Boeken van Jos Stollman: Zenmeester Jezus, Waarom de tijd (niet) stoomt en De Zen van het leven

1 Zenmeester Jezus
In dit boek geeft Jos Stollman een nieuwe vertaling en een nieuwe, gedurfde interpretatie van het Thomas-evangelie, dat in 1945 is gevonden in Nag Hammadi. Hij toont aan dat er wel degelijk een samenhang bestaat tussen de uitspraken van Jezus in dit evangelie.
We ontmoeten een Jezus die geen goddelijke verlosser is, maar een Zenmeester ‘avant la lettre’, die zelf de mystieke weg gegaan is. Bij elke uitspraak wordt een meditatieve oefening gegeven, die de brug slaat naar een praktische beleving van spiritualiteit. Op deze wijze is een nieuw en vernieuwend werk ontstaan dat van cruciaal belang is voor iedereen die het Thomas-evangelie wil ontdekken of, door deze nieuwe interpretatie, wil herontdekken; voor eenieder die geïntrigeerd is door de persoon van Jezus en deze op een nieuwe manier wil leren kennen; en voor allen die Zen een warm hart toedragen en de ontmoeting met deze ongedachte Zenmeester niet mogen missen.

BESTEL ZENMEESTER JEZUS

2 Waarom de tijd (niet) stroomt

Sterrenkundige en zenleraar Jos Stollman gaat langs verschillende wegen op zoek naar de essentie van het verschijnsel tijd. Hij start met het natuurkundige perspectief: tijdruimte in de relativiteitstheorie, tijd op grote schaal in de kosmologie en op kleine schaal in de kwantumtheorie, de pijl van de tijd in de statistische fysica. In de natuurkunde wordt onze intuïtie van tijd ondergraven. Vervolgens neemt Stollman ons mee naar de neuropsychologie, waarin met name de rol van het geheugen bij het ervaren van het stromen van de tijd centraal staat. Dan volgt de stap van weten naar denken en komen de belangrijkste filosofische inzichten over tijd aan de orde. Tot slot verschuift de aandacht naar het domein van de spiritualiteit, waar het denken terugtreedt en ruimte maakt voor nóg een nieuw perspectief op tijd. De verschillende benaderingen vullen elkaar aan en ontmoeten elkaar in ons bewustzijn. Wie tijd beter begrijpt, komt daardoor ook tot nieuwe, verrassende inzichten in het eigen bewustzijn.

LEES MEER OVER WAAROM DE TIJD (NIET) STROOMT

BESTEL WAAROM DE TIJD (NIET) STROOMT

3 De Zen van het leven
‘Waarom nog een boek over Zen? In de eerste plaats wil ik mijn verwoording van Zen uit het eigen hart laten opbloeien. De teksten in dit boek vertellen wat Zen voor mij betekend, hoe ik het voel en beleef. In de twede plaats heb ik geen boek over Zen gevonden met dezelfde opzet als dit boek. Enerzijds is het een verzameling reflecties die elementen van Zen trachten te belichten, anderzijds is het een introductiecursus, bestaande uit oefeningen, die je kunnen begeleiden op de weg naar Zen. Maar wellicht kan deze nieuwe belichting van de Zen-weg ook voor wie al langer met Zen vertrouwd is, een zinvolle ondersteuning zijn. Een bekend Zen-adagium luidt immers: ‘Je moet elke dag opnieuw beginnen!’ (Uit het voorwoord van Jos Stollman) Dit boek nodigt u uit om uw eigen Zen-weg te gaan en steeds nieuwe aspecten van ‘de Zen van het leven’ te ontdekken. Het is een aantrekkelijk beginnersboek, maar reikt tegelijk daar ver voorbij. Zo vormt het een bron van inspiratie en verdieping voor wie al langer Zen beoefent, en in feite voor iedereen die zoekt naar de zin van het leven. Het laat ook verrassende verbanden zien met de christelijke traditie.

BESTEL DE ZEN VAN HET LEVEN