Laat het wonder van de overwinning zich door zachtmoedigheid voltrekken


BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

In de Bergrede van de Bijbel nemen de Zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh maken duidelijk dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor het negenvoudige pad tot ware menswording, voor een pad dat iedere vastbeslotene in zelfvrijmetselarij kan gaan.

Zachtmoedigheid is de absolute moed, die niet forceren wil en niet forceren kan, krachtens de innerlijke staat van de leerling. Binding met het koninkrijk is de eerste zuil; kracht om het werk te volbrengen de tweede zuil. En nu moet deze tweevoudige genade Gods met zachtmoedigheid in de natuur worden bevestigd, en met zachtmoedigheid moet de grote overwinning worden behaald.

De moed van de natuur is altijd forcerend. De moed van de natuur vloeit menigmaal voort uit drift. Met de moed van de natuur gelijkt men op een inbreker. De moed van de natuur slaat altijd wonden; hij is scheurend en vernielend.

Maar de moed die geboren wordt uit de geestorde van Jezus Christus is het gevolg van een vernieuwd wilsevenwicht. De zachtmoedige hunkert niet naar oogverblindende successen, want hij weet dat de glans van een dergelijk succes spoedig verbleken gaat. De zachtmoedige wordt geen ontmoedigde wanneer het resultaat van de arbeid uitblijft en het werkveld gegrepen wordt door het satanisch drijven, want hij ziet achter alles het uiteindelijke bereiken van zijn doel als een nimmer dalende zon lichten. En daarom gaat hij voort met een stille, onverbrekelijke moed, als een die het pad bewandelt en zijn doel najaagt, zonder op de aanvankelijke dialectische uitkomst te letten.

De moed die geboren wordt uit een vernieuwde geest is ook steeds volstrekt onpersoonlijk, volstrekt kritiekloos, en hij blijft niet stilstaan bij bijkomstigheden. Als de mensen zeggen: ‘Mijn God, wat is het grauw in uw werkveld!’, dan antwoordt de zachtmoedige: ‘U hebt gelijk, grauwer kan het haast niet’, maar vastbeslotener dan ooit gaat hij voort. Hij wordt niet de ontmoedigde, want hij ziet achter alles de overwinning naderen. […]

Vrienden, hebt de moed om zachtmoedig te zijn! Strijdt uw strijd met de lichtebrand van de onpersoonlijke liefde. Forceert niets en weest niet agressief. Laat het wonder van de overwinning zich door zachtmoedigheid voltrekken.’
‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het koninkrijk beërven!’

Bron: Het mysterie der zaligsprekingen door J. van Rijckenborgh

WOORD VOORAF

Het Mysterie der Zaligsprekingen bevat onder andere een aantal toespraken, door Jan van Rijckenborgh in de Tweede wereldoorlog in een van de Haarlemse kerkgebouwen gehouden, tijdens de illegale periode van de School van het Rozenkruis. Zonder de naam van het Rozenkruis te noemen werd, ondanks verboden en vervolgingen, de rijke volle boodschap van de Universele Broederschap in het openbaar gebracht en bewees de School van het Rozenkruis haar trouw aan roeping en plicht. […]

Nu de schijnwaarden die miljoenen ernstig stervende terughouden van een waarlijk bevrijdend leven ontmaskerd worden in hun geestelijke armoede, valse schittering en trieste machteloosheid, voelen wij ons gedrongen Het Mysterie der Zaligsprekingen in een herziene, vermeerderen uitgave opnieuw in de aandacht van de openbaarheid te plaatsen.

De in dit boek opgenomen verhandelingen doen een helder licht schijnen op het negenvoudige pad dat de waarachtige zoeker naar verlossing vanaf de heilige berg gewezen wordt. Dit pad is open en toegankelijk voor ieder die de roep verstaat en in oprechte hunkering naar het verlossende licht aan zijn bevrijdende eisen met vreugde wil leven voldoen.

Dat talloos velen deze weg ten leven zullen herkennen en in volle overgave opgaan naar de overwinning.

INHOUD

Woord vooraf

 1. Zalig zijn de armen van geest (1)
 2. Zalig zijn de armen van geest (2)
 3. Zalig zijn die treuren (1)
 4. Zalig zijn die treuren (2)
 5. Zalig zijn die treuren (3)
 6. Zalig zijn de zachtmoedigen
 7. Zalig zijn die hongeren en dorpen naar de gerechtigheid (1)
 8. Zalig zijn die hongeren en dorpen naar de gerechtigheid (2)
 9. Zalig zijn de barmhartigen
 10. Zalig zijn de reinen van hart
 11. Zalig zijn de vreedzamen
 12. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig zijt gij, als de mensen u smaden en vervolgen.

Woordverklaring

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Eén gedachte op “Laat het wonder van de overwinning zich door zachtmoedigheid voltrekken

 1. n van schie

  wat een prachtige teksten en bemoediging voor juist deze tijd.
  En ook de verdieping ervan.Fijn om te lezen .
  Ik kijk er steeds weer naar uit.
  Liefdevolle dank en groet

Reacties zijn gesloten.