Een selectie van vier boeken uit de kernliteratuur van het Rozenkruis: e-books en hardbacks

Een deel van de 42 boeken die J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri hebben geschreven worden gerekend tot de zogeheten kernliteratuur van de geestesschool van het Rozenkruis. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier boeken uit de kernliteratuur die allemaal verkrijgbaar zijn als e-book en als hardback.

1. De komende nieuwe mens
J. van Rijckenborgh | e-book € 15,00 | hardback € 24,50
In onze tijd groeit het besef dat de mensheid voor een verandering staat. In De komende Nieuwe Mens gaat het om een totale, fundamentele verandering, om de ontwikkeling van het kernwezen in het hart. Het ego opgeven en die zielenkern door het Licht laten groeien, leidt tot dé nieuwe mens met een nieuw bewustzijn. De auteur geeft een magistraal inzicht in deze grootse menselijke mogelijkheid. Voor wie hier voor ontvankelijk is, zal het leven na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde zijn.

BESTEL E-BOOK , BESTEL HARDBACK

2. De Egyptische Oergnosis deel 1
J. van Rijckenborgh | e-book € 15,00 | hardback € 24,50
In het eerste deel van De Egyptische Oergnosis zet J. van Rijckenborgh aan de hand van de Tabula Smaragdina en de eerste twee boeken van het Corpus Hermeticum de fundamentele toestand van de mens uiteen. De mens is gebonden aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. De lezer beseft dan de grootse mogelijkheid van de mens als microkosmos. De uitleg bij de teksten laat de kennis van het hart opvlammen en leidt tot inzicht in de eeuwige wijsheid die in de Hermetische teksten besloten ligt.

BESTEL E-BOOK , BESTEL HARDBACK

3. De Chinese Gnosis
J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri | e-book € 15,00 | hardback € 29,50
De Tao Teh King wordt hier gelezen als gnostiek geschrift. Gnosis is de kennis die de mens toegang geeft tot de weg naar verlossing. Het is een tekst die alles bevat wat de zoeker naar de waarheid nodig heeft. De auteurs in hun commentaar: ‘Iedere leerling op het pad moet de Tao Teh King lezen en herlezen. Waarom? De Andere, voor wie Tao bestemd is, ligt in u gevangen en u kunt hem vrijlaten door hem in u te laten opwaken, door zelfovergave in woe-wei.’ De auteurs becommentariëren hier de eerste 33 van de 81 verzen.

BESTEL E-BOOK , BESTEL HARDBACK

4. De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
J. van Rijckenborgh | e-book € 15,00 | hardback  € 29,50
Dit boek behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia, toegeschreven aan de gnosticus Valentinus (ca. 150 n.C.) en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens.

BESTEL E-BOOK, BESTEL HARDBACK

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS – START OP 21 EN 24 SEPTEMBER 2021