Tag archieven: grondsteenmeditatie

Boeken van Sergej O. Prokofieff over antroposofie en Rudolf Steiner

1 Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën
Hèt boek over het mysterie van Rudolf Steiners levensweg, met als hoogtepunt de geboorte van de nieuwe mysteriën op de Kerstconferentie van 1923/24. Het boek bestaat uit drie delen, waarvan het eerste deel voornamelijk over de levensweg van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) gaat, die tot de vernieuwing van de Antroposofische Vereniging en de schepping van de bovenzinnelijke Grondsteen op de Kerstconferentie eind 1923/begin 1924 leidde. In het tweede deel worden de spirituele en historische achtergronden van Rudolf Steiners levensweg en van de grondsteenmeditatie of grondsteenspreuk belicht, terwijl het derde en laatste deel is gewijd aan de Grondsteen als uitdrukking van de moderne Graal. – Een volkomen uniek boek, dat in alle opzichten een standaardwerk kan worden genoemd. Lees verder

Getuigenis van Sergej O. Prokofieff over de grondsteenmeditatie van Rudolf Steiner uit zijn autobiografische schets

BESTEL DE GRONDSTEENMEDITATIE, SLEUTEL TOT DE NIEUWE CHRISTELIJKE MYSTERIËN

Tijdens de kerstconferentie van 1923, de Weihnachtstagung, legt Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) de basis voor consolidatie van de Antroposofische Vereniging, onder andere door de door hem opgestelde grondsteenmeditatie bekend te maken. Sergej O. Prokofieff (1954-1998) schreef een diepgaande beschouwing over tal van aspecten die met de grondsteenmeditatie of grondsteenspreuk zijn verbonden. Na de onderstaande inhoudsopgave volgt een gedeelte uit zijn ‘Autobiografische schets’.  Lees verder

Boeken over engelen: over de hemelse hiërarchie – de mens en zijn engel – engelen spreken de grondsteenspreuk

1 Over de hemelse hiërarchie – Dionysius de Areopagiet
Er is veel onduidelijk over de schrijver Dionysius de Areopagiet, die voor de eerste maal genoemd wordt in het Bijbelse Handelingen der Apostelen (17:34). De boeken van Dionysius verschenen namelijk pas toen hij al vele eeuwen was overleden. De meest geaccepteerde interpretatie tegenwoordig is dat de schrijver een aan het einde van de vijfde en het begin van de zesde eeuw levende Syrische monnik was. Hij zou leerling zijn geweest van Proclus en zich hebben uitgegeven voor Dionysius omdat hij de kennis over de engelorden in diens lijn doorgaf. Tegenwoordig wordt hij dan ook meestal aangeduid als Lees verder

De grondsteenmeditatie met rozenkruisersmotto van Rudolf Steiner bij oprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens Weihnachtstagung 1923

Ex Deo nascimur In Christo morimur Per spiritum sanctum Riviviscimus rozenkruis

BESTEL DE GRONDSTEENMEDITATIE, SLEUTEL TOT DE NIEUWE CHRISTELIJK MYSTERIËN

Rudolf Steiner richtte tijdens zijn kerstconferentie in 1923 (Weihnachtstagung) de Antroposofische Vereniging op. Aan de deelnemers schonk hij toen de onderstaande tekst die een sleutel is tot de christelijke mysteriën. Deze diepzinnige tekst, waarin een klassiek rozenkruisersmotto is opgenomen (Uit God geboren, In Jezus gestorven, Door de Heilige geest wedergeboren)  staat bekend als Lees verder