Johannes Anker Larsen, vier boeken van deze Deense schijver die nog nieuw beschikbaar zijn bij Pentagram boekwinkel

Johannes Anker Larsen (1874-1957) studeerde theologie, rechten en filologie. Hij werkte daarna als journalist, vervolgens vele jaren als acteur en regisseur totdat hij zich geheel wijdde aan de literatuur. Zijn werk is beïnvloed door zowel Kierkegaard als door Chinese en Indische mystici en is in 11 talen vertaald. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier Nederlandse uitgaven van Anker Larsen die nog nieuw beschikbaar zijn bij Pentagram boekwinkel. De kerstbezinning van het Rozenkruis 2021, die online wordt gehouden op donderdag 23 december en fysiek op zaterdag 18 december in Bergen op Zoom en op dinsdag 21 december in Haarlem, begint met een citaat uit ‘Met open deur en andere verhalen’.

1 Bloemen uit het paradijs – De broeder
Deze uitgave bevat twee verhalen van de Deense auteur Johannes Anker Larsen waarin mannen aan het eind van hun leven een levensbeschouwing proberen te ontwikkelen. ‘Bloemen uit het paradijs’ is eerder verschenen in het tijdschrift ‘Perspectieven van wordende cultuur’ 1948. ‘De broeder’ verschijnt met deze uitgave voor het eerst in het Nederlands.

BESTEL BLOEMEN UIT HET PARADIJS – DE BROEDER

2 Met open deur en andere verhalen, een ontmoeting met de werkelijkheid
In Met open deur, vertelt Larsen over een wezenlijke verandering in zijn bewustzijn waardoor de wereld voor hem open komt te liggen. Meestal bewegen wij ons in een gesloten wereld en hebben wij er geent weet van hoe het is diep adem te halen in de oneindige ruimte .
Deze bundel wordt vergezeld door twee andere verhalen van Larsen:
‘Het Papieren scheepje’ – waarin de fabrikant Borglum de hemel, die hij als kind heeft gekend, weer voor zich open ziet gaan en ‘De Man en de Vrouw’, twee oude mensen die ontwaken uit de boze droom van hun bestaan en ingaan in het paradijs.

BESTEL MET OPEN DEUR EN ANDERE VERHALEN

3 Heiliging, een dorpsgeschiedenis
‘Heiliging, een dorpsgeschiedenis’ van de beroemde Deense schrijver Johannes Anker Larsen (1874-1957) is de geschiedenis van een jonge man die een nieuwe wereld ontdekt, die weinig gemeen lijkt te hebben met zijn oude bekende wereld. Wanneer hij vertrouwd raakt met deze nieuwe wereld en er zijn dagwerk in weet te vinden, zie hij dat de twee werelden eigenlijk één en dezelfde zijn. Vanaf dat moment stelt hij zich ten doel zijn eigen leven te verwezenlijken, niet door verklaringen te geven, maar door voorbeelden te stellen.
LEES EEN GEDEELTE UIT ‘HEILIGING, EEN DORPSGESCHIEDENIS

BESTEL HEILIGING, EEN DORPSGESCHIEDENIS

4 Over het werkelijke leven
In ‘Over het werkelijke leven’, komt een bijzondere tijdreiziger aan het woord: J. Anker Larsen. Deze Deense gnosticus floreerde in de eerste helft van de vorige eeuw, nadat de kruisbestuiving tussen de oosterse en de westerse spiritualiteit zijn eerste vruchten had afgeworpen. De theosofie was volwassen geworden, de antroposofie stond in zijn kinderschoenen en het hermetisme ontwaakte uit zijn diepe winterslaap. De ontstane nieuwe inzichten gaf hij gestalte in zijn eerste roman, ‘De steen der wijzen’, waarmee hij internationale bekendheid verwierf. Hij geloofde sterk in de creativiteit van de geest op universeel en individueel niveau. En zag ook hoe de vooruitgangsverdwazing het vermogen die creativiteit bezig was aan te tasten. Zijn beschouwingen heeft hij ooit samengevat in drie lezingen onder de titel ‘Over het werkelijke leven’. Dickmans heeft ze tot een vloeiend en leesbaar geheel samengeweven. Een geheel dat in de huidige Babylonische spraakverwarring de lezer troost en bemoediging biedt.

OVER HET WERKELIJKE LEVEN IS TE KOOP IN PENTAGRAM BOEKWINKEL IN HAARLEM