Dankzij de riten die in de tempel worden gevierd, kan de mens worden getransformeerd tot een wezen waarin hemel en aarde weer verenigd zijn. Zo wordt de mens een afbeelding van de tempel en wordt zij of hij zélf tot een tempel gemaakt.

BESTEL DE TEMPEL VAN DE MENS

3 Griekse wijsheid en christelijke mystiek, Daniël van Egmond, CD-Audio
De ziel dient volledig in de kosmos incarneren om zo een structuur te ontwikkelen die haar in staat stelt om uiteindelijk terug te keren naar haar oorsprong. Maar dan keert zij niet zozeer terug naar precies dezelfde toestand als van waaruit zij vertrok. Nee, het leven op aarde heeft haar uiteindelijk in positieve zin veranderd, mits zij daar geleerd heeft om ‘goddelijk werk’ (theürgie) te verrichten. Tijdens haar leven op aarde moet zij leren om ontvankelijk te worden voor de goden door middel van meditatie, gebed, ceremoniën en rituelen, zodat via de mens de goden hun invloed op aarde kunnen uitoefenen.

BESTEL GRIEKSE WIJSHEID EN CHRISTELIJKE MYSTIEK

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN DANIËL VAN EGMOND

Eén gedachte op “Drie lezingenseries over mystiek van Daniël van Egmond op audio-CD’s

  1. Johan loch

    De oorspronkelijke kabala was van Chaldeeën afkomst, later verscheen de joodse en de christelijke kabala . In het Chaldeeën werd het, het boek der getallen genoemd !

Reacties zijn gesloten.