Vier uitgaven van Rozenkruis Pers in prijs verlaagd: € 3,- per stuk

1. Er is geen ledige ruimte
In zijn boekje Er is geen ledige ruimte stelt J. van Rijckenborgh dat wij leven in een periode die bekend staat als ‘het laatste der dagen’ wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de heersende periode overgaat in een ander tijdperk, waarin andere levensvoorwaarden, andere krachten en geheel andere situaties zullen optreden. In zulke tijden van omwending, zo schrijft de auteur in ‘Er is geen ledige ruimte’, zien talloze mensen hun droomkastelen in elkaar storten. Zij worden ontgoocheld, aan een bepaalde waan ontrukt en aldus kan de mogelijkheid bestaan dat zij vanwege hun ervaringen een zekere vatbaarheid voor nieuwe impulsen verkrijgen.
LEES 12 KORTE GEDEELTEN UIT ‘ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE’

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE VOOR € 3,-

2. Reveil
Het boekje Reveil is een oproep tot ontwaken en fundamenteel vernieuwen als uitkomst in een uitzichtloze tijd, gericht tot alle jonge mensen en tot hen die zich jong voelen. Een bewogen appèl aan allen die de ene Waarheid hebben herkend om mee de handen aan de ploeg te slaan, in dienst van wereld en mensheid. De basis van dit boekje vormen de teksten van de tempeldiensten voor jonge mensen van de School van het Rozenkruis, gehouden door Catharose de Petri en Jan van Rijckenborgh in 1962 tijdens een meerdaagse internationale bijeenkomst op het conferentiecentrum Noverosa in Doornspijk.
BELUISTER INTERVIEWS OVER REVEIL

BESTEL REVEIL VOOR € 3,-

3. 24 December 1980, De Driebond van het Licht

Het boekje 24 december 1980 (81 pagina’s) bevat de integrale teksten van zeven toespraken van  Catharose de Petri (1902 – 1990) voor leerlingen van de innerlijke school van het Gouden Rozenkruis. Op de genoemde datum had zij zich vijftig jaar ingezet voor het werk van de genoemde jong gnostieke broederschap. Enkele onderwerpen die besproken worden: de schat van de katharen, de patriarch van de voorgaande broederschap en de heilige graal.
LEES 7 KORTE GEDEELTEN UIT 24 DECEMBER 1980

BESTEL 24 DECEMBER 1980 VOOR € 3,00

4. Arbeid in mensendienst

Het boekje Arbeid in mensendienst bevat alle zeven toespraken die in 1994 zijn gehouden ter gelegenheid van de viering van het 70-jarig bestaan van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Destijds is deze uitgave, die niet via boekwinkel verkrijgbaar is, gestuurd naar alle leden en leerlingen van het Gouden Rozenkruis.
LEES 7 KORTE GEDEELTEN UIT ARBEID IN MENSENDIENST

BESTEL ARBEID IN MENSENDIENST VOOR € 3,-