Presentatie van Marcel Messing op TU Delft (Studium Generale) – worden wij wakker – het grote spel – cyborgtoekomst

Dit blogbericht is geschreven naar aanleiding van een verwijderde video van een briljante presentatie die Marcel Messing in mei 2016 hield op de Technische Universiteit Delft over het belang van ontwaken en  spiritualiteit voor de mensheid, en dan vooral in verband met technologie, en dan met name het transhumanisme en de cyborgtoekomst. Gezien de huidige situatie in de wereld is deze performance uiterst actueel. Hieronder volgen de spirituele teksten die hij op dia’s toonde. De onderstaande video ‘Worden wij wakker’ biedt een interview met Marcel Messing die al was opgenomen in 2007. 

Ik zal uiteenzetten wat geweten moet worden
en als je dat weet, zal het je tot onsterfelijkheid leiden:
dat wat geen begin heeft,
het allerhoogste Brahman,
dat zijn, noch niet-zijn genoemd kan worden.
Bhagavad Gita XIII,23

Siddhi’s (spirituele vermogens) als
helderziendheid, telepathie, bilocatie,
dematerialisering van het lichaam en voorwerpen,
kennis van het verleden en van de toekomst,
macht over de elementen, kennis van objecten en personen
zijn slechts bijverschijnselen in de geest van de yogi
en kunnen hem afleiden van het werkelijke spirituele pad.
Patanjali

Zij die het Zelf hebben gerealiseerd
zijn vrij van lotsbestemming en vrije wil.
Ramana Maharishi

Al spreek ik de taal van engelen – als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
Al heb ik de gave van de profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof
dat bergen zou kunnen verzetten –
als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’
1 Korinthiërs 13: 1-2

Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam
kinderjaren, jeugd en ouderdom ervaart,
zo gaat ze ook weer een ander lichaam binnen.
de wijzen raken er niet van in verwarring.
Bhagavad Gita II-13

Maar machten (archonten) trachtten heel de schepping
voor eeuwig tot slavernij te brengen
vanaf de grondvesting der wereld tot nu toe.
Het geheime Boek van Johannes 76

Want deze machten (archonten) wilden de vrije mens
gevangennemen en hem eeuwig tot slaaf maken.
Evangelie volgens Filippus 13

Ze zullen wegen bewandelen
die slechts met de ogen kunnen worden gezien.
En zo zal de droom werkelijkheid worden.
Maar de mens zal geen onderscheid meer kunnen maken
wat werkelijk is en wat niet werkelijk is.
Hij zal zichzelf in het valse labyrint verliezen.
Zij die de drogbeelden tot leven kunnen wekken,
zullen met de goedgelovige mens hun spel spelen en hem bedriegen.
En veel mensen zullen slaafse honden worden.
Johannes van Jeruzalem (1042-1119)

We kunnen facebooken en twitteren
en in nieuwspraak schitteren.
Heerlijk toch al die smartmensen
met hun eindeloze gadgetwensen.
Wijsheid is door slimheid verdreven
zo gaat dat in het virtuele leven.
Privacy is ingeruild voor ‘veiligheid’,
de meesten doen dit zonder spijt.
we googelen wat af,
op het eind bekaf …

Big Brother slaat de grote trom
en houdt ons smart-dom
We rijden over digitale snelwegen
en komen ontelbare volgers tegen.
We kunnen doggen en chatten
met artificiële barbies, honden en katten.
Zoekmachines brengen ons op het rechte pad,
nog even en we staan schaakmat.

Straks brengen adelaarsdrones onze pakketten
nog sneller dan raketten.
En gelukkig is er nog Wikipedia!
Halleluja, Halleluja!

