Boeken van Daniel van Egmond: De wereld van de ziel, De mens en zijn engel, Mystiek van het rozenkruis

De drie bovenstaande boeken van Daniel van Egmond (1947-2018) zijn nog in druk verkrijgbaar. Het derde boek, Mystiek van het Rozenkruis verschijnt postuum op 28 april 2024. Op verzoek van uitgeverij Rozenkruis pers schreef Van Egmond inleidingen voor de boeken Spirituele Kerst, Spirituele Pasen en Pinksteren en Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood

1 De wereld van de ziel – Mundus Imaginalis
Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich. In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld. Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

LEES MEER OVER DE WERELD VAN DE ZIEL MUNDUS IMAGINALIS

BESTEL DE WERELD VAN DE ZIEL – MUNDUS IMAGINALIS

2 De mens en zijn engel
Het is geen grootse meeslepende God die wij in deze cultuur van de Heilige hebben gemaakt. De moderne mens heeft God, de Heilige, teruggebracht tot een vage energie, een Iets waar je geen relatie mee aan kunt gaan. Zover weg is deze God, zo abstract dat we Hem/Haar eigenlijk tot niets hebben gereduceerd. Maar de Heilige is zo nabij als onze hartenklop; wij zijn het die daarvan niets willen weten. Door meditatie en gebed is het voor iedereen mogelijk om de Heilige te verstaan en zich verstaanbaar te maken. In de meeste culturen staat de verborgen Godheid en de mens te ver uit elkaar. Een persoonlijke relatie wordt daarom vaak kenbaar door middel van de lagere goden, ofwel de engelen.

LEES MEER OVER DE MENS EN ZIJN ENGEL

BESTEL DE MENS EN ZIJN ENGEL

3 Mystiek van het Rozenkruis
Er zijn altijd mensen geweest die in tijden van chaos en oorlog een licht van goedheid, schoonheid, waarheid wilden zijn. Zij zijn bakens waarop de mensheid die naar vrede zoekt zich kan richten. De rozenkruisers-beweging wil zo’n licht zijn. Ook wilde zij aantonen dat de weg naar vrede, los van de wereldse gekte, voor iedereen mogelijk is. De mystiek van de rozenkruisers staat in een lange, wereldwijde traditie die vanuit alle culturen, zonder onderbreking, dit licht aan de wereld wil geven. Wie gewekt wil worden uit de slaap van het alledaagse, wie op zoek wil gaan naar een dieper inzicht, een ander geluid, zal in dit boek zeker inspiratie vinden. In de 17e eeuw verschenen drie anonieme geschriften over een mystieke protestantse traditie waarin het symbool van het Rozenkruis centraal stond. Onze tijd lijkt in veel opzichten op die waarin deze geschriften verschenen. Ook nu is er veel verwarring, strijd tussen godsdiensten onderling en onzekerheid over de toekomst. Door middel van hun geschriften en praktijken probeerden de rozenkruisers het symbolische bewustzijn in de mens op te wekken door gebruik te maken van mythische verhalen en van alchemistische en andere symbolische voorstellingen. In dit boek wordt aan de hand van de oorspronkelijke geschriften uit de 17e en de 18e eeuw getracht dit symbolische denken tot leven te laten komen. Voor dit boek bewerkte Vera de Ley de acht lezingen van Daniël van Egmond over dit onderwerp tot een helder en goed leesbaar geheel.

BESTEL MYSTIEK VAN HET ROZENKRUIS