De grondsteenmeditatie met rozenkruisersmotto van Rudolf Steiner bij oprichting van de Antroposofische Vereniging tijdens Weihnachtstagung 1923

Ex Deo nascimur In Christo morimur Per spiritum sanctum Riviviscimus rozenkruis

BESTEL DE GRONDSTEENMEDITATIE, SLEUTEL TOT DE NIEUWE CHRISTELIJK MYSTERIËN

Rudolf Steiner richtte tijdens zijn kerstconferentie in 1923 (Weihnachtstagung) de Antroposofische Vereniging op. Aan de deelnemers schonk hij toen de onderstaande tekst die een sleutel is tot de christelijke mysteriën. Deze diepzinnige tekst, waarin een klassiek rozenkruisersmotto is opgenomen (Uit God geboren, In Jezus gestorven, Door de Heilige geest wedergeboren)  staat bekend als de grondsteenmeditatie of grondsteenspreuk.  De antroposooof Sergej O. Prokofieff heeft meerdere  boeken  geschreven over dit onderwerp.

DE GRONDSTEENMEDITATIE

Mensenziel!
Gij leeft in de leden
Die door de ruimte heen
In het wezen van de geestzee dragen:
Oefen geest-herinneren
In zielediepten,
Waar in ’t alom werkend
Wereldschepper-zijn
Het eigen ik
In ’t Godes-ik
Wezend wordt;
En ge zult in waarheid leven
In ’t mensen-wereld-wezen.

Want heersend werkt de Vadergeest der hoogten
In de werelddiepten zijn-verwekkend:
Gij krachten-geesten
Laat uit de hoogten klinken
Wat in de diepten zijn echo vindt;
Dit spreekt:Uit God wordt de mensheid geboren.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Laat mensen het mogen horen.

Mensenziel!
Gij leeft in de longen-harteslag
Die u door het tijdenritme
Leidt in het eigen zielewezen-voelen:
Oefen geest-bezinnen
In ziele-evenwicht
Waar de deinende
Wereld-wordende daden
Het eigen ik
Met het wereld-ik verenen;
En ge zult in waarheid voelen
In ’t mensen-zielen-werken.

Want wevend werkt de Christusziel in de omtrek
In de wereldritmen zielen begenadigend:
Gij lichten-geesten
Laat uit het oosten aanvuren
Wat door het westen zich vormt.
Dit spreekt:
In de Christus zal het leven sterven.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Laat mensen het mogen horen.

Mensenziel!
Gij leeft in het rustende hoofd
Dat uit eeuwigheidsgronden
De wereldgedachten ontsluit:
Oefen geestes-schouwen
In gedachtenrust,
Waar de eeuwige goden doelen
Licht van het wereldwezen aan ’t eigen ik
Voor een vrij willen schenken;
En ge zult in waarheid denken
In mensen-geestes-gronden.
Want werkzaam zijn des Geestes wereldgedachten
In ’t wereldwezen om licht smekend:
Gij ziele-geesten,
Laat uit de diepten vragen
Wat in de hoogten verhoord wordt.
Dit spreekt:
In de wereldgedachten van de Geest ontwaakt de ziel.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Laat mensen het mogen horen.

In der tijden wending
Trad het Wereld-geesteslicht
In de aardse wezensstroom;
Nacht-donker
Heerste niet langer;
Daghelder licht
Ontstraalde in mensenzielen;
Licht
Dat verwarmt
De arme herdersharten;
Licht dat verlicht
De wijze koningshoofden.

Goddelijk licht
Christus-zon
Verwarm onze harten
Verlicht onze hoofden
Dat goed worde
Wat wij
Uit harten gronden
Wat wij
Uit hoofden
Doelvervuld leiden willen.

BESTEL DE GRONDSTEENMEDITATIE, SLEUTEL TOT DE NIEUWE CHRISTELIJK MYSTERIËN