Tijdschrift YIN-YANG voor Qigong en Taijiquan van STN, publiceert boekbespreking over ‘Weg in Tao’

BESTEL HART VOOR TAO

BESTEL WEG IN TAO

De STN (Stichting Taijiquan Nederland, sinds 1982 het overkoepelend orgaan voor taijiquan beoefenaars en leraren) nodigt op haar jaarlijkse festival graag een gastspreker uit. Deze sprekers zijn prominente docenten, kunstenaars of schrijvers die hun sporen hebben verdiend op het gebied van taijiqian, qigong of het daoïsme. In 2017 mochten we schrijfster Elly Nooyen verwelkomen voor een lezing over haar boek Hart voor Tao, Lao Zi’s gids voor universele wijsheid. In de lezing stond Nooyen stil bij Yin, Yang en het stiltecentrum Yong en hoe je ‘de weg in Tao’ kunt volgen. Terwijl ze thematisch werkte en de Daodejing volgde, verdiepte ze ons begrip van de thematiek. Ook dit jaar hadden we Elly graag uitgenodigd op het festival om te spreken over haar nieuwe boek Weg in Tao, de kunst van innerlijke alchemie.

Maar het STN Festival 2020 vindt in verband met het coronavirus en de geldende regels plaats in aangepaste vorm, en gastsprekers passen helaas niet in dat format. Met dit artikel geef ik dan toch aandacht aan deze door ons gewaardeerde schrijver en haar interessante boek Weg in Tao. Ik heb de inhoud ervan met veel plezier tot me genomen, het boek is wat mij betreft een aanrader. De onderstaande beschrijving van de uitgever anderen mag inspireren tot het leven ervan.

Bron: YINYANG nr 31, september 2020, artikel door Theo Ypma

BESTEL HART VOOR TAO

BESTEL WEG IN TAO