Het spijt me.
Maar ik wil geen keizer worden.
Dat is mijn zaak niet.
Ik wil over niemand heersen
Ik wil graag mensen helpen als dat kan.
Jood, heiden, zwarte mensen en blanken.
We willen allemaal mensen helpen.
Mensen zijn zo.
We willen leven met elkaars geluk, niet met elkaars ellende.
We willen elkaar niet haten of verachten.
In deze wereld is er ruimte voor iedereen
en deze goede aarde is rijk.
Ze kan iedereen voorzien.
De manier van leven kan vrij zijn en mooi. 
Maar we zijn de weg kwijt.
Hebzucht heeft onze zielen vergiftigd,
heeft de wereld gebarricadeerd met haat
en heeft ons in ellende en geweld gestort.
We hebben snelheid ontwikkeld
maar onszelf toch ingesloten.
Machines hebben ons overvloed gegeven,
maar we willen meer.
Onze kennis heeft ons cynisch gemaakt.
Onze slimheid: hard en onvriendelijk.
We denken te veel en voelen te weinig.
Meer dan machines hebben we mensen nodig.
Meer dan slimheid
hebben we vriendelijkheid en zachtmoedigheid nodig.
Zonder deze kwaliteiten
wordt het leven gewelddadig en zal alles verloren gaan.
Het vliegtuig en de radio hebben ons dichter bij elkaar gebracht.
De aard van deze uitvindingen
schreeuwt om de goedheid bij de mensen.
Het schreeuwt om universeel broederschap en voor gelijkheid.
Zelfs nu bereikt mijn stem miljoenen mensen over de hele wereld.
Miljoemen wanhopige mannen, vrouwen en kleine kinderen.
Slachtoffers van een systeem dat mensen laat martelen
en onschuldigen gevangen zet.
Tegen diegenen die me kunnen horen zeg ik:
“Wanhoop niet!”
De ellende die nu heerst is slechts het voorbijgaan van hebzucht.
De bitterheid van mensen
die bang zijn voor de weg van menselijke vooruitgang.
De haat van deze mensen zal voorbijgaan
en dictators sterven
en de macht die ze van de mensen namen,
zal teruggaan naar de mensen.
Zolang mensen sterven,
zal vrijheid niet verloren gaan.
Soldaten!
Geef jezelf niet aan onmensen
mensen die jullie verachten
en jullie tot slaaf maken
die jullie leven regisseren
en vertellen wat jullie moeten doen denken en voelen.
Diegenen die jullie drillen, op dieet zetten,
behandelen als vee en als kanonnenvlees gebruiken.
Geef jullie zelf toch niet aan deze onnatuurlijke mensen.
Machine mensen met machine gedachten en machine harten!
Jullie zijn geen machines, geen vee.
Jullie zijn mannen!
Jullie hebben de liefde voor de mensheid in jullie harten.
Jullie haten niet,
alleen ongeliefden haten, ongeliefden en onnatuurlijken.
Soldaten!
Vecht niet voor slavernij, maar voor vrijheid!
In Lucas 17 staat:
“Het Rijk Gods zit in de mensen”.
Niet in één man of één groep,
maar in alle mensen! In jullie!
Jullie, de mensen, hebben de macht.
de macht om machines te maken.
De macht om geluk te creëren.
Jullie, de mensen,
hebben de macht om dit leven vrij en mooi te maken.
Om van dit leven een prachtig avontuur te maken.
Dan nu, inde naam van de democratie
laten we deze macht gebruiken,
laten we ons verenigen.
Laten we vechten voor een nieuwe wereld.
een fatsoenlijke wereld
waarin mensen een kans hebben om te werken
Waar jeugd een toekomst heeft
en ouderen zekerheid hebben.
Bij de belofte van deze zaken
kwamen onmensen aan de macht.
Maar ze liegen.
ze zullen hun beloftes niet nakomen, dat doen ze nooit.
Dictators bevrijden zichzelf,
maar houden de mensheid gevangen.
Laat ons nu vechten om die belofte waar te maken.
Laat ons vechten om de wereld te bevrijden.
Om onze landsgrenzen te verwijderen.
weg met hebzucht, haat en onverdraagzaamheid.
Laat ons vechten voor een wereld met redelijkheid,
een wereld waar wetenschap en vooruitgang,
zullen leiden tot geluk voor de hele mensheid.
Soldaten!
In de naam van democratie:
laten we ons verenigen.

Charlie Chaplin

Vergeet het nooit,
wij zijn belichamingen van
licht, liefde, waarheid!