Verheugt u in de blijde boodschap van het Evangelie van Boeddha

 

Hoofdstuk 1 van het Evangelie van Boeddha

Verheugt u in de blijde boodschap! Boeddha, onze heer, heeft de wortel van alle kwaad ontdekt. Hij heeft ons de weg des heils gewezen. Boeddha verstrooit de begoochelingen van ons denkvermogen en verlost ons van de verschikkingen des doods. Boeddha, onze heer, brengt troost aan hen, die vermoeid en belast zijn; hij hergeeft de vrede aan hen, die bezweken zijn onder de last des levens. Hij geeft moed aan de zwakken wier zelfvertrouwen en hoop verloren zouden gaan.

Gij allen, die lijdt door de wederwaardigheden des levens, gij allen die moet worstelen en dulden, die smacht naar een leven van waarheid, verheugt u in de blijde boodschap! Er is balsem voor de gewonde, en brood voor de hongerige. Er is water voor de dorstige, en hoop voor de wanhopige. Er is licht voor degenen, die in duisternis zijn, en er is onuitputtelijke zegening voor de oprechte.

Evangelie van Boeddha citaaten spirituele teksten Verheugt u Paul Carus 570Geneest uw wonden, gij die gewond zijt, en eet tot verzadiging, gij hongerigen. Rust, gij die vermoeid zijt, en gij die dorstig zijt, lest uw dorst. Ziet op naar het licht, gij die in duisternis gezeten zijt; en weest vol blijmoedigheid, gij verlatenen. Hebt vertrouwen in de waarheid, gij die de waarheid liefhebt, want het koninkrijk der gerechtigheid is op aarde gesticht, de duisternis der aarde is verstrooid door het licht der waarheid. Wij kunnen onze weg zien, en onze schreden kunnen vast en zeker zijn.

Boeddha, onze heer, heeft de waarheid geopenbaard. De waarheid heelt onze ziekten en behoudt ons van verderf; de waarheid sterkt ons in leven en in dood; de waarheid alleen kan het kwaad der dwaling overwinnen. Verheugt u in de blijde boodschap.

Bron: Het Evangelie van Boeddha van Paul Carus

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *