Zeven video’s van het symposion Vuur van verandering – vier schrijvers over innerlijke vernieuwing, 02-11-2019 Bilthoven

Aarde, klimaat en politiek dwingen ons na te denken over totaal nieuwe wegen van samenleven. Kranten, talkshows en gesprekken hameren op de vele, met elkaar samenhangende en schier onoplosbare ingewikkeldheden van het moderne leven. Kun je je als kleine mens nog wel op positieve en betekenisvolle wijze tot die overweldigende uitdagingen verhouden? Wél als je deze uitdagingen als spirituele uitdagingen beziet, als een appèl op elk mens om tot een ander, veel groter en omvattender bewustzijn te komen van wie hij, wat zijn mogelijkheden zijn en hoe hij deze kan ontplooien.

Vier schrijvers gaven op 2 november 2019 tijdens het halfjaarlijkse Symposion van Stichting Rozenkruis hun visie  op vuur van verandering. Ook was er gelegenheid met een aantal van hen in gesprek te gaan over hun meest recente boek.

Elly Nooyen is een bevlogen onderzoeker van het taoïsme. Zij presenteerde haar nieuwste boek Weg in Tao, nadat zij eerder al Hart voor Tao publiceerde. In een korte voordracht ’s morgens onder de titel: ‘Innerlijke alchemie; een onsterfelijk mens worden’ gaf zij ons een appetizer voor een meer informele wisselwerking in de middag.

‘Ons persoonlijk en tijdelijk bewustzijn ligt ingebed in een alomvattend bewustzijn.
Door innerlijke alchemie wordt het tijdelijke vervangen door het eeuwige; de tweeheid wordt één.
Dan voltrekt zich in ons een grote transformatie.
Dit vindt plaats door niet-doen; wu wei.
Zoals Lao Zi het zegt: ‘Wanneer niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan.’

Olette Luitwieler is schrijver/ dichter en ontdekte op een zeer persoonlijke wijze dat het leven niet is wat het lijkt. Zij presenteerde haar nieuwste boek: Zonder mij. Deelnemers konden ’s middags in kleinere setting met haar in gesprek gaan, ook over bijvoorbeeld haar vorige boek De levensdroom – over de grap van het ik.

Olette: ‘Ik kan niet zeggen hoe of waardoor het gebeurde, maar ineens zag ik het. En het was zo groots en overweldigend, zo onbegrijpelijk dat ik er wel even van moest bijkomen. Wat is zag was dat alles, werkelijk alles, elke vorm, elke gedachte, elk waanidee, elk woord, elke daad, elke stap, elke misstap, ieder mens, ieder dier, iedere eigenschap, ieder gebaar, ja alles onvoorwaardelijke Liefde is.’

Klaas van Egmond is hoogleraar Milieu & duurzaamheid en vurig pleitbezorger van een hele nieuwe manier van met jezelf, elkaar en de wereld omgaan. Volgens hem moeten we het ‘tot nog toe onbespreekbare, bespreekbaar maken’. Recent verscheen zijn boek Homo Universalis – moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance. Klaas sprak in zijn plenaire voordracht ’s ochtends over De binnenkant van duurzaamheid.

‘We gaan in zwaar weer terechtkomen! Het wordt een ‘perfecte storm’ […] We gaan deze storm niet overleven als we, onder druk van de bestaande belangen, denken dat we de huidige maatschappelijke ontwikkelingen met wat kleine aanpassingen kunnen continueren. Willen we enige kans van slagen hebben dan moeten we bereid zijn om op korte termijn van koers te veranderen.
Om die nieuwe koers te vinden kunnen we terugkeren naar het ideale mensbeeld van de vroegere renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde Homo Universalis en in het gedachtegoed van de rozenkruisers. Op basis daarvan kunnen we tot een nieuwe ethiek, een moreel kompas komen, dat ons concreet de weg kan wijzen uit de precaire situatie waarin we zijn terecht gekomen. Langs die weg kan de mens zich zelf terugvinden, kan de menselijke waardigheid worden behouden en kan duurzaamheid binnen bereik komen.’

André de Boer heeft inmiddels vele titels op zijn naam staan. Onlangs verscheen van zijn hand: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Jezelf en de samenleving transformeren. 
Jezelf en de samenleving transformeren is volgens spirituele tradities uit allerlei culturen de opdracht die de mens vanuit zijn diepste innerlijk kan vernemen. Het gaat daarbij om iets dat nooit volledig in woorden kan worden omschreven. Daarom wordt erover geschreven en gesproken in talloze beelden, gelijkenissen en metaforen, waaronder: scheppen en herscheppen, terugkeren naar het verloren vaderhuis, wedergeboren worden, de steen der wijzen vervaardigen, groeien in bewustzijn een kwantumsprong maken. Hoe kunnen we ons door bevlogen fakkeldragers laten inspireren? André verzorgde in het middagprogramma twee keer een interactieve voordracht.

Naast deze vier auteurs verzorgden, namens Stichting Rozenkruis, Karianne van Vliet en Petra Augrandjean een bijdrage. Karianne van Vliet, een jonge psychologe, gaf in de ochtend haar ervaringen met en visie op de rage om van alles over jezelf te delen op social media. We hebben misschien de neiging om hier met enig vooroordeel naar te kijken, maar kunnen we er ook waarde in zien?

Petra Augrandjean nam ons ons aan het einde van de dag mee in het grandioze beeld van de mens die zowel een hemel- als aardebewoner is. In die voorstelling zien we de wereld als een volmaakte oefenschool, als een werkplaats waarin de mens zichzelf en de wereld kan leren kennen, veranderen en transformeren.

Behalve woorden en beelden, klonk er tijdens dit symposion volop muziek, met onder andere duetten door Natasja van der Hout en Anaïs Besemer met piano-begeleiding door Ad de Jong.

PROGRAMMA

09.30 Ontvangst – koffie, thee en registratie

10.00 Opening door de dagvoorzitter

10.15 Innerlijke alchemie; een onsterfelijk mens worden – Elly Nooyen met haar nieuwe boek ‘Weg in Tao’

10.25 Muzikaal intermezzo

10.30 Omgekeerde wereld – Olette Luitwieler, met haar net verschenen dichtbundel ‘Zonder mij’

11.00 Muzikaal intermezzo

11.05 Intermezzo door Karianne van Vliet – Vernieuwing in tijden van instagram, twitter en facebook

11.30 De binnenkant van duurzaamheid – Klaas van Egmond over zijn laatste boek ‘Homo Universalis’

12.05 Muzikaal intermezzo

12.10 Toelichting op het middagprogramma door de dagvoorzitter

12.20 Pauze

13.00 Lunch

14.00 Eerste ronde van 30 minuten met keuze uit Elly Nooyen, André de Boer en Olette Luitwieler

14.40 Tweede ronde van 30 minuten met keuze uit Elly Nooyen, André de Boer en Olette Luitwieler

15.15 Plenaire slotvoordracht door Petra Augrandjean, afgewisseld met muziek

15.40 Afsluiting door de dagvoorzitter

15.45 Thee met taart en gelegenheid de boekwinkel te bezoeken