Ben ik … – gedicht van Anna Spoel-de Pril – bundel ‘Gedachten en gedichten’ van € 14,50 voor € 5,00

 

LEES MEER OVER GEDICHTEN EN GEDACHTEN

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

Ben ik altijd op mijn hoede
voor de listen van het kwaad –
Ben ik zeker dat mijn denken
steeds het Pad der Wijsheid gaat –
dat mijn wil en mijn gevoel
in mijn doen de ziel niet schaadt?

Ben ik altijd onverschrokken –
vol vertrouwen – vol van moed –
als de slagorde des vijands
zwaargewapend, mij begroet
met de kreet der overwinning …
wijl de strijd nog komen moet?

Sta ik in mijn wapenrusting –
in ’t gnostieke Priesterkleed –
glanzend-licht der Gouden draden
door het Liefdevuur gesmeed?
Is mijn schild van mededogen
en barmhartigheid gereed?

Strijd ik strijdloos met den Boze
als een waarlijk kind-van-God? –
dan zal Vrede altijd winnen
door haar onafwijsbaar schot
met de pijl der Liefde-straling –
Zó beslist Gods Geest het Lot.

Liefde zal de haat doen falen –
’s vijands pijlen ketsen af –
Licht zal ’t duister steeds verjagen –
’t duister maakt zichzelf tot graf. –
Licht en Liefde deden winnen
waar het ‘ik’ zich overgaf.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

 1. Leed
 2. Heimwee
 3. Hervonden Schat
 4. Wie zoekt, zal vinden
 5. Terug naar de Oorsprong
 6. God tegemoet
 7. In de Liefde is geen vrees
 8. De Waarheid
 9. Breed is de weg
 10. De Micros spreekt
 11. O Roos van de Vallei
 12. Niet ik, maar Gij
 13. Niet Gij hebt mij
 14. Ben Ik …
 15. De Poort ‘Ken u zelf’
 16. De Heer des Lichts is mijn herder
 17. De grens is doorbroken
 18. Jesu mihi omnia
 19. Overdenking
 20. Blank …
 21. Van eenheid tot veelheid
 22. Een kleine kracht
 23. Licht en Leven
 24. Vuur
 25. De Mercurius-mens
 26. Het Rozenpad
 27. Geloof-Hoop-Liefde
 28. De Hoge Wet
 29. De Boom des Levens
 30. Uit het Hooglied
 31. De Waarheid
 32. Het Bloed
 33. Magie
 34. Christus Signatuur
 35. Weven
 36. Gebed
 37. Genade
 38. Wat geen oog heeft gezien …
 39. Psalm 42
 40. Overdenking
 41. De vurige driehoek
 42. Eenvoud
 43. Symbool wordt werkelijkheid
 44. De Nieuwe Ziel
 45. De nieuwe wet
 46. De Stem van de Stilte
 47. Ben ik bereid …
 48. Vreugde
 49. Zing dan mijn ziel
 50. Zielezang
 51. Ons levensveld
 52. Rijkdom
 53. Pyramide
 54. De Sfinx I
 55. De Sfinx II
 56. De Sfinx III
 57. Boven het Renova-oord
 58. Renova-Tempel
 59. Herinnering
 60. Pinksterfeest
 61. St. Jansfeest
 62. De Rozentempel
 63. Het Heilig Monument
 64. Impressie
 65. Galaad
 66. Les Parfaits
 67. Lof
 68. Lied van Licht
 69. Aurora
 70. Zijn naam …
 71. Niets is om Hem
 72. O Licht
 73. Magisch danslied
 74. De Heilige dans
 75. De Liefde
 76. Mijn Microkosmos
 77. Hynayana!
 78. Vibratie, kleur, klank!

Bron: ‘Gedachten en Gedichten, Lichtende draden voor een Nieuw Weefsel’ door Ans Spoel-de Pril

LEES MEER OVER GEDICHTEN EN GEDACHTEN

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00