De Verheven Kracht die achter alle dingen drijft, fragment uit De Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap

BESTEL DE BELIJDENIS DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP VAN € 18,50 VOOR € 17,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

Confessio Fraternitatis R.C. uit 1615 is het tweede manifest van de rozenkruisers uit de zeventiende eeuw. De manifesten waren een oproep tot tot algehele reformatie en veroorzaakten grote ophef in heel Europa. Hieronder volgt een gedeelte uit de commentaren die J. van Rijckenborgh heeft gepubliceerd in zijn boek ‘De Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap’.

Wij, speurders naar het verborgen geheimenis, weten dat in het gehele universum systeem en ordening heersen, dat het al zich voltrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, met behulp van onvergankelijke wetten.

Wij, die, van stap tot stap, de sluiers tussen ons en het onuitsprekelijke vaneenschuiven, ontdekken het planmatige in alle verwerkelijking. Wij, die de verhoudingen tussen de macrokosmos en de microkosmos onderzoeken, zien het grandioze evenwicht tussen alle dingen.

Wij, die de smalle sporten van de mercuriusladder grijpen om ons bewuste wezen te tillen in de werelden van het ongeziene, zien de levensstromen der natuurrijken golven door de ether.  Wij, die de grote Stilte naderen, horen de stemmen der stilte.

Wij, die de tempel des geestes binnentreden, omvatten de glorie van het abstracte denken. Wij, dienaren van het vuur, schouwen diep in het menselijke kunnen. Wij weten waartoe de mens van den beginne geroepen is.

Wij, rozenplukkers in de tuin van fohat, zien, als in een vertrekking van zinnen het ontwikkelingspad als een bliksemschicht snellen van einder tot einder. En wij, die onze wetenschap zo vermeerderen, onze gezichtseinder verruimen, ons bewustzijn vergroten, onze krachten met dynamische energie laden, wij komen van verwondering tot bewondering, van diepe verbazing tot stamelende aanbidding, tot verootmoediging, tot Godsdienst.

Bewustzijn vergroten van verwondering tot bewondering citaat spirituele teksten 570Wij, van wie gezegd wordt dat we het koele verstand als het hoogste zouden omklemmen, wij ondervinden hoe ons weten culmineert in een diepreligieuze overtuiging. Wij buigen voor de majesteit Gods, omdat, na diepste doorvorsen, blijken gaat de Godsbemoeienis met alle rijken, omdat wij ervaren de Kracht, die achter alle dingen drijft, de Verheven Kracht, die onze planeet door de Ruimte stuwt, namelijk het Licht der Wereld: de Christus.

Bron: ‘De Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap’ van Jan van Rijckenborgh

BESTEL BUNDEL CHRISTIAAN ROZENKRUIS VAN € 90,00 VOOR € 75,00

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING