Tag archieven: Anker Larsen

Sprankeling van de eeuwigheid in de tijd – Kerstbezinning van het Rozenkruis 2021 – ervaringen van Anker Larsen

ROZENKRUIS.NL

De kerstbezinning van het Gouden Rozenkruis werd decennialang jaarlijks gehouden op minimaal 14 plaatsen in Nederland. In 2021 werd deze verzorgd als webinar met de titel ‘Sprankeling van de eeuwigheid in de tijd’ op donderdag 23 december 20.00 uur via Zoom. Hierboven volgt de inleidende presentatie, die voor een belangrijk deel gebaseerd is op een verhaal van Anker Larsen uit zijn boek Met open deur: Lees verder

Met open deur en andere verhalen – Anker Larsen over een ontmoeting met de werkelijkheid

BESTEL MET OPEN DEUR EN ANDERE VERHALEN

In de online kerstbezinning van het Rozenkruis 2021 wordt geciteerd uit het verhaal ‘Met open deur’ van de beroemde Deense schrijver Johannes Anker Larsen. Hij behoort tot de groten uit de wereldliteratuur en wordt in de literatuurkritiek wel vergeleken met onder andere Dante en Tagore. In ‘Met open deur’ vertelt Larsen over een wezenlijke verandering in zijn bewustzijn waardoor de wereld voor hem open komt te liggen. Hieronder volgt het begin van het verhaal, tot en met het citaat uit de genoemde kerstbezinning 2021.

Wie ben ik dat ik mij hier naar voren dring en een vertrouwelijk gesprek te koop aanbied? Een heel gewone eenling onder een tiental boerenjongens dat eens, in de Lees verder

Johannes Anker Larsen, vier boeken van deze Deense schijver die nog nieuw beschikbaar zijn bij Pentagram boekwinkel

Johannes Anker Larsen (1874-1957) studeerde theologie, rechten en filologie. Hij werkte daarna als journalist, vervolgens vele jaren als acteur en regisseur totdat hij zich geheel wijdde aan de literatuur. Zijn werk is beïnvloed door zowel Kierkegaard als door Chinese en Indische mystici en is in 11 talen vertaald. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier Nederlandse uitgaven van Anker Larsen die nog nieuw beschikbaar zijn bij Pentagram boekwinkel. De kerstbezinning van het Rozenkruis 2021, die online wordt gehouden op donderdag 23 december en fysiek op zaterdag 18 december in Bergen op Zoom en op dinsdag 21 december in Haarlem, begint met een citaat uit ‘Met open deur en andere verhalen’. Lees verder

J. Anker Larsen – artikel over de beroemde Deense schrijver in Pentagram 1996 nummer 5

Liefhebbers van de boeken van Johannes Anker Larsen (1874-1957) weten, dat zijn romans door trokken zijn van levenswijsheid en van zijn ‘eeuwigheidservaring’; een uitdrukking die hijzelf gebruikte om een toestand uit te drukken die op den duur werkelijkheid voor hem was geworden. Hij was gaan behoren tot de ‘plaatsloze familie van eeuwigheidsondervinders.’

Uit fragmenten van zijn eigen levensverhaal, enige treffende passages uit zijn romans en citaten uit een van zijn lezingen mogen wij concluderen dat de auteur J. Anker Larsen duidelijk gnostiek georiënteerd was. Lees verder

Ga het ‘opene’ door! – het werk van Johannes Anker Larsen – artikel uit tijdschrift Pentagram 2005 nummer 1

De Deense auteur Johannes Anker Larsen (1874-1957) beschrijft op frappante wijze enkele gezichtspunten die we ook aantreffen in het gedachtegoed van het moderne Rozenkruis. Het zijn ideeën die we ook tegenkomen bij de zestiende-eeuwse mysticus Jacob Boehme. Ze bezitten een universele geldigheid, omdat ze deel uitmaken van het ‘geboorterecht’ van de mens.

Wie was dat, die de draak stak met de evolutietheorie en deze een ‘benauwd hijgen naar lucht’ noemde? Die in zijn romans sprak over de ‘open’ en de ‘gesloten’ wereld, of van ‘de punt en de boog’? Wie was deze Deense romanschrijver uit Lees verder