Boeken van Sergej O. Prokofieff over antroposofie en Rudolf Steiner

1 Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën
Hèt boek over het mysterie van Rudolf Steiners levensweg, met als hoogtepunt de geboorte van de nieuwe mysteriën op de Kerstconferentie van 1923/24. Het boek bestaat uit drie delen, waarvan het eerste deel voornamelijk over de levensweg van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) gaat, die tot de vernieuwing van de Antroposofische Vereniging en de schepping van de bovenzinnelijke Grondsteen op de Kerstconferentie eind 1923/begin 1924 leidde. In het tweede deel worden de spirituele en historische achtergronden van Rudolf Steiners levensweg en van de grondsteenmeditatie of grondsteenspreuk belicht, terwijl het derde en laatste deel is gewijd aan de Grondsteen als uitdrukking van de moderne Graal. – Een volkomen uniek boek, dat in alle opzichten een standaardwerk kan worden genoemd.

BESTEL RUDOLF STEINER EN DE GRONDVESTING VAN DE NIEUWE MYSTERIËN

3 De grondsteenmeditatie, een sleutel tot de nieuwe christelijke mysteriën  
Tijdens de kerstconferentie van 1923, de Weihnachtstagung, legt Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) de basis voor consolidatie van de Antroposofische Vereniging, onder andere door de door hem opgestelde grondsteenmeditatie bekend te maken. Sergej O. Prokofieff (1954-1998) schreef een diepgaande beschouwing over tal van aspecten die met de grondsteenmeditatie of grondsteenspreuk zijn verbonden.

LEES MEER OVER DE GRONDSTEENMEDITATIE

BESTEL DE GRONDSTEENMEDITATIE

4 Wat is antroposofie?
In dit kleine maar zeer opmerkelijke boekje geeft Sergej Prokofieff een zeer persoonlijk en tegelijk volkomen objectief antwoord op de vraag ‘Wat is antroposofie?’. Daarbij laat hij – in een uiterst korte en kernachtige beschouwing – zien dat de antroposofie in haar diepste wezen een opstandingswetenschap is, die direct uit het Mysterie van Golgotha voortvloeit. Zij is een moderne, wetenschappelijk verantwoorde weg, waarop de mens de werkelijkheid van de Opstanding kan leren kennen en meebeleven. Dankzij het feit dat hij zelf in de geest voor het Mysterie van Golgotha heeft gestaan, kon Rudolf Steiner deze weg voor alle mensen van onze tijd ontsluiten.

BESTEL WAT IS ANTROPOSOFIE?

5 De mysteriën van herders en koningen in het licht van de antroposofie
Beschrijving van de opgaven van de vernieuwde herders- en koningsstroom in onze tijd.

BESTEL DE MYSTERIËN VAN HERDERS EN KONINGEN