Reveil! – Lees meer over levensvernieuwing waar we elke dag mee kunnen beginnen

 

BESTEL REVEIL

De onderstaande tekst over het boekje Reveil!, die recent in geprinte vorm aan de voorraad gedrukte exemplaren is toegevoegd, plaatst deze uitgave in context en in het nu. Beluister het gesprek over Reveil!  tussen Doride Zelle en Ankie Hettema via de bovenstaande audiospeler. Bekijk de video waarin Peter Huijs spreekt over Reveil! 

De ondertitel van het boekje Reveil! zou kunnen gelden voor onze tijd. ‘Opwekking tot levensvernieuwing als uitkomst in een uitzichtloze tijd’. Vragen we ons van tijd tot tijd niet af waar het heen gaat met de aarde en de mensen? Kernspreuken van Hermes Trismegistus die over tijd en ruimte heen zien, worden voor de lezer van deze tijd uiteengezet. ‘De huidige mens is samengesteld als een tweevoudig wezen en manifesteert zich ook als zodanig: de persoonlijkheid, samengesteld uit de aarde, en de microkosmos, die de persoonlijkheid overschaduwt en tot ons komt uit de bovennatuur. Deze twee nu – de microkosmos en de persoonlijkheid – moeten tot één worden.’ Hierin ligt de oplossing, de uitweg, het perspectief voor ieder (jong) mens.

Voor het beschreven nozemgedrag geldt voortschrijdend inzicht. We kijken nu heel anders naar deze periode. De wilde jaren van toen zijn noodzakelijk geweest. Het was een manier om met elkaar het algemeen geldende gezag te weerstaan. Het moest hier en daar losgewrikt worden. Autoriteit moest zelfautoriteit worden. De kern van de opmerkingen over nozemgedrag in het boekje verwijzen naar een mogelijk extreem ‘ontspoord leven’, zoals ook nu, zij het in heel andere vormen, in onze samenleving getekend wordt. Achteraf een mening vormen over een bepaalde tijd is iets heel anders dan dat je er middenin zit.

J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri wijzen op de kracht van onze levenshouding nu – de keuzes die wij maken, want zij bepalen de toekomst. Gericht aan jongeren die samenkwamen op het conferentiecentrum Noverosa vertellen zij van de mogelijkheid zich via de lichtvonk in het hart te verbinden met een grotere werkelijkheid dan alleen de zichtbare wereld. Zij bespreken de plaats van de aarde in de kosmos en van de mensen op aarde.

‘De mens die nog jong isen voor de aanvang van zijn leven staat, moet jong kiezen, jong besluiten, positief en met enthousiasme zijn besluit onderstrepen met een aanwijsbare daad.’ Wij zijn mensen in wording, werelden ontvouwen zich in het licht der wereld, de Christus, het zonnewezen dat achter alle openbaring drijft.

Onze planeet aarde kan met ons het zonneleven binnengaan. Welke kenmerken kent dan zo’n leven? ‘Alle moeiten, alle verdriet, alle spannning en ellende zijn daar volkomen onbekend.’ Dit zonneleven staat voor ons open! Lees en ontdek.

BESTEL REVEIL